Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard poza swoją kluczową działalnością realizuje szeroko rozwinięty program oświatowo-kulturalny, który opiera się w głównej mierze na organizowaniu akcji środowiskowych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

TSM Oskard działa na rynku mieszkaniowym od 1958 roku. To jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w Tychach i na Śląsku. Spółdzielcze placówki, do których zalicza się Dom Kultury Tęcza, Klub Osiedlowy Orion, Uszatek, Magdalena, Regina i Modelarnia od lat niezmiennie aktywizują lokalną wspólnotę, rozwijając pasje i przyczyniając się jednocześnie do integracji i umocnienia więzi społecznych. Przez cały rok prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Proponowane formy zajęć są bardzo zróżnicowane i dostosowane do zainteresowań mieszkańców. Kluby są miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu pod okiem wykwalifikowanej kadry. Nasze zajęcia uczą, bawią i dzięki nim mieszkańcy zdobywają nowe umiejętności. W okresie wakacyjnym i ferii zimowych, prowadzone są półkolonie – najliczniej zorganizowane formy opieki dla dzieci w naszym mieście.

W placówkach prowadzona jest bardzo bogata działalność, na którą składają się:
– koncerty i spektakle,
– wycieczki do teatru i wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
– wystawy malarstwa i fotografii,
– warsztaty plastyczne dla dzieci,
– koła rękodzieła dla dorosłych,
– zajęcia w sekcjach stałych: szachy, brydż, skat,
– zajęcia rekreacyjne i sportowe: rytmika dla dzieci, aerobik dla dorosłych, nordic walking, zajęcia na basenie miejskim, turnieje sportowe i spartakiady,
– spotkania w ramach Klubu Seniora,
– koła i kluby: Klub Twórców Sztuki „Paleta”, radiesteci, Klub Serce, Klub Pozytywnie Zakręceni +55.

Dział Społeczno-Kulturalny jest również organizatorem cyklicznych konkursów i imprez, wpisujących się na stałe w charakter artystycznej działalności. Wśród nich warto wymienić konkursy plastyczne „Wielkanocna pisanka”, „Kwiatek dla Mamy”, „Gwiazdkowe Anioły”, „Wszystkie barwy wiosny”, Przegląd Sztuki i Rękodzieła „Powiązania”, Konkurs Jednego Wiersza, Konkurs Haiku, Konkurs Plastyczny im. Jerzego Kopczyńskiego.

Więcej informacji na stronie: oskard.tychy.pl.

GALERIA


sprawdź co u nas słychać


https://www.facebook.com/MCKTychy
https://www.oskard.tychy.pl/

zostańmy w kontakcie


32 2275812, 605520283
al. Niepodległości 188, 43-100 Tychy

najbliższe wydarzenia instytucji