warsztaty

Wybrane aspekty prac nad tekstami ekspozycyjnymi
warsztaty dla muzealników i muzealniczek
Warsztaty są rozwinięciem konferencji naukowo-technicznej „Życie muzealne wśród wystaw”, zorganizowanej w październiku 2022 roku przez Muzeum Miejskie w Tychach.

Warsztaty służą wzmocnieniu kompetencji dotyczących planowania i wykonywania prac składających się na opracowywanie tekstów wystawienniczych.

Cele warsztatów:
1/ Uzmysłowienie, że teksty pozostają jednym z wielu elementów strategii komunikacji wystawy ze zwiedzającymi, o tyle też:

  • rodzaje, liczba i długość komunikatów powinny pozostawać w ścisłej relacji do pozostałych środków wyrazu (m.in. scenografia, eksponaty, wizerunki ikonograficzne);
  • tematyka i poziom szczegółowości tekstów musi wynikać z celów, które wytypowano do realizacji za pomocą ekspozycji;
  • w odniesieniu do każdej wystawy, warstwa tekstowa wymaga przemyślenia unikalnej roli, jaką wyznacza się komunikatom.

2/ Uwrażliwienie na oczekiwania, potrzeby i możliwości zwiedzających w odniesieniu do warstwy tekstowej wystaw – aspekty ergonomiczne, funkcjonalne, kompetencyjne, percepcyjne.
3/ Podkreślenie znaczenia struktury komunikatów – wzajemnych relacji pomiędzy rożnymi rodzajami zastosowanych tekstów – jako elementu umożliwiającego zachowanie kontroli nad zrozumieniem przesłania wystawy, niezależnie od strategii zwiedzania, jaką podejmą zwiedzający reprezentujący odmienne grupy odbiorców.
4/ Wskazanie praktyki pracy w interdyscyplinarnym zespole i zasady wielokrotnego weryfikowania rezultatów pracy jako najlepszych narzędzi służących podniesieniu jakości tekstów ekspozycyjnych.
5/ Przestawienie zasad opracowywania tekstów ekspozycyjnych na rożnych etapach prac nad wystawą (od koncepcji do wykonawstwa), z uwzględnieniem odmiennych profilów ekspozycji oraz modeli współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. projektantem).
6/ Analiza przypadków – omówienie praktyk realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.

prowadzi: Michał Wysocki – doradca ds. programowych w nowych i modernizowanych muzeach, współautor scenariuszy ekspozycji stałych, koordynator prac koncepcyjnych, interpretator treści merytorycznych i autor strategii komunikacyjnych wystaw. Sekretarz i członek Komitetu Programowego I Kongresu Muzealników Polskich. Wcześniej: dydaktyk akademicki, autor programów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej, redaktor publikacji na temat kultury pamięci i członek redakcji Res Publiki Nowej. W 2015 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. W latach 2010–2022 pracował dla m.in.: Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Muzeum Miejskiego w Tychach, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu, Muzeum w Tarnowskich Górach, Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Muzeum POLIN czy Muzeum Warszawskiej Pragi.

fot. Grzegorz Krzysztofik

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach