XVII Edycja Konkursu „Jesteśmy dumni z Polski”

Maciej Gruchlik

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, który od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Ruszyła XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Urząd Miasta Tychy.

W konkursie mogą wziąć udział wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Główną ideą konkursu jest utrwalanie i przechowywanie w pamięci chlubnych dziejów historii i kultury Polski oraz wychowywanie w duchu szacunku dla wartości narodowych, patriotycznych i rodzinnych.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do: Powstań Śląskich, twórczości artystów rodu Kossaków (Juliusza, Wojciecha, Jerzego i Karola, Zofii Kossak-Szatkowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Magdaleny Samozwaniec), osiągnięć wielkich Polaków i Polek w dziedzinie kultury, nauki i sportu, ważnych wydarzeń i miejsc historycznych. Dla dzieci w wieku 4-9 lat tematem są baśnie i legendy polskie.

Udział w konkursie jest BEZPŁATNY!

Na prace czekamy do 27 października 2022 roku. Posiedzenie jury zaplanowano na 4 listopada 2022 roku. Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni lub zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej. Opublikowanie wyników na stronie MDK 1 powinno nastąpić do dnia 15 listopada 2022 roku. Wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 30 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu

GALERIA


Share

VII Edycja Konkursu „Nad nami Orzeł Biały”

Maciej Gruchlik

Przed nami kolejna odsłona Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej, której uczestnikami mogą być uczniowie i wychowankowie wszystkich typów placówek.

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały”, organizowanego wspólnie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków wraz z Tyskim Chórem Mieszanym Presto Cantabile, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Tychach, Miejskim Centrum Kultury w Tychach i Urzędem Miasta Tychy.

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły z placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównymi celami konkursu jest kształtowanie postaw i pogłębianie uczuć patriotycznych oraz popularyzacja pieśni patriotycznych i historycznych wśród dzieci i młodzieży. To także doskonała okazja do rozwijania swoich zdolności muzycznych.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwóch utworów (przedszkola mogą zaprezentować jeden utwór), pieśni lub piosenki o charakterze patriotycznym, nawiązujących do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych oraz pieśni powstańczych, upamiętniających Powstania Śląskie.

Udział w konkursie jest Bezpłatny!

Na zgłoszenia czekamy do 26 października 2022 roku do godz. 12.00. Eliminacje odbędą się 8 i 9 listopada 2022 roku, natomiast podsumowanie, wręczenie nagród i koncert galowy 30 listopada 2022 roku. O ewentualnych zmianach w zakresie sposobu przeprowadzenia konkursu informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie MDK1 oraz na profilu placówki na Facebooku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

GALERIA


Share

Wyniki „Z TYCH ciekawych - miasto naszymi oczami”

Maciej Gruchlik

Już są! Wyniki II Konkursu Plastycznego „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach przy współpracy z Gemini Park Tychy został rozstrzygnięty. Konkurs kierowany był do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych) oraz placówek wychowania pozaszkolnego, z naszego rejonu. Celem natomiast była prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miastem Tychy oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki i historii. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, która miała przedstawiać najciekawsze miejsca, obiekty oraz wydarzenia, które są charakterystyczne dla naszego miasta.

W skład jury weszli:

Aleksandra Zawodzińska – dyrektor ds. Marketingu i PR Gemini Park Tychy
Aneta Mlaś – artystka grafik, ilustratorka, poetka
Maciej Gruchlik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach, sekretarz jury

Podejmując decyzję, jury wzięło pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu, estetykę i staranność wykonania pracy, wysoki poziom artystyczny oraz kreatywność, oryginalność, twórcze podejście do tematu i pomysłowość.

Lista zwycięzców dostępna jest w protokole z posiedzenia jury.

O terminie podsumowania oraz sposobie przekazania nagród/upominków oraz dyplomów organizatorzy poinformują w terminie późniejszym poprzez wiadomość na stronie internetowej i Facebook’u placówki. Planowany przybliżony termin podsumowanie to wrzesień/październik 2022.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za zaangażowanie i nadesłane prace!

GALERIA


Share

Konkurs Plastyczny „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”

Maciej Gruchlik

Już po raz drugi Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków i Gemini Park Tychy zapraszają do wzięcia udziału w Rejonowym Konkursie Plastycznym „Z TYCH ciekawych – miasto naszymi oczami”.

Głównym celem konkursu jest pokazanie naszego miasta z perspektywy dzieci i młodzieży, natomiast tematem konkursu jest miasto Tychy. Czekamy na prace, na których będziemy mogli zobaczyć najciekawsze obiekty i miejsca, lub wydarzenia, które są charakterystyczne dla Tychów. Można zaprezentować swój pomysł w dowolnie wybrany sposób – to może być obraz klasycznie malowany farbami, pastelami, kredkami. Można także skorzystać z innowacyjnej techniki.  Praca musi być płaska, a przy jej wykonywaniu nie należy używać materiałów sypkich, takich jak kasza czy ryż. Format przyjmowanych prac to wyłącznie B2 (50 x 70 cm). Liczymy na kreatywne podejście do sztuk plastycznych!

Do udziału zapraszamy wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem liceów sztuk plastycznych) z Tychów, Mikołowa, Orzesza, Łazisk, Bierunia, Kobióra, Lędzin, Gostyni, Bojszów, Woli, Międzyrzecza, Świerczyńca i Wyr.

Prace można już nadsyłać. Dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I-III mogą je przygotowywać w grupach 2-5 osobowych. Uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mogą przesyłać prace indywidualnie. W każdym z przypadków można jednak zgłosić tylko jedno dzieło. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!

Na prace czekamy do 3 czerwca 2022 roku. Należy je przesłać lub dostarczyć do naszej placówki – Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach. Prace oddane po terminie nie będą uwzględniane.

Do oceny walorów artystycznych i merytorycznych prac powołane zostanie grono jurorów złożone z nauczycieli plastyki, artystów plastyków oraz przedstawicieli organizatorów.

Z pośród nadesłanych prac, w każdej kategorii wiekowej, zostaną wybrane i nagrodzone te najciekawsze. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu lub październiku 2022 roku w centrum handlowym Gemini Park Tychy. O terminie wystawy powiadomimy na naszych mediach społecznościowych oraz stronie kultura.tychy.pl.

Zapraszamy do udziału i czekamy na piękne prace!

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące„Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Maciej Gruchlik

Już po raz 24. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 i Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka

Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczniów wszystkich typów szkół. Celami konkursu jest szerzenie wiedzy historycznej o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa Zagłada oraz wyrażenie w formie plastycznej własnych refleksji, nawiązujących do słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los” oraz realizujących tematykę konkursu. W tym roku chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na słowa wypowiedziane podczas przemówienia w trakcie obchodów 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz przez Pana Mariana Turskiego, historyka, byłego więźnia tego obozu: „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na Was, jak na Waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba.” Cytat ten przewodzi tematyce tegorocznej edycji konkursu.

Na prace konkursowe czekamy do 16 lutego 2022 roku. Posiedzenie jury planowane jest na 23 lutego 2022 roku. Do Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni: byli więźniowie KL Auschwitz, artyści plastycy, historycy, pracownicy naukowi Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędą się 24 marca 2022 roku o godz. 10:30 w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Po raz pierwszy wystawę laureatów można będzie oglądać w dwóch miejscach jednocześnie – w naszej placówce w Tychach oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wszelkie szczegóły dotyczące podsumowania zostaną przekazane w terminie późniejszym i będą uzależnione od bieżącej sytuacji epidemicznej.

W tym roku udział w konkursie jest BEZPŁATNY!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, więcej informacji w Regulaminie

Zapraszamy także do lektury artykułu (str. 24-27) o historii konkursu, którego autorami są dyrektor oraz nauczycielka MDK 1 – Maciej Gruchlik i Anna Pasek, opublikowanego w internetowym miesięczniku „Memoria” poświęconemu historii Auschwitz, holokaustowi oraz pamięci i edukacji na całym świecie wydawanym przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Organizatorzy konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Partnerzy konkursu: Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach, Urząd Miasta Tychy.

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceXXX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”

Maciej Gruchlik

Za nami kolejna edycja konkursu plastycznego organizowanego w ramach XXXI Tyskich Wieczorów Kolędowych. W tym roku liczba nadesłanych prac przerosła nasze najśmielsze oczekiwania!

Jak co roku, okres okołoświąteczny jest dla nas bardzo intensywnym czasem – z jednej strony kiermasz wyrobów pracowni plastycznych, koncert opłatkowy, koncert kolędowo-noworoczny, a z drugiej prace związane w kolejną edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Witaj, gwiazdko złota”. Konkurs skierowany był do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, wychowanków przedszkoli oraz do uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów sztuk plastycznych), natomiast celem konkursu było kultywowanie szacunku do wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych poprzez utrwalenie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych w wybranej formie graficznej.

Z nieukrywaną radością informujemy, że w tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę nadesłanych prac – 587 z 99 placówek z całej Polski. Młodzi artyści nie zawiedli, były to różnorodne prace, bardzo pomysłowe i interesujące, pojawiło się wiele technik, a jury miało trudne zadanie do wykonania, wybierając te najlepsze. 8 grudnia, po długich naradach, jury konkursowe postanowiło przyznać 34 nagrody, 49 wyróżnień oraz 71 kwalifikacji do wystawy pokonkursowej. W skład komisji nagradzającej konkursowe prace weszli: Aneta Mlaś – artystka grafik, ilustratorka, poetka, Magdalena Łuka – magister sztuki, pedagog, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy, Justyna Langer-Milewska – nauczycielka zajęć plastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz Maciej Gruchlik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, sekretarz jury (nieoceniający).

Oto lista laureatów konkursu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i zechcieli wziąć udział w naszym konkursie. Życzymy im radości z tworzenia! Nie możemy zapomnieć też o podziękowaniach dla nauczycieli, opiekunów artystycznych i rodziców, bez których opieki i zaangażowania nie powstawałyby tak piękne prace. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z pracami laureatów konkursu, którą znajdą Państwo tutaj, a także do zwiedzania wystawy 360° dostępnej tutaj.

 

 

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzysząceKonkursy: wokalny i plastyczny – rozstrzygnięte!

Maciej Gruchlik

Kolejny rok listopad w kalendarium MDK 1 oznaczony był na biało-czerwono, jako czas patriotycznych uniesień artystycznych.

Z jednej strony XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski”, który przybliża historię Polski, przedstawia baśnie polskie oraz prezentuje dorobek wybitnych Polaków, w tym także w tegorocznej edycji – sportowców. Z drugiej strony wspaniałe prezentacje muzyczne utworów i pieśni patriotycznych, historycznych i powstańczych, które w różnorodny sposób obrazują naszą dumę z bycia Polakami, z naszego kraju oraz postaw ludzi walczących o Niepodległą w ramach VI Wojewódzkiego Konkursu Piesni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały”. Oba te konkursy są swoistą lekcją patriotyzmu, którą odbywamy dzięki zaangażowaniu i obecności młodych artystów, którzy pracują pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli i opiekunów. To dzięki nim kolejny raz można odwiedzić wystawę pokonkursową prac plastycznych zorganizowaną w naszej placówce w Galerii Sztuki Współczesnej „Artyści Młodym” oraz poddać się muzycznym uniesieniom podczas koncertu laureatów. Bardzo cieszy nas, że możemy w taki sposób prowadzić edukację historyczną i patriotyczną młodych pokoleń, zyskując wspaniałe wrażenia artystyczne.

3 listopada 2021 odbyło się posiedzenie jury XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski”. Jury w składzie: Aneta Mlaś – artystka graficzka, ilustratorka, poetka, Bogusław Trybus – artysta plastyk, Marek Knapczyk – historyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach, po przeanalizowaniu 365 prac nadesłanych z 73 placówek z całej Polski przyznało: 21 nagród, 26 wyróżnień oraz 61 kwalifikacji do wystawy.

9 i 10 listopada 2021 roku na estradzie sali widowiskowej MDK 1 odbyły się eliminacje VI Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad Nami Orzeł Biały”. Podczas przesłuchań zaprezentowało się 37 zespołów i 34 solistów z Bielska-Białej, Bierunia, Czechowic-Dziedzic, Gliwic, Katowic, Kobióra, Lędzin, Łazisk Górnych, Mikołowa, Mysłowic, Orzesza, Piasku i Tychów. Łącznie na deskach sceny wystąpiło 446 młodych wokalistów i instrumentalistów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w następującym składzie: Justyna Płachno – pedagog muzyki, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Katarzyna Jankowska – inspektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, Małgorzata Król – dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury, Maciej Gramatyka – Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. społecznych, ppor. Krystian Baca – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, Maciej Gruchlik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach – sekretarz jury, nieoceniający.

Składamy gorące podziękowania dyrekcjom i nauczycielom wszystkich szkół i placówek oraz rodzicom uczestników za ich zaangażowanie w rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia, a laureatom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy talentów i dziękujemy za udział w konkursach. 25 listopada 2021 roku o godz. 11:00 w Teatrze Małym w Tychach odbędzie się uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród laureatom oby konkursów. Wydarzenie to uświetnią występy laureatów konkursu „Nad nami Orzeł Biały” oraz koncert Tyskiego Chóru Mieszanego „Presto Cantabile”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz decyzji jury znajdują się na naszej stronie internetowej:
Link do wyników XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski”
Link do wyników VI Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad Nami Orzeł Biały”

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące„Nad nami Orzeł Biały”

Maciej Gruchlik

Kolejna edycja wyjątkowego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej, której uczestnikami mogą być uczniowie i wychowankowie wszystkich typów placówek.

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad nami Orzeł Biały” organizowanego wspólnie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków wraz z Tyskim Chórem Mieszanym Presto Cantabile, Wojskową Komendą Uzupełnień, Miejskim Centrum Kultury i Urzędem Miasta Tychy.

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły z placówek wychowania pozaszkolnego, placówek kulturalnych, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównymi celami konkursu jest kształtowanie postaw i pogłębianie uczuć patriotycznych oraz popularyzacja pieśni patriotycznych i historycznych wśród dzieci i młodzieży. To także doskonała okazja do rozwijania swoich zdolności muzycznych.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwóch utworów (przedszkola mogą zaprezentować jeden utwór), pieśni lub piosenk o charakterze patriotycznym, nawiązujących do wydarzeń historycznych i polskich tradycji narodowych oraz pieśni powstańczych upamiętniających stulecie wybuchu III Powstania Śląskiego.

Udział w konkursie jest BEZPŁATNY!

Na zgłoszenia czekamy do 28 października 2021 roku. Eliminacje odbędą się między 9 a 10 listopada 2021 roku, natomiast podsumowanie i koncert galowy 25 listopada 2021 roku. Sposób realizacji poszczególnych etapów będzie uzależniony od ogólnej sytuacji w kraju i regionie. O ewentualnych zmianach w zakresie sposobu przeprowadzenia konkursu informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie MDK1 oraz profilu placówki na Facebooku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach – Urszula Bauer, Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach – płk Marek Majocha,  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach – ppłk Piotr Janosz.

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące