spacer

Święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Unikatowe osiedle A – podróż w czasie do lat 50.
spacer architektoniczny
Z okazji pierwszego w historii święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zachęcamy do wybrania się w pięć tyskich mikrowypraw.

Wspólnie podążymy śladami tyskich herosów sportu, natomiast wędrując przez tyskie osiedle A, przeniesiemy się w czasie do lat 50. XX wieku, a zwiedzając kościół pw. Ducha Świętego w Tychach, poznamy arcydzieło sztuki sakralnej końca XX wieku.

Wędrówka po tyskich zakamarkach poświęcona początkom wznoszenia nowego miasta. Powstanie w pierwszej połowie lat 50. osiedla A zainicjowało wielką rozbudowę miejscowości Tychy. To pierwsze osiedle „Nowych Tychów” jest jedynym zespołem mieszkaniowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym najpełniej zrealizowano założenia doktryny realizmu socjalistycznego – jest więc unikalne zarówno pod względem założeń architektoniczno-urbanistycznych, jak i programu dekoracji plastycznych. Stanowi esencję założeń „nowego” miasta Tychy, powstałego jako zaplecze mieszkaniowe dla robotników zatrudnionych w górnośląskim przemyśle.

Spacer umożliwi poznanie unikatowego, zachowanego w pierwotnej formie, założenia urbanistycznego osiedla oraz realizacji plastycznych znajdujących się na jego terenie. W trakcie przedstawiona zostanie m.in. geneza i historia budowy, sylwetka głównego projektanta – Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego, a także założenia i źródła doktryny realizmu socjalistycznego, która w dużej mierze wpłynęła na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną osiedla.

Na trasie spaceru znajdą się m. in.: Plac św. Anny, ul. Wojska Polskiego – za budynkiem dawnego domu kultury oraz przed budynkami przychodni zdrowia i przedszkola, ul. Arkadowa, wnętrze kwartału zabudowy przy ul. gen. Wł. Andersa – przed Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, ul. H. Arctowskiego i ul. bp. J. Burschego – lampa górnicza.

fot. Osiedle A – ulica Wincentego Pstrowskiego (obecnie ul. Arkadowa), fot. Zygmunt Kubski, ok. 1955, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Więcej informacji na metropoliagzm.pl i kierunekgzm.pl

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące