widowisko literackie

IX Tyski Festiwal Słowa LOGOS FEST edycja Stachura
„Wszystko jest poezja”
reż. Paweł Drzewiecki
Widowisko literackie, będące owocem zmagań uczestników Turnieju Recytatorskiego z tekstami patrona literackiego tegorocznego LOGOS FEST – Edwarda Stachury.

Od pierwszej edycji Tyskiego Festiwalu Słowa, za sprawą pomysłodawcy wydarzenia – Pawła Drzewieckiego, realizowany jest konkurs recytatorski dla młodzieży, studentów i dorosłych, którego formuła znacznie odbiega od tradycyjnych spotkań recytatorskich. Uczestnicy konkursu, deklarując w prezentowanym repertuarze dwa teksty, z których obowiązkowo jeden musi być autorstwa Edwarda Stachury, spotykają się na całodniowych warsztatach scenicznych, podczas których wspólnie z dyrektorem artystycznym festiwalu, budują spójne widowisko literackie. Każdy wykonawca pozostaje w wypracowanej przez siebie interpretacji i stylistyce, jednak równoczesna obecność innych recytatorów na scenie, wzajemne próby reagowania na wykonania scenicznych partnerów, czynią tę zbiorową wypowiedź artystyczną wielobarwnym spektaklem literackim. Konkursowe jury złożone z wybitnych autorytetów sztuki aktorskiej, przyzna nagrody i wyróżnienia na podstawie indywidualnych wystąpień konkursowych, wyłuskując je niejako z prezentacji zbiorowej, jednak dla zgromadzonej na widowni publiczności, będzie to okazja do usłyszenia pełnowymiarowego przedstawienia scenicznego. Realizowane w tej formule poprzednie edycje festiwalowego konkursu, były dla ich uczestników niepowtarzalnym doświadczeniem artystycznym. Trwająca w ostatnich dwóch latach pandemia, spowodowała konieczność wypracowania formuły online turnieju recytatorskiego. Dziś z radością wracamy do bezpośredniego spotkania recytatora z widzem, niecierpliwie czekając na to, jak w roku 85. urodzin Edwarda Stachury wybrzmią interpretacje jego utworów, zarówno poetyckich, jak i prozatorskich.

GALERIA


ORGANIZATOR:

Teatr Mały w Tychach

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące