Obchody 56. rocznicy śmierci Zofii Kossak w Górkach Wielkich

Maciej Gruchlik

We wtorek 9 kwietnia 2024 r. w Górkach Wielkich, dyrektor MDK 1 Maciej Gruchlik wraz z nauczycielką Anną Pasek, uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej 56. rocznicę śmierci Zofii Kossak.

9 kwietnia 2024 r. w Górkach Wielkich, w 56. rocznicę śmierci, upamiętniliśmy Zofię Kossak-Szczucką (II voto Szatkowska) – wybitną pisarkę, charyzmatyczną konspiratorkę z okresu okupacji hitlerowskiej, więźniarkę KL Auschwitz i Pawiaka, która w 1945 r. została zmuszona do emigracji i skazana w stalinowskiej Polsce na artystyczne zapomnienie.

Wydarzenie to było połączone z promocją książki „Ja i moje książki – to jedno”. Rozważania o pisarstwie Zofii Kossak z udziałem autorek prof. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz oraz prof. Zdzisławy Mokranowskiej.

Goście zebrani w muzeum pisarki mogli także wysłuchać prezentacji przygotowanych przez zaproszone placówki, które dotyczyły obecności patrona w życiu ich placówki – Zofii Kossak. Nasza delegacja również miała przyjemność opowiedzieć o tym, jak bliscy są nam Artyści Rodu Kossaków.

Bardzo ważnym dla nas aspektem była obecność i spotkanie z wnuczką Zofii Kossak – Anną Fenby-Taylor, która wraz z synem uczestniczyła w obchodach:

„To, że 56 lat po śmierci mojej babci jestem tutaj, bardzo mnie cieszy. (…) Miałam 16 lat, gdy po raz ostatni ją widziałam. Wiem, że to była niezwykła osoba i cieszę się, że pamięć o niej jest żywa” – wspominała podczas uroczystości.

Obchody zostały zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie (Powiat Cieszyński), Gmina Brenna oraz Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej.


„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – podsumowanie 26. edycji

Maciej Gruchlik

We wtorek, 26 marca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu odbyło się uroczyste podsumowanie 26. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka.

Konkurs organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada, a także wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

Tematem tegorocznej edycji konkursu była postać Zofii Kossak (primo voto Szczucka, secundo voto Szatkowska), która była więźniarką KL Auschwitz, autorka książki „Z otchłani” i jednocześnie jest ona jedną z patronujących Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 1 w Tychach.

Jury konkursowe w składzie:

 • Adam Pociecha – artysta, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Karol Krajewski – historyk z oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach,
 • Robert Płaczek – historyk, plastyk, kierownik Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
 • Monika Szydłowiecka – wicedyrektorka MDK nr 1 w Tychach, sekretarz jury (nieoceniająca),

na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2024 r. przyznało:

 • 15 nagród (kategoria I – 6 prac, kategoria II – 9 prac),
 • 21 wyróżnień (kategoria I – 13 prac, kategoria II – 8 prac),
 • 34 kwalifikacje do wystawy (kategoria I – 23 prace, kategoria II – 10 prac).

W podsumowaniu wzięli udział:

 • Andrzej Kacorzyk – dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście;
 • Barbara Adamczyk – wiceprezes Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale IPN w Katowicach;
 • Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik – inspektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach;
 • Danuta Mikoda – pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach;
 • oraz reprezentacja Jury konkursowego w osobach: Robert Płaczek – historyk, plastyk, kierownik Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Karol Krajewski – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, IPN w Katowicach.

Dyrektor Maciej Gruchlik przytoczył słowa nieobecnego na wydarzeniu przewodniczącego Jury prof. Adama Pociechy:

Udział w pracach jury był i jest dla mnie nadal ogromnym przeżyciem. Zauważam jednak, że z każdym rokiem coraz mniej jest żywych świadków tych wydarzeń, bo ich liczba stale się zmniejsza. Jeszcze kilka lat temu byli więźniowie dzielili się swoimi przeżyciami przy okazji prac jury, a teraz już tego nie ma. Dbajmy o pamięć historyczną. Gratuluję wszystkim uczestnikom, laureatom i ich opiekunom.

Słowa uznania i gratulacje przesłał również Jan Kwaśniewicz – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach:

(…) Nie sposób przecenić roli i znaczenia wyróżniającego się uznaną renomą tego wydarzenia z powodzeniem skłaniającego do rozważań w aspekcie poszanowania godności każdego człowieka. Wyrosłe z tej głębokiej refleksji artystyczne działania młodych twórców stanowią nie tylko wymowny wyraz ich wrażliwości, lecz również odzwierciedlają przekonanie o nieprzemijającej potrzebie norm etycznych. Pozostając z wyrazami szacunku życzę kolejnych, udanych jak dotąd edycji Konkursu.

Podczas uroczystości dyrektor MDK 1 Maciej Gruchlik ogłosił informacje dotyczące przyszłorocznej 27. edycji Konkursu. W związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz, przyświecać jej będą cytaty:

„To się stało, a więc może znów się zdarzyć… Może zdarzyć się wszędzie” – Primo Levi

„Obojętność jest największą zarazą naszych czasów” – św. Maksymilian Maria Kolbe

Po uroczystym podsumowaniu konkursu laureaci i ich opiekunowie wzięli udział w zwiedzaniu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, oprowadzani przez przewodników-edukatorów.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o podsumowaniu Konkursu na stronie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, opiekunom artystycznym, członkom jury oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia.

Partnerzy konkursu:

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach,
 • NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach,
 • Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach,
 • Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem,
 • „MASTER” Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach,
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefy Tyskiej,
 • Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „CARBOAUTOMATYKA” S.A. w Tychach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia oraz nagrodzonych i wyróżnionych prac laureatów Konkursu.


XXVI edycja konkursu „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Maciej Gruchlik

Przed nami 26. edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka, organizowanego przez MDK 1 oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczniów wszystkich typów szkół. Celami konkursu jest szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada oraz wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los” oraz realizujących tematykę konkursu. W 2024 roku przypada 135. rocznica urodzin Zofii Kossak-Szatkowskiej, która jest jedną z patronek naszej placówki. Dlatego w tej edycji konkursu chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na jej postać – wybitnej pisarki, charyzmatycznej konspiratorki w okresie okupacji hitlerowskiej, więźniarce KL Auschwitz i więzienia Pawiak, autorki książki „Z otchłani”.

Na prace konkursowe czekamy do 16 lutego 2024 roku. Posiedzenie jury planowane jest na 23 lutego 2024 roku. Do Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni: artyści plastycy, historycy, pracownicy naukowi Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz zwiedzanie Muzeum odbędzie się 26 marca 2024 roku o godz. 10.00 w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wystawę laureatów można będzie oglądać w naszej tymczasowej siedzibie w Tychach przy ul. Jana Pawła II 38. Wszelkie szczegóły dotyczące podsumowania zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Organizatorzy konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Partnerzy konkursu: Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach, Urząd Miasta Tychy.


30 lat i 40 sekund

Maciej Gruchlik

„40 sekund” to tytuł nowego przedstawienia teatru WAMPA, którego premiera odbędzie się 2 czerwca o godzinie 18.00 i 19.30 w MDK 1 w Tychach. Teatr w tym roku obchodzi swoje 30-lecie działalności.

Autorski Teatr Ruchu „Wampa” powstał w 1993 roku i obchodzi właśnie 30-lecie swojej działalności. Założycielką i reżyserką zespołu do 2007 roku była Dagmara Łanucha, od września 2007 roku opiekę nad teatrem przejęła Monika Szydłowiecka (wieloletnia podopieczna i aktorka teatru). Specyfika pracy teatru „Wampa” polega na współtworzeniu spektaklu przez całą grupę. Ogromna większość przedstawień to produkcje autorskie, od kilku lat jednak grupa zaczęła szukać inspiracji w literaturze, tworząc spektakle na motywach wybranych dramatów i powieści. Autorski Teatr Ruchu „Wampa” posługuje się w swoich spektaklach nie tylko słowem, ale w znacznej mierze ruchem, który staje się równoprawnym środkiem wyrazu artystycznego. Zespół jest laureatem wielu konkursów, a dla kilku osób teatr „Wampa” stał się początkiem profesjonalnej aktorskiej drogi zawodowej.

O spektaklu:
„Inni mają gorzej”, „Nie przesadzaj”, „Idź pobiegaj”, „Jak będziesz dorosła to zobaczysz co to są prawdziwe problemy”, „Wiem lepiej co dla ciebie dobre”, „Zmarnujesz sobie życie” – to tylko kilka haseł, które zbyt często słyszeli bohaterowie spektaklu. Przedstawione w nim historie to głos młodego pokolenia, z którego dowiadujemy się, co tak naprawdę jest ważne dla młodych ludzi, czego potrzebują, czego się boją, z czym na co dzień się mierzą, do czego dążą i co może się stać kiedy stają się przezroczyści? Co 40 sekund ktoś na świecie podejmuje decyzję, która zmienia wszystko!

Reżyseria i choreografia: Monika Szydłowiecka
Tekst: zespół
Obsada:
Małgorzata Andzel
Martyna Brzeźnicka
Julia Brudny
Julia Danielczyk
Maja Grzywacz
Mateusz Ivantsov
Lena Lewartowska
Małgorzata Majewska
Adela Moor
Magdalena Strzelecka
Ewelina Tomczyk

W celu rezerwacji bezpłatnych wejściówek proszę dzwonić pod numer: 032 227 30 59


Rozstrzygnięcie Konkursu „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Maciej Gruchlik

Za nami 25. edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka.

28 marca 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu odbyło się uroczyste podsumowanie XXV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka. Laureaci konkursu z nauczycielami i opiekunami brali również udział w zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Geneza tego konkursu wiąże się z obchodami Miesiąca Pamięci Narodowej, kiedy to co roku w kwietniu Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem organizowały wyjazdy tyskiej młodzieży do Muzeum. Pierwsza edycja konkursu o zasięgu miejskim odbyła się w 1993 r. jako reakcja na wyrażanie przez uczniów swoich refleksji, powstałych w czasie zwiedzania byłego obozu koncentracyjnego. Główną inicjatorką tych działań była ówczesna dyrektorka MDK 1 – Pani Teresa Wodzicka.

Duże zainteresowanie konkursem spowodowało, że w 1999 r. pierwszy raz zasięgiem objął on całą Polskę, natomiast w 2005 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowa. Od tej pory konkurs odbywa się co roku, natomiast wcześniejsze edycje odbywały się w trybie biennale. W 2013 r. konkurs poświęcono pamięci wieloletniego przyjaciela MDK 1 oraz współtwórcy konkursu, byłemu więźniowi KL Auschwitz o numerze 6804 – Augustowi Kowalczykowi. August Kowalczyk wraz z innymi byłymi więźniami obozów koncentracyjnych – Grzegorzem Czempasem, Florianem Grankiem, Barbarą Puc, Haliną Birenbaum, Barbarą Kruczkowską, Arturem Krasnokuckim, Wacławem Diakończykiem, Jerzym Fijołkiem, Jerzym Marią Ulatowskim, Bogdanem Bartnikowskim relacjonował przed laureatami konkursu swoje obozowe przeżycia oraz przez wiele lat był przewodniczącym konkursowego jury.

Podczas tegorocznej edycji szczególną uwagę poświęcono osobie Zofii Posmysz (numer obozowy 7566), Ocalałej z Auschwitz, pisarki i scenarzystki, autorki m.in. „Pasażerki” oraz „Wakacji nad Adriatykiem”.

Cztery edycje temu tematyka konkursowa została rozszerzona o tę związaną ze współczesnymi obrazami zniewolenia, tak aby umożliwić uczestnikom konkursu odniesienie się do współczesnych problemów świata, wciąż toczących się konfliktów zbrojnych i okrucieństw, jakie te wydarzenia za sobą niosą. Nowa formuła i rozszerzona tematyka konkursu są efektem współpracy dyrektora MDK 1 – Macieja Gruchlika oraz dyrektora Międzynarodowego Centrum Wiedzy o Holokauście i Auschwitz – Pana Andrzeja Kacorzyka oraz Pana Roberta Płaczka.

„Niezwykle cieszy nas wrażliwość uczestników i ich umiejętność artystycznego łączenia historii z teraźniejszością. Niezmiennie jednak punktem odniesienia pozostają obozy koncentracyjne wraz z ich nieludzką historią” – mówi prof. Adam Pociecha tegoroczny przewodniczący jury.

Od ponad roku nasza uwaga skupiona jest na wojnie na terytorium Ukrainy – nadal trudno to zrozumieć i znaleźć odpowiedź na pytania: „Dlaczego?” „Po co?” „Jak długo?” „Jaki będzie jej finał?”. Mamy jednak nadzieję, że już niedługo będziemy świadkami zakończenia tego konfliktu – tej wojny.

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego jury przyznało 20 nagród, 23 wyróżnienia oraz 47 kwalifikacji do wystawy.

Skład komisji konkursowej:

 • Adam Pociecha – artysta grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Bogusław Trybus – artysta plastyk,
 • Robert Płaczek – historyk, plastyk, kierownik biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wszystkim laureatom i ich artystycznym opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!

Pełna lista laureatów

Galeria prac laureatów

Relacja z podsumowania

Wpis o konkursie na stronie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Organizatorzy:

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach,
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miasta Tychy,
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.

Partnerzy:

 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach,
 • Master – Odpady i Energia Sp z o.o.,
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach,
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Tychach,
 • NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach.

(Poniżej znajdują się zdjęcia prac nagrodzonych w konkursie)


Daj się poznać z dobrego języka!

Maciej Gruchlik

„Lingwistyczna papuga” to innowacja edukacyjna, której celem jest propagowanie poprawnej wymowy wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie gotowych i ciekawych narzędzi do pracy z dykcją dla nauczycieli i instruktorów teatralnych.

„Lingwistyczna papuga. Dykcyjna aplikacja mobilna”  to gra edukacyjna, do nauki poprawnej wymowy. Aplikacja składa się z ćwiczeń oddechowych, dykcyjnych i artykulacyjnych, autorskich łamańców językowych, wierszy dykcyjnych i wiedzy teoretycznej. Celem gry jest zdobycie odznaki Mistrza Wymowy, a zdobywa się ją po wykonaniu 20 zestawów ćwiczeń. Za wykonane ćwiczenia użytkownik otrzymuje krakersy, które wymienia na nagrody w sklepie dla papug.

Ta edukacyjna propozycja skierowana jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli, ale zachęcamy do korzystania z aplikacji również wszystkich tych, którzy chcą pracować na co dzień nad poprawą swojej wymowy. Użytkownik aplikacji ma stały dostęp do wszystkich przerobionych ćwiczeń, łamańców i wierszy, a w poprawnym opanowaniu treści pomaga mu profesjonalny głos lektora.

Aplikacja jest darmowa i można ją pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Powstała w ramach projektu „Popojutrze 2.0 – Kształcenie” i została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”.

Co zawiera aplikacja?
– 30 ćwiczeń oddechowych, dykcyjnych i artykulacyjnych,
– 50 autorskich łamańców językowych,
– 12 autorskich wierszy dykcyjnych,
– 16 wskazówek, jak mówić poprawnie,
– 8 unikatowych nakładek selfie,
– 10 awatarów dla papugi,
– 10 motywów tła do wyboru,
– mini grę „zakręć kołem”,
– możliwość losowania zadań dodatkowych.

Dodatkowe materiały:
na stronie mdk1.tychy.pl  znajdują się dodatkowe ciekawe materiały i pomoce dydaktyczne dotyczące dykcji i prawidłowej wymowy: #wyzwanie_wzorowa_wymowa (projekt planszy edukacyjnej i naklejek do wydruku), scenariusz zajęć dla nauczycieli z wykorzystaniem aplikacji.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

GALERIA


Share

XXXI Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży

Maciej Gruchlik

Już po raz XXXI zobaczymy się w MDK 1 i Teatrze Małym, aby przeżyć 4 wspaniałe dni festiwalowych spotkań z teatrem, muzyką i tańcem.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach wraz z Teatrem Małym w Tychach zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu. Czekamy na zgłoszenia grup dziecięcych i młodzieżowych, które działają zarówno w Tychach, jak również w okolicznych placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie Mikołowa, Orzesza, Kobióra, Bierunia, Wyr, Bojszów, Woli, Łazisk, Lędzin, Gostyni, Międzyrzecza i Świerczyńca.

Festiwal odbędzie się w dniach 18-25 kwietnia:
18 kwietnia – dzień teatralny w MDK 1
19 kwietnia – dzień teatralny w Teatrze Małym na dużej scenie i w MDK 1 na małej scenie
20 kwietnia – dzień taneczny w Teatrze Małym
25 kwietnia – dzień muzyczny w MDK 1

Jury oceniać będzie grupy w kategoriach wiekowych:
kategoria I:  6-9 lat
kategoria II: 10-13 lat
kategoria III: 14-16 lat
kategoria IV: od 17 lat

Karty zgłoszeń należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków (ul. Hlonda 1, Tychy) do 15 marca 2023 roku do godz. 12.00.
Udział w Festiwalu jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń można znaleźć na stronie organizatora: mdk1.tychy.pl.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach
Współorganizator: Teatr Mały w Tychach

Foto: Łukasz Kopyto dobre.studio kreatywne

GALERIA


Share

Za nami podsumowanie dwóch konkursów: muzycznego i plastycznego

Maciej Gruchlik

1 grudnia 2022 r. w tyskiej Mediatece odbyło się podsumowanie dwóch konkursów o tematyce patriotycznej: XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” i VII Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały"

Głównym organizatorem obu konkursów był Młodzieżowy Dom Kultury na 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach i zostały one objęte honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Współorganizatorami byli: Urząd Miasta Tychy, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach, Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile. Tematyka nawiązywała do ważnych wydarzeń i miejsc historycznych, polskich tradycji narodowych, upamiętniania powstań śląskich, osiągnięć wielkich Polek i Polaków w dziedzinie kultury, nauki i sportu. Celami obu przedsięwzięć było utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski, wychowywanie w duch szacunku dla wartości narodowych, patriotycznych i rodzinnych. Oba te wydarzenia są niezwykłym komentarzem do dorobku naszej Ojczyzny i dokonań wielkich Polaków. Kolejne pokolenia swoja postawą i zaangażowaniem napawają nadzieją, że dorobek ten przetrwa, a pamięć o nim pozostanie żywa. Jako organizatorzy cieszymy się bardzo, że oba konkursy z roku na rok przyciągają coraz więcej uczestników – w tegorocznej edycji na konkurs plastyczny nadesłano 471 prac z całej Polski (przyznano 24 nagrody, 38 wyróżnień, 55 kwalifikacji do wystawy), a w konkursie wokalnym wystąpiły 34 zespoły i 51 solistów. Budujące są również opinie członków jury, którzy zwracają uwagę na wysoki poziom artystyczny młodych autorów i wykonawców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a ich opiekunom za przygotowanie i artystyczną opiekę nad wychowankami. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceOgólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”

Maciej Gruchlik

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI edycji konkursu „Witaj, gwiazdko złota”. Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada 2022 roku.

Tytuł konkursu „Witaj, gwiazdko złota”, zaczerpnięty został od pierwszych słów kolędy Zygmunta Noskowskiego i jest ideą przewodnią tego wydarzenia artystycznego. Od samego początku tematem konkursu jest Boże Narodzenie – świąteczne obrzędy religijne i rodzinne. Natomiast celami konkursu są: wychowywanie w duchu szacunku dla wartości narodowych, rodzinnych i chrześcijańskich oraz utrwalanie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kultury polskiej. Konkurs, choć jest wydarzeniem autonomicznym, stanowi integralną część festiwalu kolęd organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach pod nazwą „Tyskie Wieczory Kolędowe”.

Konkurs skierowany jest do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół z wyjątkiem liceów sztuk plastycznych.

Udział w konkursie jest bezpłatny! Na prace czekamy do 25 listopada 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Już nie raz przekonaliśmy się, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic, a mali artyści są bardzo pomysłowi i oryginalni! Mamy nadzieję, że i tym razem dzieci i młodzież bardzo licznie odpowiedzą na nasze zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceWarsztaty malarskie „Horyzont”

Maciej Gruchlik

W piątek, 21 października w Galerii Sztuki Współczesnej „Artyści Młodym” odbyły się warsztaty malarskie prowadzone przez wybitną tyską malarkę Beatę Wąsowską, zorganizowane w ramach prezentowanej wystawy „Horyzont”.

Warsztaty adresowane były do starszej młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne do MDK 1. Celem projektu było połączenie obcowania z artystą, z możliwością rozwinięcia umiejętności artystycznych i samodzielnej kreacji malarskiej. Tematem warsztatów był wspomniany wcześniej „Horyzont”, który również był myślą przewodnią wystawy prac malarki. Sprzyjało to udzielaniu wielu cennych rad i wskazówek dotyczących powstawania prac malarskich. Prowadząca spotkanie postrzega horyzont jako coś nieosiągalnego, a próba jego dotknięcia wiąże się dla niej z otwieraniem nowych, nieoczekiwanych horyzontów. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i pasją pracowali nad swoimi dziełami. Wspaniałe efekty ich twórczości można obejrzeć w naszej galerii zdjęć.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.