spotkanie

XVIII Plener malarski
„Malować każdy może”
Celem pleneru jest zainteresowanie działalnością artystyczną mieszkańców naszego miasta, młodzieży i dorosłych, przebywającym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.

Plener jest organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach przy współudziale MCK Tychy i MOSiR Tychy.

Organizator pleneru zapewnia jedno czyste podobrazie 40/50, które zostanie wydane 25.06.2022r. od godz. 10.00 za potwierdzeniem odbioru. Każdy uczestnik pleneru powinien posiadać swoje farby i coś do siedzenia. Temat prac jest dowolny. W czasie pleneru dla każdego uczestnika przewidziany jest poczęstunek. Na zakończenie pleneru zostanie wykonane zdjęcie wszystkich uczestników pleneru z powstałymi pracami.

Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru oraz z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i czasu trwania pleneru w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego organizację.

Koordynatorem pleneru jest Andrzej Ryszard Czerwiński.

e-mail: stktychy@o2.pl
tel: 501261015

GALERIA


ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tychach