wykład

Czas na architekturę
Terra Nullius czyli modernizm w architekturze Tychów
wykład historyka architektury Przemysława Czernka
Gościem czwartego spotkania z cyklu „Czas na architekturę” będzie Przemysław Czernek – historyk architektury.

Wykład przedstawi architektury modernizmu w Tychach w ujęciu centrum–peryferie. Tychy, mimo że pozostawały nieco na uboczu modernizacyjnych projektów, których spektakularne efekty możemy podziwiać w Katowicach czy Bielsku-Białej, również doczekały się ciekawych przykładów architektury modernistycznej zbudowanych w duchu stylu międzynarodowego. Działania podejmowane przez inwestorów prywatnych oraz państwowych dowodzą ambicji mieszkańców Śląska dla poszukiwania zdrowych terenów mieszkalnych. Zasady projektowania rozwijane szeroko w okresie dwudziestolecia międzywojennego dały impuls do spektakularnego rozwoju zielonych miast satelickich, czego doskonałym przykładem był powojenny rozwój miasta.

Architektura otacza nas nieustannie – zaspokaja nie tylko potrzeby materialne, ale i duchowe. Traktujemy ją w naturalny sposób użytkowo, częstokroć nie doceniając wielości jej znaczeń oraz roli jaką odgrywa w kształtowaniu naszego poczucia estetyki. „Czas na architekturę” to cykl spotkań traktujących o sztuce projektowania, organizowania i kształtowania szeroko pojętej przestrzeni. Wspólny mianownik kolejnych odsłon cyklu stanowią wątki tyskie.

Przemysław Czernek – historyk architektury, absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku historia sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Sieradzkiej dotycząca architektury modernizmu międzywojennego w Bielsku-Białej. Autor audycji na antenie Polskiego Radia Katowice dotyczących architektury i urbanistyki Śląska Cieszyńskiego (2009). Koordynator promocji architektury polskiej okresu międzywojennego w ramach współpracy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego z międzynarodową organizacja non profit International Coalition for Art Déco Societes (2011). W latach 2013–2014 wiceprezes Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (BBTH), a w ramach działań Towarzystwa – autor cyklu wykładów poświęconych architekturze terenu dawnego Województwa Bielskiego w latach 1950–1989 (cykl w ramach współpracy BBTH i Stowarzyszenia Architektów Polskich o. w Bielsku–Białej). Od 2013 roku wolontariusz w Fundacji Zofii Kossak–Szczuckiej, gdzie podejmuje działania na rzecz ocalenia Stanicy Kamińskiego w Górkach Wielkich. Autor cyklu wykładów w ramach projektu Fundacji Zofii Kossak–Szczuckiej i Muzeum Historii Polski „Patriotyzm Jutra” (2015). W latach 2015–2019 wolontariusz w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Współtwórca Archiwum Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach (2019/2020). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu teorii i historii architektury. Autor i współautor publikacji naukowych: „Modern. Szlakiem cieszyńskiej moderny” (2012), „Sławne wille Polski” (2013), „Śląsk Cieszyński – od klasycyzmu do nowoczesności” (2014), „Miejsce kombinatu leczniczo–wypoczynkowego w rozwoju XX–wiecznych deglomeracyjnych projektów Zielonego Śląska” (2017) i wielu innych. Współautor inwentaryzacji zbiorów dawnego Archiwum Zakładowego Pracowni Projektów Budownictwa Ogólnego oraz zbioru archiwalnego Henryka Buszki (od 2015 do teraz).

Chcemy, żebyście czuli się u nas bezpiecznie. Dlatego, uczestnicząc w wydarzeniu, zachowajmy środki ostrożności. Prosimy stosować się do wszystkich reguł bezpieczeństwa oraz komunikatów obsługi, a wcześniej zapoznać się z regulaminami.

więcej informacji: www.muzeum.tychy.pl

fot. Przebudowa Szkoły w Tychach, okres międzywojenny. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące