Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest instytucją, która umożliwia tyszanom uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze i atrakcyjnych wydarzeniach o charakterze artystycznym oraz rozrywkowym.

Jesteśmy organizatorem festiwali ogólnopolskiego i światowego formatu takich jak: Śląska Jesień Gitarowa, Rock na Plaży, Tyski Festiwal Performance, Port Pieśni Pracy, Tyskie Wieczory Kolędowe. Realizujemy również szereg innych projektów i wydarzeń o charakterze cyklicznym: Święto Miasta Tychy, Dla Tych Zagrają, Muzyczne Wieczory nad Jeziorem, Senioriada, Okno na Kulturę, Plenerowe Kino Freelove, Konkurs Chórów, Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Wspieramy inicjatywy, które zgłaszają mieszkańcy oraz wspieramy rozwój ich talentów poprzez Tyski Bank Kultury czy projekty społeczno-kulturalne realizowane z Budżetu Obywatelskiego. Jesteśmy inicjatorem powstania murali w przestrzeni miasta oraz akcji mających na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej.

Organizujemy wystawy, koncerty, spektakle, plenerowe pokazy filmów, warsztaty, spotkania, festyny, animacje dla najmłodszych, gry terenowe oraz wiele innych wydarzeń i aktywności, które na stałe wpisały się w kulturalną mapę miasta.

Jesteśmy administratorem strony kultura.tychy.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat wszystkich wydarzeń kulturalnych odbywających się w Tychach, których organizatorem nie są jedynie miejskie instytucje, ale także prywatne firmy, organizacje pozarządowe, fundacje i inne podmioty działające na terenie naszego miasta.

Na kanale YouTube publikujemy materiały dokumentujące naszą działalność. Są to między innymi nagrania pokazów wykonywanych przez performerów podczas Festiwalu Performance, klipy promujące muzykę artystów projektu Dla Tych Zagrają, wywiady ze znanymi tyskimi twórcami i reprezentantami środowiska artystycznego w cyklu Miasto Całkiem Kulturalne oraz wywiady z podróżnikami – Niemożliwe? Nie dla Polaków. Na odbiorców czeka także film dokumentalny o Zbigniewie Skorku, zrealizowany w ramach Tyskiego Banku Kultury, słuchowisko Tyszaki dla najmłodszych i wiele innych atrakcyjnych projektów.

Od września 2021 roku jesteśmy również wydawcą miesięcznika „Ramy Kultury”, w którym znajdziemy przede wszystkim bogate kalendarium imprez organizowanych w Tychach. Ponadto, w każdym numerze zamieszczamy artykuły na temat nadchodzących wydarzeń oraz recenzje ubiegłych, a także opisy dzieł ze zbiorów miasta Tychy i archiwów tyskich twórców. Można również wziąć udział w konkursach, w których do wygrania są wartościowe nagrody, takie jak bilety na koncerty i spektakle, a także albumy i wydawnictwa o tematyce artystycznej i historycznej. Lista miejsc dystrybucji miesięcznika jest na tyle obszerna, by każdy mieszkaniec naszego miasta miał dostęp do kultury i informacji o nadchodzących wydarzeniach.

KONTAKT:

Małgorzata Król
dyrektor
e-mail: malgorzata.krol@mck.tychy.pl

Anna Mrówczyńska
kierownik działu organizacyjno-administracyjnego
e-mail: anna.mrowczynska@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 67

Dział organizacyjno-administracyjny
e-mail: mck@mck.tychy.pl

Mirosława Wojewoda
specjalista ds. kancelaryjnych
e-mail: miroslawa.wojewoda@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 61

Monika Pawlus
specjalista ds. administracyjnych
e-mail: monika.pawlus@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 60

Anna Sitko
koordynator zespołu ds. organizacji i promocji
e-mail: anna.sitko@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 65

Piotr Kumor
główny specjalista ds. organizacji imprez
e-mail: piotr.kumor@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 64

Daniel Dyniszuk
specjalista ds. organizacji imprez
e-mail: daniel.dyniszuk@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 64

Mateusz Poszwa
specjalista ds. organizacji imprez
e-mail: mateusz.poszwa@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 62

Marta Leks
referent ds. organizacji imprez
e-mail: marta.leks@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 68

Oliwa Dopierała
referent ds. organizacji imprez
e-mail: oliwia.dopierala@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 71

Magdalena Borucka
specjalista ds. promocji
e-mail: magdalena.borucka@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 63

Daria Gawrońska
specjalista ds. promocji
e-mail: daria.gawronska@mck.tychy.pl
redakcja@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 70

Włodzimierz Chrzanowski
specjalista ds. technicznych
e-mail: wlodzimierz.chrzanowski@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 69

Patrycja Sikora
projektant graficzny
e-mail: patrycja.sikora@mck.tychy.pl
tel.: 32 438 20 71

Redakcja Ram Kultury
Wydawca: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, tel. 32 438 20 61, e-mail: redakcja@mck.tychy.pl
Redaktor naczelna: Sylwia Witman, e-mail: ramykultury@kultura.tychy.pl
Zespół: Daria Gawrońska, Małgorzata Król, Agnieszka Woszczyńska
Korekta: Agnieszka Tabor
Layout: Aleksandra Krupa i Bartek Witański Blank Studio, Marcin Kasperek KlarStudio
Skład i łamanie: Magdalena Dziedzic KlarStudio
Druk: Drukarnia AA Print, Mikołów
Nakład: 3.000 egz.
Lista dystrybucji

NIP: 6462707493
REGON: 276752097
Nr konta bankowego: 44 1240 1330 1111 0010 7505 0767

Kluzula RODO
Regulamin imprez
Protokół zdawczo odbiorczy
Regulamin najmu i użyczenia pomieszczeń oraz terenów rekreacyjnych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
Cennik najmu i Zarządzenie nr 03-2023 z 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie najmu i użyczenia pomieszczeń oraz terenów rekreacyjnych

sprawdź co u nas słychać


https://www.facebook.com/MCKTychy
https://www.instagram.com/mcktychy
https://www.youtube.com/channel/UCR9ny4nEjKvw0HQ6ZFQuu_Q
https://kultura.tychy.pl/
https://mcktychy.bip.gov.pl/

zostańmy w kontakcie


Sekretariat: 32 438 20 60, 32 438 20 61
ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy

najbliższe wydarzenia instytucji