Rusza nowa edycja Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba kolejny raz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zapraszamy Państwa w ramach otwartego konkursu pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne” do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, które miałby być zrealizowane w tym roku. Nabór trwa do 20 stycznia 2023 roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu).
Popularne TIK-i umożliwiają składanie wniosków przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie mcktychy.bip.gov.pl oraz w eGeneratorze elektronicznym eNGO dostępnym tutaj, przez który należy przesłać kompletną ofertę.

Celem Tyskich Inicjatyw Kulturalnych jest wzbogacenie miejskiej oferty kulturalnej, zapewnienie mieszkańcom Tychów warunków do rozwijania własnych talentów i zainteresowań z obszaru kultury i sztuki oraz aktywizacja społeczności lokalnej w życie kulturalne miasta.
W ubiegłym roku wśród realizowanych w ramach TIK projektów znalazły się, między innymi warsztaty fotograficzne realizowane przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, VII Tyski Festiwal Teatrów Niezależnych Andromedon, czy cykl koncertów „Wielka klasyka w tyskich kościołach” organizowany przez Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile.

W tym roku na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych przeznaczono 250 000 zł.

Ogłoszenie konkursowe Tyskie Inicjatywy Kulturalne 2023

GALERIA


Share