spacer

Od Magdziorza do inż. Borysa
spacer historyczny po Wilkowyjach
Sobotnie wiosenne popołudnie warto spędzić wędrując po zakamarkach dawnej wsi, dziś będącej jedną z dzielnic miasta Tychy – Wilkowyjach.

Pierwsze źródłowe wzmianki o pochodzeniu dzielnicy możemy znaleźć w dokumencie z 1287 roku, kiedy to książę raciborski Mieszko potwierdził darowiznę dla kościoła św. Wojciecha w Mikołowie, w postaci łanu pola na terenie Wilkowyj. Choć dokument ten przez wielu badaczy uznawany jest za falsyfikat, dla dziejów wsi stanowi źródło, dzięki któremu możemy uznać, iż w II połowie XIII w. wieś Wilkowyje na pewno już istniała – być może na długo przed wspomnianą datą.
Od 1951 roku wieś Wilkowyje staje się na dobre częścią miasta Tychy.

Spacer jest okazją, aby dowiedzieć się więcej o dawnej wsi Wilkowyje. Na autorskiej trasie, obejmującej kilkanaście najważniejszych miejsc dawnej wsi Wilkowyje, m.in.: mapa z 1860 roku przy skwerze kole Magdziorza, pocztylion, oberża rodziny Skibów, obszar wolnego sołectwa Kołodziejów, krzyż z 1910 roku, kuźnia Cichockiego, wilkowyjski tartak, budynek gminy, kościół w Wilkowyjach czy Skwer „Wilczy Kąt”.

miejsce zbiórki: skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Szkolnej (skwer kole Magdziorza), Tychy
prowadzi: dr Wojciech Schäffer

fot. wolne sołectwo Spyrów, fot. Wojciech Schäffer

 

GALERIA


ORGANIZATOR:

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach