Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

MDK 1 wychodzi naprzeciw dzieciom i młodzieży stwarzając szanse dla każdego, kto chce rozwijać swoje talenty i pasje w zakresie tańca, teatru, plastyki, muzyki i śpiewu.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków rozpoczął swoją działalność w roku 1958 jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, mający za zadanie integrację dzieci i młodzieży z całego miasta. Pierwszymi grupami były koła: fotograficzne, techniczne, teatralne i świetlica, a pierwszym kierownikiem została Petronela Pyzalska. Co roku odbywały się imprezy zwyczajowe, które były kontynuacją integracji środowiskowej: topienie Marzanny, Andrzejki, wystawy, wyświetlanie filmów, ogniska harcerskie, a każdy rok pracy miał główną myśl przewodnią. W roku szkolnym 1971-1972 działało już 25 kół, a na zajęcia uczęszczało około 500 uczestników. W 1975 roku Dom Kultury został przekształcony w Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, którego dyrektorem została Helena Grabacka. W roku 1987 dyrektor Teresa Wodzicka powołała do życia Galerię Sztuki Współczesnej Artyści Młodym, której głównym celem, aż po dziś dzień, jest edukacja młodzieży poprzez kontakt z artystami profesjonalnymi. Obecnie w MDK-u pracuje 25 nauczycieli pasjonatów w ponad 70 kołach zainteresowań, a na zajęcia uczęszcza około 1200 wychowanków.

Oferta edukacyjna MDK 1 ukierunkowana jest na rozwój i kształtowanie umiejętności, pasji, wrażliwości na sztukę, tożsamości kulturowej i narodowej oraz postawy społecznej. Zajęcia dedykowane są wszystkim zainteresowanym rozwojem i uzupełnieniem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie teatru, plastyki, tańca i muzyki. Stałym i okazjonalnym uczestnikom proponowany jest udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych.

Grupy teatralne – zajęcia dedykowane są dzieciom od 5 do 26 roku życia. Na zajęcia zapraszamy zarówno osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z teatrem, jaki i te, które chcą doskonalić swój warsztat aktorski i myślą o egzaminach do szkół teatralnych. Na zajęciach wychowankowie uczą się: poprawnej wymowy, realizują zadania aktorskie, pracują nad warsztatem ruchowym, wspólnie realizują spektakle teatralne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów i odbywają się w budynku macierzystym oraz filiach. Posiadamy dwa teatrzyki dziecięce adresowane dzieciom w wieku 5-7 lat (zajęcia filialne). W MDK 1 do dziecięcych zespołów teatralnych, teatrów lalek i teatrów ruchu przyjmujemy dzieci od 7 roku życia. Mamy także bogatą ofertę dla starszej młodzieży zarówno w teatrach dramatycznych jaki i teatrach ruchu, tańca i pantomimy.

Zajęcia taneczne – adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 26 lat. W ofercie posiadamy zajęcia dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Na zajęciach uczestnicy uczą się podstawowych kroków i figur tanecznych z wybranej techniki tańca, rozwijają świadomość ciała, ekspresję ruchową, uczą się podstaw rytmiki, ćwiczą gibkość, skoczność, dynamikę ruchu. W naszej ofercie mamy: balet i rytmikę (zajęcia dla dzieci), taniec nowoczesny, współczesny, hip-hop, jazz, taniec towarzyski, taniec ludowy (dziecięce i młodzieżowe zespoły pieśni i tańca) i zajęcia z ekspresji ruchowej. Zespoły dziecięce i młodzieżowe mają szansę zaprezentować swoje umiejętności na licznych konkursach, turniejach tanecznych, przeglądach, a także wydarzeniach miejskich.

Zespoły muzyczne – skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 26 lat. Oferujemy zajęcia zarówno dla osób, które nigdy wcześniej nie śpiewały, a chciałyby rozpocząć swoją muzyczną przygodę, jak również dla osób, które pragną doskonalić swój warsztat wokalny. Na zajęciach uczestnicy doskonalą kompetencje wokalne: śpiew wielogłosowy, intonację, emisję głosu i interpretację tekstu, rytmiczność, słuch muzyczny. W naszej ofercie mamy także zespoły wokalno-instrumentalne, w których do współpracy zapraszamy młodych zdolnych instrumentalistów. Zajęcia odbywają się w budynku macierzystym oraz filiach. Swoje umiejętności wychowankowie doskonalą pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli śpiewu. Uczestnikom naszych zajęć stwarzamy szansę występu na profesjonalnych estradach.

Zajęcia plastyczne – zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. Podczas zajęć uczestnicy poznają ciekawe i różnorodne techniki plastyczne, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, malarstwo na szkle, ceramika, collage, batik, grafika. Mogą także realizować swoje zainteresowania w kołach rękodzieła artystycznego i tkaniny artystycznej. W przyjaznej atmosferze uczestnicy zajęć mają okazję rozwijać swoją wyobraźnię, zdolności plastyczne, warsztat malarski i rysunkowy, wrażliwość na sztukę oraz uczestniczyć w licznych konkursach plastycznych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i miejskiej. Prowadzimy także zajęcia dla starszej młodzieży, która ma szansę przygotować profesjonalną teczkę do wybranej szkoły artystycznej, a także zdobyć wiedzę na temat historii sztuki. Udział w zajęciach to zwielokrotnienie szans podczas egzaminów wstępnych na ASP.

Konkursami, które cyklicznie pojawiają się w kalendarium MDK 1 są:
– Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka,
– Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski”,
– Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”,
– Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały”,
– Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży,
– wystawy prac artystów profesjonalnych w Galerii Sztuki Współczesnej „Artyści Młodym”.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
Zapraszamy do skorzystania z możliwości rozwoju talentu, pasji i swoich umiejętności w wybranej dziedzinie.

Więcej informacji na stronie: mdk1.tychy.pl

GALERIA


sprawdź co u nas słychać


https://www.facebook.com/mdk1tychy
https://mdk1.tychy.pl

zostańmy w kontakcie


513 032 825
Adres tymczasowy: ul. Jana Pawła II 38 43-100 Tychy

najbliższe wydarzenia instytucji