warsztaty

Muzyka w malarstwie
sesja muzyczno-malarska towarzysząca wystawie „Stanisław Mazuś. Mniej znany”
Spotkanie malarskie wzbogacone muzyczną inspiracją dla amatorów i profesjonalistów, będące upamiętnieniem zamiłowania do muzyki Stanisława Mazusia, bohatera wystawy.

„Muzyka, a malarstwo: (…) te dwie dziedziny sztuki, choć tak od siebie niezależne i całkowicie suwerenne, potrafią się spotkać i oddziaływać twórczo na siebie. Mogą się odcisnąć w dziele jedną myślą, znakiem wyobrażeniem. Jedna istnieje w czasie, druga w przestrzeni.”
„Ogólnopolska wystawa Muzyka w malarstwie”, Tychy 1986, s. 6.

Nawiązujemy do Ogólnopolskiej Wystawy „Muzyka w malarstwie”, odbywającej się w tyskiej Galerii BWA przy ówczesnym pl. B. Bieruta 23 od 1986 roku, równolegle z Międzynarodowym Festiwalem „Śląska Jesień Gitarowa”. Organizowało je m.in. Biuro Wystaw Artystycznych – Delegatura w Tychach oraz Zarząd Okręgu Związku Polskich Malarzy i Grafików w Katowicach, którego prezesem był Stanisław Mazuś. Jak wspomina sam artysta, w latach 80. w jego pracowni przy ulicy Dąbrowskiego często przebywali jego koledzy po fachu, ale także przedstawiciele środowiska muzycznego. Jan Edmund Jurkowski, skrzypek Roman Lasocki i pianista Józef Stompel – to właśnie z nimi spędzał noce na rozważaniach o sztuce, o wspólnych zamiłowaniach; to wtedy zrodziła się „Śląska Jesień Gitarowa” oraz konkurs „Muzyka w malarstwie”.

Zainspirowani tą inicjatywą, wraz z dwiema skrzypaczkami AUKSO – Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, które zaprezentują kilka etiud, przeniesiemy się do rozważań nad kompozycją, barwą, kolorem, dominantą, kontrapunktem, nastrojem i ilustracyjnością. Zaproszą nas do analizy podobieństw i różnic tych dwóch niezwykłych dziedzin sztuki, które oddziałują na człowieka z ogromną siłą, choć w zupełnie innych wymiarach.

Podczas, gdy skrzypaczki będą prezentować muzyczne inspiracje w formie kilku etiud, uczestnicy i uczestniczki spotkania, przy pomocy swoich ulubionych technik malarskich, będą poruszać się w tych dwóch przestrzeniach artystycznych, tworząc obrazy własnych myśli i skojarzeń.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zabrania własnych materiałów malarskich (w tym blejtramów i arkuszy papieru o dowolnych wymiarach) – na każdego czeka własne stanowisko pracy (przy stole lub sztaludze, wedle uznania). Stworzone prace zostaną zaprezentowane podczas finisażu wystawy i premiery książki dr. Patryka Oczki.

Spotkanie rozpoczniemy wspólnym zwiedzeniem wystawy czasowej „Stanisław Mazuś. Mniej znany”.

więcej o wystawie czasowej „Stanisław Mazuś. Mniej znany”

Cena: 10 zł od osoby
Uwaga! obowiązują przedpłaty na konto bankowe Muzeum Miejskiego w Tychach:
88 1240 1330 1111 0010 7496 4324 PEKAO S.A.
Muzeum Miejskie w Tychach
pl. Wolności 1
43–100 Tychy
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „muzyka w malarstwie 10.02.2023 – imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki”
Potwierdzenie przelewu należy przesłać na podany powyżej adres e–mail.

fot. Berndt, Kattowitz, lata 30. XX w., ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach