Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie Silesia Incognita 2023

konkurs

Roztomili kamraciŏ Ślōnska! Baby, chopy a bajtle, kere przajōm naszymu hajmatowi!

Muzeum Miejskie w Tychach wraz ze Szkołą Podstawową nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach organizuje siódmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”. Zwycięzcy i zwyciężczynie, dzięki patronowi honorowemu – Łukaszowi Kohutowi, posłowi do Parlamentu Europejskiego IX kadencji – pojadą do Parlamentu Europejskiego. Na zgłoszenia dwuosobowych drużyn i ich prac konkursowych poświęconych wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska czekamy do 12 kwietnia 2023 roku.

Na czym polega wyjątkowość „Silesia Incognita”?
Śląsk wciąż pozostaje niezwykłym miejscem w skali świata, a jego odkrywanie jest niekończącą się przygodą. Konkursem chcemy upowszechniać wiedzę na temat historii i kultury Śląska, wzbudzać zainteresowanie młodzieży dziejami i kulturą regionu śląskiego, a także zachęcać do dalszych samodzielnych poszukiwań oraz przedstawiać nowoczesne metody prezentowania dziedzictwa regionalnego i podnosić umiejętności uczniów i uczennic związane z wykorzystaniem nowych technologii, znajdowaniem, selekcją i prezentacją informacji.

Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice starszych klas szkół podstawowych (VI–VIII) z województwa śląskiego. Czekamy na zgłoszenia dwuosobowych drużyn i ich prac konkursowych poświęconych wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Eliminacje polegają na przygotowaniu pracy konkursowej (w formie np. prezentacji, filmu, reportażu, fotoreportażu lub miniprzewodnika) poświęconej wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska. Natomiast podczas finału ocenie podlega wiedza autorów i autorek 30 najwyżej ocenionych prac konkursowych – podczas zmagań finałowych czekają zawsze nowe konkurencje, gwarantujące jeszcze więcej emocji. Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 3 czerwca 2023 roku w Tychach.

Czwarty raz patronat honorowy nad konkursem objął Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, a patronem merytorycznym jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Wśród jurorów i jurorek znaleźli się: historyk Michał Dzióbek (przewodnik, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności) – przewodniczący jury, historyczka sztuki Aleksandra Gorzelik (nauczycielka, konsultantka w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach), etnolożka Klaudia Roksela (Gryfnie) i reportażystka Dorota Brauntsch (autorka książki „Domy bezdomne”).

Warto, bo nagroda główna, ufundowana przez patrona honorowego, to wyjazd zwycięskiej drużyny do Parlamentu Europejskiego! Na pozostałych finalistów i finalistki czekają również inne atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz karty podarunkowe. Nie tylko dlatego warto poznawać naszą Małą Ojczyznę i jej tajemnice, co sprawia wiele radości.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 12 kwietnia 2023 (dla zgłoszeń przesłanych do 3 kwietnia 2023 – możliwość konsultacji wątpliwości)
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu:
5 maja 2023
Finał i wręczenie nagród: 3 czerwca 2023

Regulamin: https://muzeum.tychy.pl/wp-content/uploads/2023/02/muzeum_miejskie_tychy_silesia_incognita_2023_regulamin.pdf
Oświadczenie: https://muzeum.tychy.pl/wp-content/uploads/2023/02/muzeum_miejskie_tychy_silesia_incognita_2023_oswiadczenie.pdf
Materiały pomocnicze: https://muzeum.tychy.pl/wp-content/uploads/2023/02/muzeum_miejskie_tychy_silesia_incognita_2023_materialy_pomocnicze.pdf
Spis powtarzających się tematów: https://muzeum.tychy.pl/wp-content/uploads/2023/02/muzeum_miejskie_tychy_silesia_incognita_2023_spis_powtarzajacych_sie_tematow.pdf
Instrukcja dla uczestników i uczestniczek: https://muzeum.tychy.pl/wp-content/uploads/2023/02/muzeum_miejskie_tychy_silesia_incognita_2023_instrukcja_dla_uczestnikow_i_uczestniczek.pdf

W kwestiach merytorycznych:
Marcin Melon
(Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach)
e-mail: marcinmelon1979@gmail.com
W kwestiach organizacyjnych:
Natalia Sitko
(Muzeum Miejskie w Tychach, Dział Edukacji i Promocji)
tel. 32 327 18 20–21, wew. 24, e-mail: konkurs@muzeum.tychy.pl

Organizatorzy:
Muzeum Miejskie w Tychach
Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach
Patron honorowy:
Łukasz Kohut, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
Patron merytoryczny:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Więcej o Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita 2023”: muzeum.tychy.pl


Zostań tyskim ambasadorem kultury

konkurs

Nagroda Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury może powędrować do Ciebie!

Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, a także ochrony kultury, z którymi dodatkowo wiąże się rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku naszego miasta, są składnikami umożliwiającymi zdobycie tego wyróżnienia.

Nagroda może zostać przyznana osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie miasta Tychy, osobie prawnej lub innemu podmiotowi, mającemu siedzibę na terenie miasta Tychy, ale także osobie lub podmiotowi, których działalność w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w znaczący sposób wiąże się z Tychami lub sprawia, że nasze miasto jest rozpoznawalne w kraju lub za granicą.

Jak zgłosić?
Przyznanie Nagrody może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Tychy lub na wniosek:
– instytucji kultury,
– szkoły o profilu artystycznym,
– związku twórczego, stowarzyszenia, fundacji i innych podmiotów działających w sferze kultury,
– indywidualnych twórców,
– radnych Rady Miasta Tychy

Do 1 marca 2023 r. trwa nabór wniosków od kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury.

Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków zawarte są na stronie internetowej: umtychy.pl

Regulamin konkursu
Wniosek

GALERIA


Share

Rusza nowa edycja Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

konkurs

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba kolejny raz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zapraszamy Państwa w ramach otwartego konkursu pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne” do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, które miałby być zrealizowane w tym roku. Nabór trwa do 20 stycznia 2023 roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu).
Popularne TIK-i umożliwiają składanie wniosków przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie mcktychy.bip.gov.pl oraz w eGeneratorze elektronicznym eNGO dostępnym tutaj, przez który należy przesłać kompletną ofertę.

Celem Tyskich Inicjatyw Kulturalnych jest wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki oraz aktywizacja społeczności lokalnej w życie kulturalne miasta.
W ubiegłym roku wśród realizowanych w ramach TIK projektów znalazły się, między innymi warsztaty fotograficzne realizowane przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, VII Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych Andromedon, czy cykl koncertów „Wielka klasyka w tyskich kościołach” organizowany przez Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile.

W tym roku na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych przeznaczono 250 000 zł.

Ogłoszenie konkursowe Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2023

GALERIA


Share

XVIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego

konkurs

Do konkursu wpłynęły 34 zgłoszenia z całego świata od wirtuozów gitary, którzy chcą powalczyć o tytuł najlepszego gitarzysty i główną nagrodę.

Muzycy chcący wziąć udział w konkursie byli zobowiązani regulaminem m.in. do przesłania nagrania programu dowolnego oraz części sonaty wybranej do drugiego etapu. Spełnić wszystkie wymogi udało się trzydziestu czterem gitarzystom.

Do Etapu II zostaną zakwalifikowane nie więcej niż 24 osoby wybrane spośród uczestników I Etapu.

Kwalifikację do udziału w II Etapie z pominięciem udziału w I Etapie otrzymują:
– laureat I miejsca Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Szeged w 2019 roku
(20.
Szeged IGF 2019),
– laureat I miejsca w II grupie wiekowej XX Międzynarodowego Konkursu Gitarowego
im.
Czesława Droździewicza w KrynicyZdroju w 2020 roku,
– laureat Międzynarodowego Konkursu Gitarowego Baltic Guitar Days w Szczecinie
w
2021 roku,
– laureat I miejsca w II grupie wiekowej Międzynarodowego Konkursu Gitarowego
Joaquína Rodrigo w Olsztynie w 2021 roku.

Program II Etapu:
– sonata skomponowana oryginalnie na gitarę w XX lub XXI wieku

– program dowolny
Czas trwania: 3035 minut.

Do Finału zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 6 osób, wybranych spośród uczestników
II
Etapu.

Program Finału:
Jeden z podanych koncertów na gitarę i orkiestrę:

Mario CastelnuovoTedesco Koncert nr 1 Ddur op. 99

Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

Uczestników konkursu będzie oceniać międzynarodowe Jury, powołane przez dyrektora organizacyjnego Festiwalu, w składzie:
Jury I i II Etapu Konkursu
:
Marcin Dylla przewodniczący, Beata BędkowskaHuang, József Eötvös, Martin Krajčo,
Thomas Offermann, Petr Saidl, Jacek Hawryluk.

Jury Finału Konkursu
:
Jury I i II Etapu Konkursu oraz Mak Grgić, Jérémy Jouve, Adam Del Monte.

Harmonogram przebiegu Konkursu:
31 sierpnia zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w I Etapie Konkursu

117 września I Etap Konkursu ocena nagrań konkursowych przez Jury

19 września  publikacja na stronie internetowej Konkursu listy uczestników II Etapu
oraz losowanie kolejności przesłuchań II Etapu Konkursu
2527 października przesłuchania w ramach II Etapu Konkursu

27 października ogłoszenie wyników II Etapu i losowanie kolejności przesłuchań finałowych podczas wieczornego koncertu

30 października przesłuchania finałowe Konkursu oraz wyłonienie Laureatów

Więcej informacji na temat XVIII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego oraz XVIII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” dostępne na stronie guitar.tychy.pl.

Regulamin-XVIII-Miedzynarodowego-Konkursu-Gitarowego-im.-Jana-Edmunda-Jurkowskiego

Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

GALERIA


Share

Rock na Plaży Paprocany znów w plenerze!

konkurs

„To już minęło, ten klimat, ten luz…”? Wręcz przeciwnie – po czasie pandemii wyczekiwany przez wielu Rock na Plaży Paprocany wraca nad malownicze tyskie jezioro, gdzie już 3 września spotykamy się tłumnie, by posłuchać dobrego rocka i bluesa.

Usłyszymy Sztywny Pal Azji, Cree i Dżem, a ich występy poprzedzą zmagania konkursowe młodych zespołów w ramach Przeglądu Rocka na Plaży Paprocany i koncert laureata poprzedniego konkursu, zespołu RoseMerry.

Dzika Plaża Paprocany w Tychach raz w roku staje się miejscem, gdzie można poczuć klasyczne polskie rockowe i bluesowe brzmienia, spotkać się ze znajomymi, wspólnie pośpiewać ponadczasowe przeboje i miło spędzić czas w sąsiedztwie malowniczego jeziora Paprocany i otaczających je lasów. Taka jest kwintesencja Rocka na Plaży Paprocany – wydarzenia, podczas którego słuchamy Cree i Dżemu, a także innych legendarnych składów. To też okazja, by poznać obiecujące zespoły z całego kraju, które co roku tłumnie zgłaszają się do przeglądu konkursowego.

Kiedy pandemia zamknęła imprezę w plenerze, organizatorzy – Miejskie Centrum Kultury w Tychach – musieli znaleźć sposób na oddanie ducha Paprocan w zupełnie innych okolicznościach. Oto znalazł się sposób, by nie tracąc charakteru imprezy, zaproponować fanom prawdziwą gratkę – przez dwa lata Rock nie na Plaży odbywał się w doskonałej akustycznie Mediatece oraz w Teatrze Małym w Tychach, w wersji symfonicznej
z udziałem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy oraz w miejscu, które dojrzali fani Dżemu dobrze kojarzą z prób i występów zespołu jeszcze za życia Ryśka Riedla.

W tym roku ponownie Rock na Plaży Paprocany odbędzie się w plenerze – MCK Tychy oraz zespoły Cree i Dżem zapraszają do Tychów na solidną porcję najlepszej muzyki. Dzień koncertowy rozpocznie przegląd zespołów – w tym roku zgłosiła się do niego rekordowa liczba 36 kapel z całego kraju (wśród nich: 418, Afera Blues Band, Animate, Around The Blues, AtaktO, Black Pin, Black Radio, Blues Connections, Cold Fire, Double Blind, GalHan, Główna Księgowa, Hengelo, Honky Tonk, Hops Band, Kinless, Kufel Bluesa, Meteroids, Ornette, Paganda, Potato Stonks, Riposta Band, Scarless, Seta, Snowblind, Sub Terra, Swoo High, Tabula Rasa, Tacy nie inni, Tamtej Nocy, The FoxCats, The Heroes, UltraMuffin, Vataha, Web OBrook, White Deer), spośród których do ścisłego finału wybrano zespoły Ornette i Hengelo, które usłyszymy na żywo. Podczas zmagań na Dzikiej Plaży Paprocany dołączy do nich duet Kasia Skiba i Ja, będący tegorocznym laureatem przeglądu Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień.

Ostatecznej oceny zespołów dokona Jury w składzie m.in.: Sebastian Riedel (Cree) i Janusz Borzucki (Dżem) oraz dziennikarz muzyczny – Piotr Baron.

Na scenie pojawi się RoseMerry – zespół z Rzeszowa, laureat poprzedniego konkursu organizowanego w plenerze w roku 2019. Po nich na scenie czekać nas będzie prawdziwe wolnościowe święto – usłyszymy charakterystyczny werbel w „Wieży radości, wieży samotności” Sztywnego Pala Azji oraz najlepsze kawałki Cree i Dżemu, które od lat przyciągają do Tychów tłumy miłośników bluesa i rocka z całego kraju.

By jeszcze bardziej poczuć klimat końca wakacji, będzie można zdobyć charakterystyczne już dla tej imprezy kolorowe kwietne wianki, wyplatane przez wolontariuszy Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”. Nie zabraknie także muzycznych gadżetów i zaplecza gastronomicznego. Dla przybywających na imprezę motocyklistów przygotowywane będą specjalnie wydzielone miejsca.

PROGRAM:
15.30 Konkursowy przegląd kapel:
Ornette
Hengelo
Kasia Skiba i Ja

17:00 RoseMerry – koncert laureata Rocka na Plaży Paprocany 2019
18.00 Sztywny Pal Azji
19.15 Ogłoszenie laureata konkursu
19.30 Cree
21.30 Dżem

Prowadzenie: Piotr Kumor i Piotr Baron

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w Tychach
Patronat medialny: Antyradio
Sponsor: Tyskie
Partner: Invenio Polska, Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo

Regulamin imprezy znajdziesz tutaj.


Koncert Finałowy „Dla Tych zagrają” – wiemy kto wystąpi!

konkurs

„Dla Tych zagrają – nowa fala tyskich brzmień” to przegląd kapel około rockowych, które są związane z Tychami. W poprzednich edycjach wyłonił wiele muzycznych talentów i pokazał je szerszej widowni. Kto wystąpi na Dzikiej Plaży tym razem? Znamy już wyniki!

Komisja konkursowa zakwalifikowała 5 z 11 zgłoszonych do przeglądu zespołów. Własne kompozycje oraz autorską interpretację utworów zespołu Dżem zagrają:

Double Blind
ExoMooN
KASIA SKIBA i JA
Petrykora
skrawki

Koncert finałowy zakwalifikowanych do przeglądu zespołów muzycznych odbędzie się na Dzikiej Plaży nad Jeziorem Paprocany 11 czerwca 2022 r. o godz. 18.00.

Harmonogram koncertów konkursowych:
18:00 – skrawki
18:45 – Double Blind
19:30 – KASIA SKIBA i JA
20:15 – Petrykora
21:00 – ExoMooN

Wyłonienia zwycięzców dokona Jury w składzie:
Tomasz Kasprzyk – muzyk, kompozytor, producent muzyczny, inżynier dźwięku i multiinstrumentalista, a także dziennikarz radiowy (Radio ZET, Antyradio) i telewizyjny
Jarosław Toifl – producent muzyczny i realizator dźwięku MAQ Records
Małgorzata Król – Dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

Ogłoszenie zwycięzcy „Nagrody Jury” (nagranie teledysku oraz kwalifikacja do Przeglądu Ogólnopolskiego Konkursu „Rock na Plaży”) nastąpi w dniu koncertu finałowego do 60 minut od zakończenia występu ostatniego zespołu muzycznego. Drugim laureatem zostanie zespół muzyczny, który otrzyma największą liczbę głosów publiczności tzw. „Nagrodę Publiczności”.


Konkurs Plastyczny „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”

konkurs

Już po raz drugi Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków i Gemini Park Tychy zapraszają do wzięcia udziału w Rejonowym Konkursie Plastycznym „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”.

Głównym celem konkursu jest pokazanie naszego miasta z perspektywy dzieci i młodzieży, natomiast tematem konkursu jest miasto Tychy. Czekamy na prace, na których będziemy mogli zobaczyć najciekawsze obiekty i miejsca, lub wydarzenia, które są charakterystyczne dla Tychów. Można zaprezentować swój pomysł w dowolnie wybrany sposób – to może być obraz klasycznie malowany farbami, pastelami, kredkami. Można także skorzystać z innowacyjnej techniki.  Praca musi być płaska, a przy jej wykonywaniu nie należy używać materiałów sypkich, takich jak kasza czy ryż. Format przyjmowanych prac to wyłącznie B2 (50 x 70 cm). Liczymy na kreatywne podejście do sztuk plastycznych!

Do udziału zapraszamy wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem liceów sztuk plastycznych) z Tychów, Mikołowa, Orzesza, Łazisk, Bierunia, Kobióra, Lędzin, Gostyni, Bojszów, Woli, Międzyrzecza, Świerczyńca i Wyr.

Prace można już nadsyłać. Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III mogą je przygotowywać w grupach 2-5 osobowych. Uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mogą przesyłać prace indywidualnie. W każdym z przypadków można jednak zgłosić tylko jedno dzieło. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!

Na prace czekamy do 3 czerwca 2022 roku. Należy je przesłać lub dostarczyć do naszej placówki – Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach. Prace oddane po terminie nie będą uwzględniane.

Do oceny walorów artystycznych i merytorycznych prac powołane zostanie grono jurorów złożone z nauczycieli plastyki, artystów plastyków oraz przedstawicieli organizatorów.

Z pośród nadesłanych prac, w każdej kategorii wiekowej, zostaną wybrane i nagrodzone te najciekawsze. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu lub październiku 2022 roku w centrum handlowym Gemini Park Tychy. O terminie wystawy powiadomimy na naszych mediach społecznościowych oraz stronie kultura.tychy.pl.

Zapraszamy do udziału i czekamy na piękne prace!

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceTurniej Recytatorski LOGOS FEST / nabór

konkurs

W ramach IX Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS FEST edycja Stachura Teatr Mały w Tychach uruchamia nabór do Turnieju Recytatorskiego.

Teatr Mały w Tychach – Organizator wydarzenia – ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, w ramach IX LOGOS FEST – Tyskiego Festiwal Słowa, edycja Stachura. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Konkurs recytatorski jest przesłuchaniem o zasięgu ogólnopolskim, adresowanym do młodzieży powyżej 16 roku życia, jak również studentów i dorosłych wykonawców nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki aktorskiej, osób pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.

Każdy z uczestników jest zobowiązany zaprezentować dwa utwory literackie w języku polskim. Obowiązkowo przynajmniej jeden z tekstów musi być utworem poetyckim:
a. pierwszy autorstwa Edwarda Stachury

b. drugi dowolnego autora

Łączny czas trwania prezentacji może wynosić maksymalnie 8 minut.

Do wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy dołączyć skan prezentowanych w konkursie utworów w całości, w formie, w jakiej będą recytowane na konkursie.

Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia

GALERIA


Share

„Kwiatek dla mamy” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

konkurs

„Kwiatek dla mamy”, to jeden z najpopularniejszych konkursów plastycznych, organizowanych od lat przez Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia u działu w XV edycji tego konkursu.

Miłość można okazywać na wiele różnych sposobów, a miłość swojej mamie szczególnie. Zachęcamy więc dzieci i młodzież od 5 do 15 lat, aby na swój wyjątkowy, artystyczny sposób wyraziły uczucia i stworzyły dla swoich mam piękne bukiety na arkuszu papieru lub w formie drobnego rękodzieła.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– prace tworzone na arkuszu papieru powinny mieć format A3 (z wyjątkiem prac w postaci drobnego rękodzieła),
– każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace,
– prace powinny być czytelnie opisane z przodu w prawym dolnym rogu (imię, nazwisko, wiek autora) oraz na odwrocie (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres placówki prowadzącej oraz imię i nazwisko nauczyciela instruktora lub opiekuna prawnego, a także telefon kontaktowy),
– do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie opiekuna (załącznik nr 2) oraz wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Oceny prac dokona jury w następujących kategoriach wiekowych:
I kat.    5-7 lat
II kat.   8-11 lat
III kat. 12-15 lat

Na wasze prace czekamy do 10 maja.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 24 maja 2022 r. w Spółdzielczym Domu Kultury Tęcza, na które laureaci zostaną zaproszeni telefonicznie.

Regulamin konkursowy
załącznik nr 2 – oświadczenie dla opiekuna RODO VII 2019
załącznik nr 1 – Instytucje RODO VII 2019

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszącePodsumowanie konkursu plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

konkurs

Odbyło się podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

24 marca w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprezentowano prace plastyczne laureatów tego jakże ważnego w obecnym czasie konkursu. Wpłynęło wiele prac o wysokim poziomie artystycznym. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością, zrozumieniem tematu i poczuciem symbolizmu.

Ludzie ludziom zgotowali ten los. Tytuł tego konkursu, jest bardzo aktualny dzisiaj, niestety nie w czasie przeszłym. To wszystko co jest związane z tym konkursem jest też bardzo istotne z tego powodu, że pokazujemy dzięki waszym pracom, dzięki waszemu wysiłkowi, że te problemy przemocy, odczłowieczania, poniżania drugiego, są niestety, tak bardzo aktualne i tak bardzo obecne w naszym życiu. Mamy poczucie powtórzenia w stosunku do tego co się działo tutaj. Znowu widzimy ludzi, którzy gdzieś uciekają, ludzi którzy muszą całe swoje życie zawrzeć w jednej walizce. Znamy również tych, którzy przyjeżdżają kompletnie bez niczego, uciekając ratują swoje życie i swoich najbliższych.

Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Postawnowiliśmy otworzyć się bardziej na współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, na tematy związane ze współczesnością, w nawiązaniu do historii, jak również do tego, aby młodzież mogła powiedzieć o tematach, które ich dotyczą, ale które nadal korelują z tym co historia nam pokazała. Mamy nadzieję, że coraz więcej środowisk dowie się i będzie zainteresowanych udziałem w konkursie

Maciej Gruchlik,
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Swoje podziękowania do uczestników konkursu skierował również Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych, Maciej Gramatyka:

Dziękuję za wasze zaangażowanie, że ten konkurs wygląda dzisiaj w taki sposób. Wydawało się nam, że to już dla nas abstrakcyjne, problem przemocy, wojny, nienawiści, braku szacunku do drugiego człowieka. Wydawałoby się, że to historia. Może jednak zgubiliśmy gdzieś z pola widzenia to, że wojny, nienawiść, są jednak cały czas częścią naszej codzienności. Wierzę, że dzięki takim ludziom jak wy, waszym pracom, temu jak przeżywacie tamte wydarzenia, można na chwilę się zatrzymać i pomyśleć trochę bardziej o tym co jest tu i teraz. Pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być zawsze żywa.

Źródło: auschwitz.org
Pełna lista zwycięzców: wyniki konkursu

GALERIA


Share