spotkanie

Portrety Literackie
Zbigniew Rokita
Zapraszamy na spotkanie z autorem, który pisząc ksiażkę o Śląsku, sam na nowo jako Ślązak się narodził.

Zbigniew Rokita szturmem wdarł się na listę literackich objawień. Jest bowiem autorem książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, za która otrzymał, zarówno decyzją jury, jak i czytelników, Nagrodę Literacką Nike 2021. Ten reportaż, jak uzasadniła kapituła, „dotyczy sprawy zupełnie fundamentalnej dla naszej historii, o której świadomość powinna być powszechna, odkrywa zatopioną Atlantydę, zatopioną pośrodku Europy”. Sam pisarz przyznał natomiast, że musiał najpierw dojrzeć, by w tej śląskości zacząć drążyć. Tak właśnie powstała „nasza silezjogonia”. Urodzony w Gliwicach, a mieszkający w Katowicach Zbigniew Rokita to również dziennikarz, który publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Przez kilka lat był także sekretarzem redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”. W swoim dorobku ma również, przetłumaczoną na język ukraiński, książkę reporterską „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium”, opowiadającą o związkach sportu i polityki w Europie Wschodniej (książka stała się inspiracją dla spektaklu wystawionego w Teatrze Nowym w Zabrzu). Ponadto w 2021 roku Zbigniew Rokita zadebiutował jako twórca teatralny (w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się prapremiera jego sztuki „Nikaj”).

GALERIA


ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące