spacer

Sztuka w przestrzeni miasta
Otwarta przestrzeń dla sztuki
Sobotnie letnie przedpołudnie warto spędzić, wędrując po tyskich zakamarkach śladem sztuki w przestrzeni miasta.

Lata 60. i 70. XX wieku to istotny moment w rozwoju przestrzennym Tychów. Po odstąpieniu od historyzujących form socrealizmu, miasto zaczęto projektować zgodnie z założeniami modernizmu. Swobodnie zakomponowana zabudowa i otwarta przestrzeń sprzyjały działaniom artystów – na terenie realizowanych wówczas osiedli śródmiejskich powstały liczne dzieła odwołujące się do różnorodnych aspektów współczesności.

Trasa spaceru pobiegnie poprzez Park Miejski Solidarności oraz osiedla D i G. Prowadzący zaprezentuje realizacje pomnikowe, rzeźby inspirowane tematyką kosmiczną oraz abstrakcyjne mozaiki.

miejsce zbiórki: pod pomnikiem Walki i Pracy/„Żyrafą”, Tychy

fot. Grzegorz Krzysztofik

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach