Zostań tyskim ambasadorem kultury

Nagroda Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury może powędrować do Ciebie!

Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, a także ochrony kultury, z którymi dodatkowo wiąże się rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku naszego miasta, są składnikami umożliwiającymi zdobycie tego wyróżnienia.

Nagroda może zostać przyznana osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie miasta Tychy, osobie prawnej lub innemu podmiotowi, mającemu siedzibę na terenie miasta Tychy, ale także osobie lub podmiotowi, których działalność w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w znaczący sposób wiąże się z Tychami lub sprawia, że nasze miasto jest rozpoznawalne w kraju lub za granicą.

Jak zgłosić?
Przyznanie Nagrody może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Tychy lub na wniosek:
– instytucji kultury,
– szkoły o profilu artystycznym,
– związku twórczego, stowarzyszenia, fundacji i innych podmiotów działających w sferze kultury,
– indywidualnych twórców,
– radnych Rady Miasta Tychy

Do 1 marca 2023 r. trwa nabór wniosków od kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury.

Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków zawarte są na stronie internetowej: umtychy.pl

Regulamin konkursu
Wniosek

GALERIA


Share