Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Lubisz śpiewać, tańczyć, grać, wcielać się w role, pisać, rysować, malować, działać w internecie... po prostu tworzyć? Zgłoś się do nas!

Nasze cele

  • Efektywne podnoszenie jakości pracy placówki uwzględniające bieżące potrzeby wychowanków, rodziców oraz środowiska lokalnego.
  • Stosowanie innowacyjnych i autorskich metod pracy z wychowankami.
  • Udział wychowanków w życiu placówki na zasadach demokracji i samorządności.
  • Dostosowanie programu dydaktyczno – wychowawczego do potrzeb, możliwości rozwojowych, wieku oraz uzdolnień wychowanków.
  • Zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa całej społeczności.
  • Udana współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Zatrudnianie kadry pedagogicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje, profesjonalnej i stale doskonalącej się.
  • Modernizacja zasobów placówki oraz stałe uzupełnianie pomocy dydaktycznych.
  • Dążenie do osiągania sukcesów przez naszych wychowanków na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

GALERIA


sprawdź co u nas słychać


https://www.facebook.com/mdk1tychy
https://mdk1.tychy.pl

zostańmy w kontakcie


513 032 825
ul. ks. kard. A. Hlonda 1, 43-100 Tychy

najbliższe wydarzenia instytucji