BO liczą się pomysły!

Startuje VIII edycja Budżetu Obywatelskiego! W poprzedniej edycji BO została złożona rekordowa liczba 225 wniosków, z czego aż 165 trafiło pod głosowanie a 79 zostanie zrealizowanych. Na realizację pomysłów w 2022 r. zaplanowano 5 mln zł.

Czym właściwie jest Budżet Obywatelski? To wydzielona część budżetu miasta, o której decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych ! Jest to  instrument, pozwalający na  współdecydowanie o tym, jak zmieni się  nasze osiedle czy miasto. W ramach wszystkich edycji BO dzięki kreatywności tyszan powstało wiele projektów m.in. place zabaw dla dzieci, chodniki, oświetlenia, nasadzenia zieleni, budki lęgowe dla ptaków oraz spotkania i warsztaty dla dzieci czy seniorów.

Harmonogram 8. edycji Budżetu Obywatelskiego:

Zgłaszanie projektów: od 28 stycznia do 25 lutego 2021 r.
Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: od 26 lutego do 14 maja 2021 r.
Spotkania z mieszkańcami: od 17 maja do 17 czerwca 2021 r.
Odwołanie się od oceny negatywnej: od 21 czerwca do 28 czerwca 2021 r.
Rozpatrywanie odwołań: od 29 czerwca do 12 lipca 2021 r.
Promocja projektów przez mieszkańców: od 13 lipca do 20 września 2021 r.
Głosowanie na projekty: od 10 do 20 września 2021 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: do 7 października 2021 r.
Realizacja wygranych projektów: rok 2022.

I ETAP – ZGŁOSZENIE PROJEKTU
Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta.

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś o zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym, który możesz:

pobrać TUTAJ, odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49.

Wnioski do BO można składać w 2 kategoriach:

a) projekty ogólnomiejskie dotyczące ogółu mieszkańców – 500 000 zł

projekty skierowane są do mieszkańców całego miasta, m.in.: zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów itp.;
ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne;
dotyczą placówek oświatowych;
wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.

b) projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta – 4 500 000 zł

mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych;
wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób.

Wypełniony formularz można:

złożyć osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub BOK UM Tychy;
wysłać listownie na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 30 pok. 209; 43-100 Tychy;
zeskanować wniosek i wysłać go na adres: kontakt@razemtychy.pl (jednak w tym wypadku: oryginał należy dostarczyć do Głównego Punktu Konsultacyjnego w ciągu 7 dni!).

Ponadto od 28 stycznia pracownicy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w godzinach pracy Urzędu Miasta będą pełnić dyżur konsultacyjny.

Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza, doprecyzowaniu pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji należy zadzwonić pod numer 32 776 34 55 lub napisać mail na adres kontakt @razemtychy.pl

Masz pomysł na Tychy?

Zgłoś projekt do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok!

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące