KONKURS NA MURAL

Andrzej Dziuba - Prezydent Miasta Tychy zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie na wykonanie projektu graficznego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach im. Rafała Pomorskiego.

Dodaj miastu wyjątkowego charakteru!

Miejskie Centrum Kultury w Tychach chcąc kontynuować zapoczątkowane w ubiegłym roku działania rewitalizujące przestrzeń miejską z wykorzystaniem muralu jako ekspresyjnej formy przekazu artystycznego zaprasza do twórczych działań także w tym roku. W 2020 powstał mural Zofii Nałkowskiej, który bardzo spodobał się mieszkańcom miasta.

Nie określamy zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki artyście. Mile widziane jest, aby w projekcie znalazło się odniesienie do patrona szkoły Rafała Pomorskiego i jego twórczości artystycznej lub historii miasta, a przede wszystkim, aby tematyka była spójna z otoczeniem w jakim powstanie dzieło – mówi Małgorzata Król – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Zmierzenie się z postacią i twórczością artysty to nie lada wyzwanie dla miłośników sztuki industrialnej. Rafał Pomorski to, twórca nowego kierunku w malarstwie: pejzażu przemysłowego. Śląski industrialny pejzaż, uporządkowany, pełen ładu i harmonii, proste geometryczne formy rodem z kubistycznej wizji świata – to charakterystyka tego twórczości.

Laureat Konkursu zobowiązuje się do wykonania zaprojektowanego muralu (na drodze odrębnej umowy zawartej z Organizatorem). Technika wykonania muralu jest dowolna, wykorzystywane materiały muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Organizatorzy czekają na prace w formie elektronicznej lub tradycyjnej przedstawiające zarówno sam projekt, jak również jego wizualizację na budynku do 21 czerwca 2021 r.

Autor najlepszego projektu zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 5 000 złotych.

W Jury konkursu zasiądą m.in. Michał Kubieniec (kulturoznawca, kurator Street Art. Festival w Katowicach), Anna Syska (historyczka i popularyzatorka architektury, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach), dr Patryk Oczko (historyk sztuki, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych Muzeum Miejskiego w Tychach), Magdalena Łuka (magister sztuki, naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy) oraz dyrekcja szkoły, Aldona Iwaniuk.

Ważne terminy:
21 czerwca 2021 r. – termin zgłaszania projektów muralu
Do 9 lipca 2021 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu na projekt muralu
Do 30 września 2021 r. – termin realizacji przedsięwzięcia (wykonanie muralu na ścianie budynku)

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w Regulaminie.
Dodatkowych informacji udziela  Miejskie Centrum Kultury w Tychach
e-mail: mck@mck.tychy.pl tel. 32 438 20 61

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1a INDYWIDUALNE_zgloszenie_do_udzialu_w_konkursie_na_projekt_muralu

Załącznik nr 1b GRUPOWE_zgloszenie_do_udzialu_w_konkursie_na_projekt_muralu

Załącznik nr 2 foto:

GALERIA


Share