Projekt artystyczny 7 zmysłów

W nowej odsłonie „Okna na kulturę” od 26 kwietnia do 8 maja, oglądać możemy„Projekt artystyczny 7 zmysłów”, czyli ekspozycję prac Kasi Korus, z udziałem artystek: Marthy Mulawy, Moniki Chomiuk, Darii Nędzy-Stabrawy oraz Kasi Gronostaj.
Przez najbliższe dwa tygodnie na wystawie zobaczymy wybraną twórczość tyskiej artystki Kasi Korus. Jej twórczość cechuje oryginalny styl i duży przekaz emocjonalny. Każdy jej obraz to fascynująca opowieść, niosąca wiele treści, nacechowana ukrytą symboliką i alchemią. Obrazy zostaną opatrzone opisami, które stanowią miniprzypowieści. Uzupełnieniem prezentowanego projektu będą działania na żywo, które zostaną przeprowadzone 7 i 8 maja z udziałem innych artystek.
  • W piątek (7 maja) w godzinach 16.00-20.00 zobaczymy performance „Połączenie zmysłów i znaczeń”, z autorską muzyką, w wykonaniu Kasi Korus, Moniki Chomiuk, Marthy Mulawy i Kasi Gronostaj.
  • W sobotę 8 maja będziemy mogli za to obserwować performance „Powstawanie serca”. Na oczach widzów Kasia Korus oraz Monika Chomiuk stworzą przestrzenną instalację ludzkiego serca, wzorowanego na motywie przewodnim obrazów Kasi. Artystki będzie można spotkać w witrynie od 12.00 do 16.00. Dodatkowo o 14.00 zapraszamy na pokaz taneczny w wykonaniu Darii Nędzy-Stabrawy – certyfikowanej instruktorki tańca hip-hop i dancehall, tancerki i założycielki grupy tańczącej czysto jamajski styl DuttyFlames.
Prezentowany w „Oknie na kulturę” projekt, jest częścią wystawy zbiorowej „7 zmysłów”, której wernisaż artystki zaplanowały na sierpień.
7 Zmysłów, 7 Twórców, 7 Sztuk tworzących idealne dopełnienie. Magicznie. Metafizycznie.
– Posmakuj sztukę razem z nami! – zachęcają twórczynie wystawy.

7

Cyfra mistyczna o wielu znaczeniach. Uznana w każdej kulturze, religii w każdych czasach… od zawsze człowiek nadawał jej wiele znaczeń. Oznacza pełnię, całość,
dopełnienie, doskonałość, zjednoczenie czasu i przestrzeni. Uznana przez Pitagorejczyków za najwyższą podstawową liczbę całkowitą.
7 planet
7 ciał człowieka
7 byków w grocie w Lascoux
7 kondygnacji Zigguratu Etemenanki w Babilonie symbolizującego wszechświat.
7 kondygnacji Piramidy Dżesera
7 gwiazdozbiorów, boskich praw, siedem wielkich wiatrów, siedmiu bogów losu, siedem
złych demonów, siedem imion Isztar, a do podziemnej krainy Kur prowadziło siedem bram
w Sumerze.
7 w języku egipskim (sfh) wiąże się z „wybaczać – zapominać”. W epoce hellenistycznej oraz rzymskiej Nil zaczęto określać mianem rzeki o siedmiu odnogach, którymi wpada do
morza. 7 była symbolem miasta Rzym które zostało zbudowane na siedmiu wzgórzach.
7 w Starym Testamencie i pełnia pochodzą z tego samego źródłosłowu, czasem trudno rozstrzygnąć czy chodzi o siedem, czy też o pełnię. W Starym Testamencie siedem jest
liczbą świętą. Oznacza ona pełny, doprowadzony do końca etap (epokę). Po jego zakończeniu następuje nowy etap (epoka), która jest konsekwentnym następstwem poprzedniego.
7 w Nowym Testamencie szczególnie w Apokalipsie Zawiera w sobie wiele symboli. Siedem świeczników, siedmiu aniołów, księga zapieczętowana siedmioma pieczęciami,
siedem oczu i siedem rogów Baranka, siedem głów Smoka, siedem głów Bestii, siedmiu królów, siedem pagórków.
7 razy pielgrzymi muszą obejść Kaabę w Mekce, siedmiokrotnie wykrzykując Allah akbar oraz trzykrotnie obrzucić szatana siedmioma kamieniami. W religii islamskiej jest również
mowa o siedmiu rajach, piekłach, grzechach głównych oraz o siedmiu aspektach Koranu. 7 mędrców w Indiach z rodu półboga Angirasa, przyszło na świat w postaci niedźwiedzi, a potem wstąpili do nieba i stali się siedmioma gwiazdami Wielkiej Niedźwiedzicy.

Zmysły

Dają nam zdolność odbierania bodźców zewnętrznych. Zdolność „smakowania” świata. Przez układ nerwowy informacje mogą płynąć do mózgu gdzie mogą być przetworzone.
Zmysły łączą nas ze światem zewnętrznym, światem materialnym (fizycznym). Dzięki nim możemy przetworzyć doznania i informacje… budować coś więcej… budować obraz całości.
Zmysły są uwagą…
Zmysły czasami bywają zapomnieniem…
Zmysły są subiektywne choć dostępne (dane) większości jednak bardzo indywidualne.
Zmysły są obietnicą głębszego poznania i doświadczenia ale także potrzebą dokonania
kroku w nieznane, odpuszczenia kontroli …
Ta mieszanka emocji łączy w sobie strach, ekscytację, oczekiwanie, spełnienie,
ciekawość, smakowanie, odkrywanie…
Zmysły to doświadczanie a doświadczanie to życie…

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące