spotkanie

Mozaika górnośląska
Goście: dr Wojciech Schäffer – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, dr Katarzyna Kwaśniewicz i mgr Danuta Skrzypczyk – konserwatorki zabytków na podłożu papierowym
O konserwacji najstarszej księgi metrykalnej z Tychów
Prowadzenie: Agnieszka Ociepa–Weiss
Kolejna odsłona cyklu „Mozaika górnośląska” to spotkanie wokół konserwacji najstarszej księgi metrykalnej z Tychów lat 1677–1710 z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

Prace konserwatorskie tego obiektu przeprowadziły konserwatorki zabytków na podłożu papierowym: dr Katarzyna Kwaśniewicz oraz mieszkająca w Tychach mgr Danuta Skrzypczyk, które zaprezentują ich efekty. W trakcie spotkania uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się: co to są dudki, format „folio fracto” oraz „oprawa mnisza” i czy jest ona wyjątkowa. Na jakim papierze oraz jakim atramentem zostały zapisane karty księgi? Konserwatorki opowiedzą także, jak przebiegał proces konserwacji, na jakie problemy natrafiono oraz jak je rozwiązano.

Trzecim gościem będzie dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach – dr Wojciech Schäffer (również tyszanin), który jest autorem wniosku o dofinansowanie prac w ramach ogólnopolskiego konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2021″. Złożony projekt zajął 3 miejsce (kwota wsparcia wyniosła 63 900 zł brutto) na 17 wniosków dofinansowanych. Był jednym z 39 ocenionych pozytywnie na 54, które przesłano w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dotacje przyznawane są od 2016 roku w celu opracowania, udostępniania oraz zabezpieczenia materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

Poza faktem, że odnowiona najstarsza księga zawiera dane na temat mieszkańców Tychów i tworzących się przysiółków tej wsi oraz sąsiednich Paprocan, odnotowano w niej również osoby pochodzące z innych miejscowości (występują oni jako nupturienci, czyli osoby mające zawrzeć związek małżeński, świadkowie ślubów lub chrzestni). Podnosi to jej rangę, gdy weźmie się pod uwagę, że np. sąsiadujący z Tychami Bieruń Stary posiada księgi metrykalne zdekompletowane lub z późniejszego okresu. Pośród tyskich metryk odnaleźć można dane dotyczące również mieszkańców pochodzących z Cielmic, Urbanowic czy też Bierunia Starego.

Organizatorzy: Muzeum Miejskie w Tychach oraz Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

dostępne również online: streaming live na facebookowym profilu Muzeum Miejskiego w Tychach (@MuzeumMiejskiewTychach), dostęp bezpłatny

Chcemy, żebyście czuli się u nas bezpiecznie. Dlatego, uczestnicząc w wydarzeniu, zachowajmy środki ostrożności. Prosimy stosować się do wszystkich reguł bezpieczeństwa oraz komunikatów obsługi, a wcześniej zapoznać się z regulaminami.
więcej: www.muzeum.tychy.pl

 

fot. dr Katarzyna Kwaśniewicz

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach