oprowadzanie

„Stella – niezaistniałe osiedle przyszłości”
Prowadzenie: Mateusz Miłoń
Zapraszamy do poznania tajemnic niezrealizowanego tyskiego osiedla „Stella”. Przewodnikiem będzie Mateusz Miłoń, kurator wystawy.

Wystawa prezentuje założenia i losy koncepcji niezrealizowanego osiedla „Stella” w Tychach, które projektował zespół pod kierunkiem Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta.

Idea stworzenia „Stelli”, swoistego osiedla-eksperymentu, wiązała się z uruchomionym w 1974 roku Programem Rządowym „PR-5”. Celem programu było znaczące podniesienie jakości budownictwa mieszkaniowego i wskazanie kierunków jego rozwoju po 1990 roku. PR-5 należy do największych tego rodzaju przedsięwzięć badawczo-wdrożeniowych w historii Polski. W kontekście utrzymujących się problemów szeroko pojętego mieszkalnictwa, podjęte wówczas działania robią dziś szczególnie duże wrażenie.

Osiedle „Stella”, będące jednym z czterech planowanych w ramach programu PR-5, zlokalizowano w tyskiej dzielnicy Żwaków. Jego projektanci otrzymali duży zakres swobody, który nie byłby możliwy w ramach normalnej praktyki projektowej. Pozwoliło to na stworzenie koncepcji zespołu mieszkaniowego o wysokim standardzie i nowatorskich, niestosowanych dotąd w Polsce, rozwiązaniach przestrzennych i funkcjonalnych. Prace projektowe poprzedzono przygotowaniem opracowań badawczych, które dotyczyły m.in. zagadnień układów przestrzennych, rozwiązań architektonicznych, komunikacji, problematyki społecznej, zdrowia mieszkańców, ochrony środowiska naturalnego. Perspektywę realizacji osiedla przekreślił jednak kryzys gospodarczy i przemiany polityczne lat 80.

Modelową „Stellę” przypomną materiały powstałe w ramach prac nad koncepcją osiedla: plansze projektowe, dokumentacja architektoniczno-urbanistyczna, opracowania badawcze, archiwalne dokumenty i fotografie. Uzupełnią je makiety układu urbanistycznego osiedla oraz wybranych obiektów architektonicznych wykonane przez studentki i studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego.

więcej o wystawie czasowej „Stella – niezaistniałe osiedle przyszłości”

fot. fragment koncepcji zabudowy mieszkaniowej osiedla Stella w Tychach, 1978, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach