wystawa

J. Nowak, A. Rak, B. Śliwa, F. Wyleżuch
„Przestrzenie samotności”
malarstwo
Dostępne oprowadzanie po wystawie zawierać będzie elementy odpowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępne oprowadzanie po wystawie zawierać będzie elementy odpowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnością wzroku. Pojawią się więc audiodeskrypcja i materiały dotykowe. Audiodeskrypcja jest słownym opisem treści wizualnych. Materiały dotykowe to obiekty umożliwiające dostarczenie informacji poprzez zmysł dotyku. Mają one różne formy: od wypukłych grafik odwzorowujących kompozycję dzieła sztuki poprzez obiekty przestrzenne, trójwymiarowe. Przewodnikami będą Regina Mynarska, audiodeskryptorka, i Adrian Wyka, konsultant – odbiorca usług dostępnościowych. Obydwoje mają liczne doświadczenia w tej dziedzinie.

Użyte podczas oprowadzania materiały dotykowe zostaną przygotowane pod kierunkiem Weroniki Plińskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przez osoby zrzeszone w Kole Naukowym Studentów Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej oraz w Studenckim Kole Naukowym Studentów Designu „Prototyp”.

Samotność ma wiele oblicz i można ją odczytywać na różne sposoby. Nie zawsze musi ona łączyć się ze smutkiem. Motyw samotności zainspirował słuchaczki i słuchaczy Studiów Podyplomowych Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy, w ramach zajęć Warsztaty metodyczne – or­ganizacja wystawy, pod kierunkiem dr. Patryka Oczki, przygotowali wystawę na bazie kolekcji tyskiej instytucji. Będzie można zobaczyć przede wszystkim prace artystów związanych ze środowiskiem śląskim, m.in. Jana NowakaAleksandra RakaBonifacego Śliwy i Franciszka Wyleżucha.

więcej o wystawie czasowej „Przestrzenie samotności”

Grafika: Aleksander Rak, „Bar mleczny”, akwaforta, 1971, ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach