spotkanie

Stanisław Mazuś. Mniej znany
premiera książki dr. Patryka Oczki i finisaż wystawy
Książka dr. Patryka Oczki jest zapisem rozmowy z artystą malarzem i grafikiem aktywnie zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz śląskiego środowiska twórczego oraz szeroko pojętej promocji sztuki.

Książka towarzyszy wystawie czasowej „Stanisław Mazuś. Mniej znany“. Artysta od 1968 roku jest związany z Tychami. Znany jest przede wszystkim z twórczości malarskiej, w tym charakterystycznych martwych natur oraz pejzaży – głównie tyskich i z Tychami związanych, powstałych m.in. na specjalne zamówienia władz miasta oraz podczas plenerów. Ważnym nurtem jego twórczości w latach 1966–1970 była grafika warsztatowa – prace z tamtego okresu opisują rzeczywistość zarówno w sposób dosłowny, jak i symboliczny, odwołując się do realiów społeczno-politycznych, co szczególnie uwidacznia się w apokaliptycznych kompozycjach z cyklu „Kara”.

Poruszane w książce wątki wiążą się m.in. z funkcjonowaniem artysty plastyka w zmiennych kontekstach polityczno‑społecznych ostatnich kilkudziesięciu lat. Czasem to wątki kłopotliwe, mimo upływu lat niejednokrotnie budzące kontrowersje. Życie udzielającego się społecznie twórcy w dobie Polski Ludowej bywało skomplikowane – pełne trudnych wyborów i niejednoznacznych decyzji.

Stanisław Mazuś urodził się 7 listopada 1940 roku w Lublinie. W latach 1961–1967 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1968 roku zamieszkał w Tychach. Zajmował się grafiką warsztatową, użytkową oraz malarstwem, które stanowiło i do dziś stanowi najważniejszy nurt jego twórczości. Był aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska twórczego oraz szeroko pojętej promocji sztuki. Inicjował i współtworzył liczne wydarzenia artystyczne oraz plenery, m.in. „Impresje Mikołowskie” i „Beskidzkie Integracje Sztuki”. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014) oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2019). W grudniu 2022 roku przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tychy.

więcej o wystawie czasowej „Stanisław Mazuś. Mniej znany”

 

Stanisław Mazuś, „Romantycznie”, olej, płótno, 2021

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach