Turniej Recytatorski LOGOS FEST / nabór

W ramach IX Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS FEST edycja Stachura Teatr Mały w Tychach uruchamia nabór do Turnieju Recytatorskiego.

Teatr Mały w Tychach – Organizator wydarzenia – ogłasza Konkurs Recytatorski dla młodzieży i dorosłych, w ramach IX LOGOS FEST – Tyskiego Festiwal Słowa, edycja Stachura. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Konkurs recytatorski jest przesłuchaniem o zasięgu ogólnopolskim, adresowanym do młodzieży powyżej 16 roku życia, jak również studentów i dorosłych wykonawców nieprofesjonalnych: recytatorów, animatorów kultury, adeptów sztuki aktorskiej, osób pracujących głosem oraz doskonalących się w sztuce wystąpień publicznych.

Każdy z uczestników jest zobowiązany zaprezentować dwa utwory literackie w języku polskim. Obowiązkowo przynajmniej jeden z tekstów musi być utworem poetyckim:
a. pierwszy autorstwa Edwarda Stachury

b. drugi dowolnego autora

Łączny czas trwania prezentacji może wynosić maksymalnie 8 minut.

Do wypełnionej Karty Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy dołączyć skan prezentowanych w konkursie utworów w całości, w formie, w jakiej będą recytowane na konkursie.

Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia

GALERIA


Share