wykład

XI Tyski Festiwal Performance – edycja totalne milczenie
Sztuka performance we współczesnym teatrze polskim
Łukasz Drewniak
Trzeci z panelu wykładowego tegoroczej edycji Festiwalu. Wzbogaci uczestników i widzów o wiedzę akademicką i jej prspektywę badawczą zagadnienia performansu.

Łukasz Drewniak – jest krytykiem teatralnym, redaktorem, pedagogiem. Absolwent filologii polskiej, specjalność teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny gazety teatralnej „Didaskalia”. Dyrektor artystyczny Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w latach 2002–2005. Wieloletni recenzent teatralny „Tygodnika Powszechnego” (1995–2005), „Przekroju” (1999–2012), „Dziennika. Gazety prawnej” (2005–2010). Współpracował z TVP Kultura od samego początku istnienia stacji jako redaktor i prezenter. Obecnie współtworzy program impresaryjny lubelskiego Teatru Starego i od pięciu lat prowadzi na tej scenie cykl debat Bitwa o kulturę. Na portalu teatralny.pl jest autorem cyklu Kołonotatnik, na który składają się teksty publicystyczne, eseje teatralne, recenzje i facecje. Jest jednym z krytyków najlepiej zorientowanych w teatralnym OFFie, gdzie najczęściej spotykają się działania sceniczne z pogranicza teatru i sztuki performance.

GALERIA


ORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach