Turniej Recytatorski LOGOS FEST / nabór

konkurs

W ramach IX Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS FEST edycja Stachura Teatr Mały w Tychach uruchamia nabór do Turnieju Recytatorskiego.

Teatr Mały w Tychach – Organizator wydarzenia – ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, w ramach IX LOGOS FEST – Tyskiego Festiwal Słowa, edycja Stachura. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Konkurs recytatorski jest przesłuchaniem o zasięgu ogólnopolskim, adresowanym do młodzieży powyżej 16 roku życia, jak również studentów i dorosłych wykonawców nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki aktorskiej, osób pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.

Każdy z uczestników jest zobowiązany zaprezentować dwa utwory literackie w języku polskim. Obowiązkowo przynajmniej jeden z tekstów musi być utworem poetyckim:
a. pierwszy autorstwa Edwarda Stachury

b. drugi dowolnego autora

Łączny czas trwania prezentacji może wynosić maksymalnie 8 minut.

Do wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy dołączyć skan prezentowanych w konkursie utworów w całości, w formie, w jakiej będą recytowane na konkursie.

Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia

GALERIA


Share

„Kwiatek dla mamy” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

konkurs

„Kwiatek dla mamy”, to jeden z najpopularniejszych konkursów plastycznych, organizowanych od lat przez Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia u działu w XV edycji tego konkursu.

Miłość można okazywać na wiele różnych sposobów, a miłość swojej mamie szczególnie. Zachęcamy więc dzieci i młodzież od 5 do 15 lat, aby na swój wyjątkowy, artystyczny sposób wyraziły uczucia i stworzyły dla swoich mam piękne bukiety na arkuszu papieru lub w formie drobnego rękodzieła.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– prace tworzone na arkuszu papieru powinny mieć format A3 (z wyjątkiem prac w postaci drobnego rękodzieła),
– każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace,
– prace powinny być czytelnie opisane z przodu w prawym dolnym rogu (imię, nazwisko, wiek autora) oraz na odwrocie (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres placówki prowadzącej oraz imię i nazwisko nauczyciela instruktora lub opiekuna prawnego, a także telefon kontaktowy),
– do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie opiekuna (załącznik nr 2) oraz wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Oceny prac dokona jury w następujących kategoriach wiekowych:
I kat.    5-7 lat
II kat.   8-11 lat
III kat. 12-15 lat

Na wasze prace czekamy do 10 maja.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 24 maja 2022 r. w Spółdzielczym Domu Kultury Tęcza, na które laureaci zostaną zaproszeni telefonicznie.

Regulamin konkursowy
załącznik nr 2 – oświadczenie dla opiekuna RODO VII 2019
załącznik nr 1 – Instytucje RODO VII 2019

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszącePodsumowanie konkursu plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

konkurs

Odbyło się podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

24 marca w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprezentowano prace plastyczne laureatów tego jakże ważnego w obecnym czasie konkursu. Wpłynęło wiele prac o wysokim poziomie artystycznym. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością, zrozumieniem tematu i poczuciem symbolizmu.

Ludzie ludziom zgotowali ten los. Tytuł tego konkursu, jest bardzo aktualny dzisiaj, niestety nie w czasie przeszłym. To wszystko co jest związane z tym konkursem jest też bardzo istotne z tego powodu, że pokazujemy dzięki waszym pracom, dzięki waszemu wysiłkowi, że te problemy przemocy, odczłowieczania, poniżania drugiego, są niestety, tak bardzo aktualne i tak bardzo obecne w naszym życiu. Mamy poczucie powtórzenia w stosunku do tego co się działo tutaj. Znowu widzimy ludzi, którzy gdzieś uciekają, ludzi którzy muszą całe swoje życie zawrzeć w jednej walizce. Znamy również tych, którzy przyjeżdżają kompletnie bez niczego, uciekając ratują swoje życie i swoich najbliższych.

Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Postawnowiliśmy otworzyć się bardziej na współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, na tematy związane ze współczesnością, w nawiązaniu do historii, jak również do tego, aby młodzież mogła powiedzieć o tematach, które ich dotyczą, ale które nadal korelują z tym co historia nam pokazała. Mamy nadzieję, że coraz więcej środowisk dowie się i będzie zainteresowanych udziałem w konkursie

Maciej Gruchlik,
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Swoje podziękowania do uczestników konkursu skierował również Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych, Maciej Gramatyka:

Dziękuję za wasze zaangażowanie, że ten konkurs wygląda dzisiaj w taki sposób. Wydawało się nam, że to już dla nas abstrakcyjne, problem przemocy, wojny, nienawiści, braku szacunku do drugiego człowieka. Wydawałoby się, że to historia. Może jednak zgubiliśmy gdzieś z pola widzenia to, że wojny, nienawiść, są jednak cały czas częścią naszej codzienności. Wierzę, że dzięki takim ludziom jak wy, waszym pracom, temu jak przeżywacie tamte wydarzenia, można na chwilę się zatrzymać i pomyśleć trochę bardziej o tym co jest tu i teraz. Pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być zawsze żywa.

Źródło: auschwitz.org
Pełna lista zwycięzców: wyniki konkursu

GALERIA


Share

Wyniki konkursu XIV Tyskiego Festiwalu Monodramu MOTYF

konkurs

Zakończył się XIV Tyski Festiwal Monodramu MOTYF. Poznajmy laureatów konkursu.

Festiwal powstał z potrzeby rozbudzenia aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej u aktorów i młodzieży pasjonującej się teatrem i scenicznymi formami ekspresji artystycznej. Minione edycje Festiwalu wyeksponowały ciekawe i zapadające w pamięć sylwetki monodramistów udowadniając, że ten trudny i chyba jeden z najbardziej „formalnych” gatunków teatralnych jest coraz bardziej atrakcyjny i stanowi swoiste wyzwanie, którego podjęcie ilustruje ambicje aktora i daje niemałą satysfakcję. Festiwal ma na celu popularyzację wśród odbiorców, aktorów i twórców sztuki monodramu, edukację aktorów i twórców poprzez poszerzanie kompetencji oraz rozwijanie umiejętności aktorskich wśród uczestników konkursu, ukazywanie różnorodności realizacji teatrów jednego aktora, jak również zwiększenie percepcji sztuki wśród lokalnej publiczności.

Jury w składzie:
prof. Irena Jun – aktorka, pedagog, przewodnicząca jury
Kamilla Baar – aktorka
Paweł Drzewiecki – aktor, reżyser, dyrektor artystyczny festiwalu
po obejrzeniu 7 prezentacji konkursowych, postanowiło przyznać następujące nagrody:
GRAND PRIX w wysokości 5 tys. zł za monodram „Odważyłam się zdjąć buty” w reż. Anny Maśki i w wykonaniu Karoliny Słonki, ukazujący ludzką kruchość za pomocą dojrzałych, artystycznych rozwiązań formalnych.
I NAGRODĘ w wysokości 4 tys. zł dla Filipa Lipieckiego za największą osobowość aktorską Festiwalu, ukazaną   w monodramie pt. „Popiół”
II NAGRODĘ w wysokości 3 tys. zł dla Mileny Piejko za wrażliwość aktorską zaprezentowaną w monodramie pt. „Marzyciel”
III NAGRODA EX AEQUO w wysokości 1,5 tys. zł:
dla Teatru Stajni Metamorficznej za odważne poszukiwania formalne ukazane w monodramie pt. „Mięso”
oraz dla Marcina Fortuny za odważne podjęcie tematu transhumanizmu zaprezentowane w estetyce teatru ofowego w monodramie „Pieśń humbaka”
WYRÓŻNIENIE w wysokości 1 tys. zł  dla Bartosza Bandury, za podjęcie w monodramie „Pogodzić się ze światem” ważnej problematyki egzystencjalnej wywiedzionej z twórczości Edwarda Stachury.

Jury pragnie również podziękować organizatorom za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w organizację Festiwalu, ekipie technicznej za sprawną i twórczą współpracę z wykonawcami oraz publiczności za wrażliwe i aktywne uczestnictwo w spektaklach oraz wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi.

Serdeczne podziękowania jury składa również władzom Miasta Tychy – za mecenat sprawowany nad festiwalem od kilkunastu lat umożliwiający jego rozwój oraz stworzenie płaszczyzny do wartościowej rozmowy na temat kondycji sztuki monodramu.

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceDla Tych zagrają – Nowa Fala Tyskich Brzmień 2022

konkurs

Powraca przegląd tyskich zespołów muzycznych! Jeśli jesteś członkiem kapeli pochodzącej z Tychów, chcesz się pokazać szerszej publiczności i zaprezentować własny dorobek artystyczny, to najlepszy moment, by wziąć udział w tym projekcie.

Przegląd zespołów muzycznych „Dla Tych zagrają” prezentował wiele rozpoznawalnych dzisiaj kapel m. in.: Double Blind, Klaustrofobia, Kasia Skiba i Ja, Chłodno czy Piotr Rzeka. Co roku projekt ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co pokazuje skalę muzycznych talentów w naszym mieście. Może w tegorocznej edycji do tego grona dołączysz właśnie Ty!

Aby zgłosić zespół należy zapoznać się z regulaminem, przesłać wypełniony i podpisany przez wszystkich członków zespołu formularz, do którego należy dołączyć:
– dwa aktualne zdjęcia zespołu w możliwie najwyższej rozdzielczości
– logo zespołu (jeśli posiada)
– linki do co najmniej 5 utworów w tym: minimum 2 występy na żywo lub video z próby oraz 1 cover dowolnej piosenki z twórczości zespołu Dżem w nowej, autorskiej aranżacji
– rider techniczny
– linki do wszystkich oficjalnych social mediów zespołu
– w przypadku braku pełnoletności, któregoś z członków zespołu należy dołączyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego (załącznik nr 2)

Komisja kwalifikacyjna dokona wyboru zespołów muzycznych w oparciu o ocenę materiału muzycznego według następujących kryteriów: aranżacja, spójność stylistyczna, poszukiwanie oryginalnej stylistyki i nowych brzmień, wokal, dobór tekstu, moc przekazu, całościowe wrażenie artystyczne oraz oryginalność wykonania coveru obowiązkowego.

Koncert finałowy zakwalifikowanych do przeglądu zespołów muzycznych odbędzie się na Dzikiej Plaży nad Jeziorem Paprocany 11 czerwca 2022 r.

Wyłonienia zwycięzców dokona Jury w składzie:
Tomasz Kasprzyk – muzyk, kompozytor, producent muzyczny, inżynier dźwięku i multiinstrumentalista, a także dziennikarz radiowy (Radio ZET, Antyradio) i telewizyjny
Jarosław Toifl – producent muzyczny i realizator dźwięku MAQ Records
Małgorzata Król – Dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Ogłoszenie zwycięzcy „Nagrody Jury” nastąpi w dniu koncertu finałowego do 60 minut od zakończenia występu ostatniego zespołu muzycznego. Drugim laureatem zostanie zespół muzyczny, który otrzyma największą liczbę głosów publiczności tzw. „Nagrodę Publiczności”.

Na zgłoszenia czekamy do 22 kwietnia 2022 roku do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin VI Przeglądu Muzycznego Dla Tych zagrają 2022
Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnika
Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnika
Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego
Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceRusza Tyski Bank Kultury. To już VIII edycja

konkurs

Rusza kolejna edycja znanego już wszystkim projektu, w ramach którego tyszanie realizują swoje artystyczne marzenia.

Tyski Bank Kultury, bo o nim mowa, do tej pory umożliwił wielu twórcom zmaterializowanie wizji i tym samym wzbogacił scenę kulturalną w mieście o szereg atrakcyjnych wydarzeń, jak wystawy, koncerty, inicjatywy i wiele innych.

Artyści dostali szansę rozwoju, a miasto materialne wyniki ich pracy m. in. w postaci namalowanych obrazów, wydanych książek, albumów fotograficznych czy albumów muzycznych, które są dowodem bogactwa rzemiosła, jakim posługują się mieszkańcy Tychów. Promocja tych działań przyczyniła się do wzrostu zainteresowania tyszan sztuką prezentowaną przez miejscowych artystów i twórców.

Tegoroczna VIII już edycja potoczy się wedle nieco innego harmonogramu naborów, niż to było w zeszłym roku. Miejskie Centrum Kultury w Tychach, które jest organizatorem Tyskiego Banku Kultury, z roku na rok ulepsza jego formułę i dostosowuje ją do rosnącego zainteresowania, które widać szczególnie po liczbie napływających wniosków.

Planowo odbędą się trzy nabory, chyba że środki finansowe przeznaczone na cały roczny program TBK wyczerpią się wcześniej, o czym będziemy informować na naszych mediach społecznościowych i stronie kultura.tychy.pl. Dlatego nie zwlekaj, jeśli masz pomysł, zmysł artystyczny, zajmujesz się którąś z dziedzin sztuki lub szeroko pojętej kultury zapoznaj się z regulaminem i wypełnij wniosek. Jeśli będzie spełniał wszystkie konieczne kryteria, zostanie przedstawiony do oceny jury, a to już krok od sukcesu!

Dokumenty do pobrania:
Regulamin TBK VIII
Załącznik nr 1a Wniosek na organizację projektu kulturalnego
Załącznik nr 1b Wniosek na organizację projektu kulturalnego
Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela
Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej
Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceSilesia Incognita 2022 – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

konkurs

Roztomili kamraciŏ Ślōnska! Baby, chopy a bajtle, kere przajōm naszymu hajmatowi!

Muzeum Miejskie w Tychach wraz ze Szkołą Podstawową nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach organizuje szóstą edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”. Zwycięzcy, dzięki patronowi honorowemu – Łukaszowi Kohutowi, posłowi do Parlamentu Europejskiego IX kadencji – pojadą do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Na zgłoszenia dwuosobowych drużyn i ich prezentacji poświęconych wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska czekamy do 8 kwietnia 2022 roku.

Na czym polega wyjątkowość „Silesia Incognita”?

Śląsk wciąż pozostaje niezwykłym miejscem w skali świata, a jego odkrywanie jest niekończącą się przygodą. Konkursem chcemy upowszechniać wiedzę na temat historii i kultury Śląska, wzbudzać zainteresowanie młodzieży dziejami i kulturą regionu śląskiego, a także zachęcać do dalszych samodzielnych poszukiwań oraz przedstawiać nowoczesne metody prezentowania dziedzictwa regionalnego i podnosić umiejętności uczniów i uczennic związane z wykorzystaniem nowych technologii, znajdowaniem, selekcją i prezentacją informacji.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice starszych klas szkół podstawowych (VI-VIII) z województwa śląskiego. Czekamy na zgłoszenia dwuosobowych drużyn i ich prezentacji poświęconych wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Eliminacje polegają na przygotowaniu prezentacji poświęconej wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska. Natomiast podczas finału ocenie podlega wiedza autorów i autorek 30 najwyżej ocenionych prezentacji – podczas zmagań finałowych czekają zawsze nowe konkurencje, gwarantujące jeszcze więcej emocji. Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 4 czerwca 2022 roku w Oddziale Muzeum Miejskiego w Tychach – Tyskiej Galerii Sportu na Stadionie Miejskim w Tychach.

Trzeci raz patronat honorowy nad konkursem objął Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, a patronem merytorycznym jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Wśród jurorów i jurorek znaleźli się: historyk Michał Dzióbek (przewodnik, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności) – przewodniczący jury, historyczka sztuki Aleksandra Gorzelik (nauczycielka, konsultantka w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach), etnolożka Klaudia Roksela (Gryfnie) i reportażystka Dorota Brauntsch (autorka książki „Domy bezdomne”).

Warto, bo nagroda główna, ufundowana przez patrona honorowego to wyjazd zwycięskiej drużyny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli! Na pozostałych finalistów i finalistki czekają również inne atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz karty podarunkowe. Nie tylko dlatego warto poznawać naszą Małą Ojczyznę i jej tajemnice, co sprawia wiele radości.

termin przyjmowania zgłoszeń: do 8 kwietnia 2022 (dla zgłoszeń przesłanych do 1 kwietnia 2022 – możliwość konsultacji wątpliwości)
ogłoszenie wyników pierwszego etapu:
6 maja 2022
finał i wręczenie nagród: 4 czerwca 2022, godz. 11.00 w Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego w Tychach), ul. Edukacji 7

Regulamin
Oswiadczenie
Materialy_pomocnicze
Spis_powtarzajacych_sie_tematow
Instrukcja_dla_uczestnikow_i_uczestniczek


W kwestiach merytorycznych:
Marcin Melon
(Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach)
e-mail: marcinmelon1979@gmail.com
W kwestiach organizacyjnych:
Anna Kura
(Muzeum Miejskie w Tychach, Dział Edukacji i Promocji)
tel. 32 327 18 20–21, wew. 24, e-mail: konkurs@muzeum.tychy.pl

organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

patron honorowy:
Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

patron merytoryczny:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

więcej o Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita 2022”

fot. Grzegorz Krzysztofik / materiały Muzeum Miejskiego w Tychach


Konkurs plastyczny dla dzieci „Moja wielkanocna pisanka”

konkurs

Rusza XXV już edycja konkursu na najpiękniejszą pisankę. Na wasze zgłoszenia czekamy do 25 marca.

Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego, który cieszy się nieustającą popularnością wśród miłośników wielkanocnego rękodzieła.
Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić oświadczenia (do pobrania poniżej) oraz – co jest istotą konkursu – własnoręcznie wykonać pisankę na wydmuszce jaja, ozdabiając ją oryginalnymi wzorami, nawiązującymi do tradycji Świąt Wielkanocnych.

Prace konkursowe można składać w trzech kategoriach wiekowych:

I   kategoria  5-7 lat
II   kategoria 8-11 lat
III  kategoria 12-15 lat

Na prace konkursowe czekamy do 25 marca.
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród.

Uwaga! Prace należy składać w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. Każda praca powinna mieć dołączoną karteczkę (przymocowaną do wydmuszki), na której podane są dane osobowe autora: imię, nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy, a także adres placówki.

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceXXX Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Młode Talenty”

konkurs

W tym roku z okazji jubileuszu pojawią się goście specjalni, którzy zasilą szeregi Jury w kategorii scenicznej. Znajdą się wśród nich Kuba Sienkiewicz, Artur Andrus, a także Ireneusz Krosny.

XXX Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Młode Talenty” organizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach wspólnie z Teatrem Małym oraz Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Konkurs skierowany był do młodzieży województwa śląskiego z naciskiem na młodzież szkół powiatu tyskiego. Zgłoszenia przyjmowane były do 11 lutego, a nadsyłać je mogli uczniowie ostatnich szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Tyskie „Młode Talenty” od lat promują twórczość i działalność sceniczną, ale także plastyczną i literacką utalentowanej młodzieży z województwa śląskiego. Udział w konkursie to również możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności z regionu.

Nadszedł czas, by ocenić wszystkie nadesłane zgłoszenia, a było ich na prawdę sporo.
Konkurs podzielony jest na trzy kategorie, a tak prezentuje się liczba zgłoszeń w każdej z nich:
– kategoria sceniczna: 44
– kategoria literacka: 31
– kategoria plastyczna: 42

Program wydarzenia:
Przesłuchania konkursowe:
11.00 – 13.30 Zaprezentują się młodzi artyści z kategorii scenicznej, których oceny dokona jury w składzie: Kuba Sienkiewicz, Artur Andrus, Ireneusz Krosny oraz Maciej Gruchlik.

Gala Finałowa – godz. 17.30
Koncert laureatów konkursu
Recital kabaretowy Artura Andrusa, któremu akompaniować będzie zespół w składzie:
Wojciech Stec – fortepian/gitara
Łukasz Borowiecki – bas/akordeon
Recital Kuby Sienkiewicza, któremu akompaniować będzie Łukasz Dąbrowski na akordeonie

Przesłuchania konkursowe mają charakter otwarty dla widowni, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i przekonania się na własne oczy, jakie talenty skrywa województwo śląskie.

Impreza organizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tychy na rok 2022.

Wszystkie potrzebne informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej norwid.tychy.pl


Konkurs fotograficzny „Dzika przyroda na osiedlach”

konkurs

Dział Społeczno-Kulturalny TSM Oskard ogłasza konkurs fotograficzny, w którym może wziąć udział każdy miłośnik miejskiej przyrody, który jest członkiem Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard, ukończył 16 rok życia i amatorsko zajmuje się fotografią.

Nasze osiedla zmieniają swoją scenerię wraz z porami roku. Różnorodność świata zwierząt jest tam dostrzegalna i cieszy oko przez cały rok. Obserwowanie małych owadów, czy różnych gatunków ptaków, stwarza okazję uchwycenia wyjątkowych momentów na zdjęciach. Ogłaszamy zatem konkurs fotograficzny dla członków TSM Oskard ich rodzin. „Dzika przyroda na osiedlach”, to temat przewodni konkursu, w którym wziąć udział mogą amatorzy fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia. Spośród nadesłanych zdjęć, wybrane zostaną najciekawsze historie z przyrodą w tle, które zilustrują kalendarz TSM Oskard na 2023 rok. Na wasze zgłoszenia czekamy do 26 sierpnia. Regulamin oraz potrzebne oświadczenia do pobrania poniżej.

REGULAMIN_KONKURS FOTOGRAFICZNY_DZIKA PRZYRODA NA OSIEDLACH (1)
oświadczenie dla osób pełnoletnich
oświadczenie dla opiekuna

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące