warsztaty

Kulturalna Środa
Odnawialne źródła energii
Laboratorium Pana Korka
Zbudujemy elektrownię wiatrowo-słoneczną, która stanie sie mikołajkowym prezentem dla uczestników!

Wszyscy potrzebujemy energii elektrycznej do codziennego życia, pracy i zabawy.
Skąd wziąć tyle energii, by móc korzystać z urządzeń, które ułatwiają nam funkcjonowanie?

Energię elektryczną tradycyjnie uzyskuje się podczas spalania paliw kopalnych takich, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa oraz gaz ziemny.
Te źródła energii zaliczane są do nieodnawialnych zasobów przyrody. Złoża węgla i inne paliwa z czasem się wyczerpują.

Odnawialne źródła energii to wiatr, energia słoneczna, energia wody, biomasa czy pochodząca z wnętrza Ziemi energia geotermalna.
Źródła te się nie wyczerpią, a elektrownie pozyskujące taką energię nie zanieczyszczają środowiska.

Na zajęciach, pod czujnym okiem naukowców z Laboratorium Pana Korka, uczestnicy zbudują turbinę wiatrową, która połączona z ogniwem fotowoltaicznym, stworzy elektrownię wiatrowo-słoneczną. Zbudowane urządzenia będą ekologicznym prezentem mikołajkowym dla naszych młodych badaczy.

I grupa (6-8 lat) godzina 17.00
II grupa (9-14 lat) godzina 18.30

Obowiązują zapisy, które przyjmujemy od 29 listopada od godziny 14.00
Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci, które uczestniczyły w pierwszym cyklu zajęć, ponieważ jest to kontynuacja.

tel. 726 261 375
urbanowice@mck.tychy.pl

Wstęp wolny!

GALERIA


ORGANIZATOR:

Klub Urbanowice MCK