Za nami podsumowanie dwóch konkursów: muzycznego i plastycznego

1 grudnia 2022 r. w tyskiej Mediatece odbyło się podsumowanie dwóch konkursów o tematyce patriotycznej: XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” i VII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały"

Głównym organizatorem obu konkursów był Młodzieżowy Dom Kultury na 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach i zostały one objęte honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Współorganizatorami byli: Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach, Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile. Tematyka nawiązywała do ważnych wydarzeń i miejsc historycznych, polskich tradycji narodowych, upamiętniania powstań śląskich, osiągnięć wielkich Polek i Polaków w dziedzinie kultury, nauki i sportu. Celami obu przedsięwzięć było utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski, wychowywanie w duch szacunku dla wartości narodowych, patriotycznych i rodzinnych. Oba te wydarzenia są niezwykłym komentarzem do dorobku naszej Ojczyzny i dokonań wielkich Polaków. Kolejne pokolenia swoja postawą i zaangażowaniem napawają nadzieją, że dorobek ten przetrwa, a pamięć o nim pozostanie żywa. Jako organizatorzy cieszymy się bardzo, że oba konkursy z roku na rok przyciągają coraz więcej uczestników – w tegorocznej edycji na konkurs plastyczny nadesłano 471 prac z całej Polski (przyznano 24 nagrody, 38 wyróżnień, 55 kwalifikacji do wystawy), a w konkursie wokalnym wystąpiły 34 zespoły i 51 solistów. Budujące są również opinie członków jury, którzy zwracają uwagę na wysoki poziom artystyczny młodych autorów i wykonawców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a ich opiekunom za przygotowanie i artystyczną opiekę nad wychowankami. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące