spotkanie

Sztuka sakralna na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych
spotkanie z dr. Jerzym Gorzelikiem z cyklu „Mozaika górnośląska”
Kolejna odsłona cyklu to spotkanie poświęcone dylematom sztuki sakralnej w niemiecko–polskim regionie pogranicza.

Pretekstem do spotkania jest książka „Między „sensus catholicus” a „uchrześcijanionym nacjonalizmem”. Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych”, wydana w 2020 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2020 roku ukazała się książka autorstwa historyka sztuki dr. Jerzego Gorzelika poświęcona wpływowi dyskursów narodowych na Górnym Śląsku na sztukę Kościoła rzymskokatolickiego w XX wieku. Autor przedstawia, jak od początku XX wieku do czasów współczesnych władze publiczne, przy udziale artystów i elit Kościoła, wykorzystywały sztukę do budowy narodów i innych wspólnot. Jego dogłębna analiza wykorzystania sztuki sakralnej w sferze działań narodowościowych daje nowe światło na omawiane w książce dzieła sztuki.

„Problem wykorzystania sztuki kościelnej w celu ustanawiania trwałych narodowych lojalności lub przeciwdziałania postępom nacjonalizmu pozostawał dotąd na marginesie zainteresowań badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Książka, łącząc perspektywy właściwe historii sztuki, studiom nad pamięcią i badaniom nacjonalizmów, rzuca nowe światło na omawiane artefakty. Ukazanie strategii wykorzystania sztuki sakralnej dla lub przeciw nacjonalizmowi pozwala pełniej zrozumieć procesy ustanawiania i kwestionowania nowych hierarchii i hegemonii w regionach pogranicza w ostatnim stuleciu.
Książka może inspirować dalsze badania nad wykorzystaniem sztuki Kościoła rzymskokatolickiego w tożsamościowych dyskursach w zróżnicowanych etnicznie regionach oraz w upowszechnieniu katolicko-narodowej ideologii.”

prowadzi: ks. dr Leszek Makówka – historyk sztuki, specjalizujący się w sztuce sakralnej XX wieku

zapisy: Gabriela Oleksy, tel. 32 327 18 20–21, wew. 25, e–mail: g.oleksy@muzeum.tychy.pl
liczba uczestników ograniczona
wstęp wolny

więcej informacji: www.muzeum.tychy.pl

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach