Podsumowanie konkursu plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Odbyło się podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

24 marca w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprezentowano prace plastyczne laureatów tego jakże ważnego w obecnym czasie konkursu. Wpłynęło wiele prac o wysokim poziomie artystycznym. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością, zrozumieniem tematu i poczuciem symbolizmu.

Ludzie ludziom zgotowali ten los. Tytuł tego konkursu, jest bardzo aktualny dzisiaj, niestety nie w czasie przeszłym. To wszystko co jest związane z tym konkursem jest też bardzo istotne z tego powodu, że pokazujemy dzięki waszym pracom, dzięki waszemu wysiłkowi, że te problemy przemocy, odczłowieczania, poniżania drugiego, są niestety, tak bardzo aktualne i tak bardzo obecne w naszym życiu. Mamy poczucie powtórzenia w stosunku do tego co się działo tutaj. Znowu widzimy ludzi, którzy gdzieś uciekają, ludzi którzy muszą całe swoje życie zawrzeć w jednej walizce. Znamy również tych, którzy przyjeżdżają kompletnie bez niczego, uciekając ratują swoje życie i swoich najbliższych.

Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Postawnowiliśmy otworzyć się bardziej na współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, na tematy związane ze współczesnością, w nawiązaniu do historii, jak również do tego, aby młodzież mogła powiedzieć o tematach, które ich dotyczą, ale które nadal korelują z tym co historia nam pokazała. Mamy nadzieję, że coraz więcej środowisk dowie się i będzie zainteresowanych udziałem w konkursie

Maciej Gruchlik,
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Swoje podziękowania do uczestników konkursu skierował również Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych, Maciej Gramatyka:

Dziękuję za wasze zaangażowanie, że ten konkurs wygląda dzisiaj w taki sposób. Wydawało się nam, że to już dla nas abstrakcyjne, problem przemocy, wojny, nienawiści, braku szacunku do drugiego człowieka. Wydawałoby się, że to historia. Może jednak zgubiliśmy gdzieś z pola widzenia to, że wojny, nienawiść, są jednak cały czas częścią naszej codzienności. Wierzę, że dzięki takim ludziom jak wy, waszym pracom, temu jak przeżywacie tamte wydarzenia, można na chwilę się zatrzymać i pomyśleć trochę bardziej o tym co jest tu i teraz. Pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być zawsze żywa.

Źródło: auschwitz.org
Pełna lista zwycięzców: wyniki konkursu

GALERIA


Share