festyn

Kampania społeczna „Z nich jesteśmy dumni”
Piknik rodzinny
„Z nich jesteśmy dumni” to kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan. Piknik będzie okazją do świetnej zabawy, integracji mieszkańców oraz edukacji.

W programie:
– występ kabaretowo-muzyczny grupy Drzewo a Gada, która zaprezentuje program „Wciąż”
Kabaret ten powstał w 2008 roku w Katowicach. Od początku miał charakter integracyjny czyli gromadził niepełnosprawnych i pełnosprawnych artystów. Występował w całej Polsce m. in. w Sali Kongresowej w Warszawie, w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach, w ramach Festiwalu TY I JA w Koszalinie. W 2011 roku powstała płyta zawierająca piosenki kabaretowe i poetyckie. W 2012 r. kabaret zdobył Grand Prix XIX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Poetyckiej w Oleśnie. Obecnie Kabaret tworzą: Michał Laksa i Patryk Laksa, którym w czasie koncertów towarzyszą profesjonalni muzycy. Na repertuar składają się piosenki kabaretowe i poetyckie oraz kabaretowe monologi.

– występ Niemego Chóru Uniwersytetu Śląskiego
Chór ten powstał w 2016 r. Jego celem jest propagowanie utworów muzycznych w języku migowym, integrowanie środowiska osób słyszących i głuchych, nauczanie języka migowego oraz krzewienie wiedzy na temat kultury głuchych. W 2021 roku chór awansował na Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego. Najważniejszym osiągnięciem chóru jest uzyskanie wyróżnienia w kategorii „projekt roku” w ogólnopolskim konkursie ministerialnym StRuNa w 2017 r. Chór występował na licznych konferencjach, eventach organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Śląskim Festiwalu Nauki, Dniach Godności, Nocy Muzeów, inauguracji UTW w Jaworzu, kampanii społecznej „Świat potrzebuje Ciebie”, realizowanej przez BNP Paribas oraz wziął udział w dwóch reportażach realizowanych przez TVP. Dyrygentem chóru jest mgr Anna Wojtas-Rduch.

– warsztaty języka migowego prowadzone przez Kopalnię Kreatywności
Celem Fundacji jest wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących zwiększeniu aktywności środowisk społecznych oraz zwiększeniu ich integralności. Podczas pikniku będzie można poznać alfabet oraz nauczyć się krótkich zwrotów w języku migowym.

– występ muzyczny zespołu Oligo Mix Band działającego w ramach Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca” z ZSS nr 8 w Tychach
Stowarzyszenie działa od 2007 r. przy Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Zrzeszając rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych intelektualnie realizuje zadania i projekty na rzecz swoich podopiecznych. Od kilku lat realizuje programy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej w zakresie dogoterapii, kreacji wizerunku czy warsztatów tanecznych oraz wspiera aktywność artystyczną podopiecznych.

– występ grupy Światło i Cień z Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna
Ośrodek swoje działania terapeutyczne kieruje do dorosłych osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi oraz do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ośrodek jest obecny w Tychach od 1995 r.

– stoisko Atelier Kolorowy Świat Katarzyny
Pracownia artystyczna, która specjalizuje się w tworzeniu zabawek sensorycznych, patchworkowych przytulanek, dekoracji. W Atelier odbywają się także warsztaty szycia i rękodzieła. Pracownia powstała w 2009 roku i przez wiele lat pełniła funkcję terapeutyczną, stopniowo przeradzając się w sposób na życie. W ramach pikniku pracownia zaprasza do przygotowanego kąciku zabaw dla dzieci oraz na warsztaty szycia, podczas których będzie można wykonać własną przytulankę i zabrać ją ze sobą do domu.

– warsztaty z organizacjami pozarządowymi, które na co dzień działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami:
– Fundacja Ważni Ludzie
– Polski Związek Niewidomych
– Kopalnia Kreatywności
– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Ponad to: warsztaty kulinarne, animacje i zabawy dla rodzin z miejskimi maskotkami – Tyszakami.

GALERIA


ORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach