koncert

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Tychach
„Jacek Kaczmarski o wolności”
Twórczość Jacka Kaczmarskiego nieodzownie kojarzy się z okresem przemian ustrojowych i walki o wyzwolenie spod ucisku komunizmu. Jednak w nie mniejszym stopniu dotyczy ona ponadczasowych spraw społecznych oraz ograniczeń jednostki.

Prezentacja „Jacek Kaczmarski o wolności” porusza temat wolności zarówno w sensie politycznym, jak i jednostkowym. Program otwiera najbardziej rozpoznawalna pieśń wykonywana przez Jacka – „Mury”, które tym razem podane są w wersji instrumentalnej, by podkreślić uniwersalność i aktualność tego utworu. „Bajka”, „Powódź”, „Rycerze Okrągłego Stołu” opisują w poetycko-publicystyczny sposób sytuację w latach 80-tych w Polsce. Piosenka „Pochodnie” to z kolei historie Jana Palacha, który dokonał samozapalenia w proteście przeciwko Praskiej Wiośnie. Łączy się ona w programie z mitem o Prometeuszu, który podarował ludziom ogień. Gorzkie refleksje o czasach przemian splatają się z refleksjami na temat natury i przeznaczenia człowieka. Szklana Góra opisuje ograniczenia istniejące w nim samym i w istotny sposób od niego zależne. Płyta stanowiąca zapis wybranego materiału jest o tym, co wiele lat temu mówiła piosenka „Mury”, a nie wszyscy dokładnie słuchaliśmy, dlatego program przecina na pół „I raz i dwa” do tekstu Michała Zabłockiego z wymownym refrenem, będącym nawiązaniem do najbardziej znanej piosenki Kaczmarskiego.

Zaaranżowanie utworów Jacka Kaczmarskiego na zespół składający się – oprócz fortepianu i gitary – ze skrzypiec, wiolonczeli i akordeonu pozwala podkreślić bogactwo kompozycyjne tej twórczości i muzyczną trójwymiarowość. Jest też przedłożeniem pracy wykonanej przez duet Nagórski/Wośko przy płycie Mój Zodiak, na której w znakomitej większości znajdują się autorskie kompozycje Mateusza, stworzone do tekstów, które za życia Kaczmarskiego nie zostały umuzycznione. Akordeon wnosi stateczność i potęgę, wiolonczela często realizując basowe przebiegi i kontrapunkty rozbudowuje warstwę gitary, a skrzypce dodają ekspresji i blasku. Ideą przyświecającą tym opracowaniom nie była muzyczna rewolta, lecz podkreślenie różnorodności muzyki w piosenkach Jacka Kaczmarskiego, które często umyka percepcji słuchacza, za pełnymi znaczeń i odwołań tekstami.

Program obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Tychach:

10.30 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Marii Magdaleny z oprawą muzyczną chóru Cantate Deo pod dyrygenturą Michała Brożka. Po mszy przemarsz z udziałem Orkiestry KWK „Piast” pod Pomnik Powstańca Śląskiego
12.00 – uroczystości pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego przy pl. Wolności z oprawą muzyczną chóru Cantate Deo pod dyrygenturą Michała Brożka oraz Orkiestry KWK „Piast”
15.00 – uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Czułowie przy ul. Katowickiej z oprawą muzyczną chóru Cantate Deo pod dyrygenturą Michała Brożka
17.00 – koncert plenerowy na Placu K.K. Baczyńskiego „Jacek Kaczmarski o wolności”
Mateusz Nagórski – śpiew, gitara
Miłosz Wośko – fortepian
Marta Huget-Skiba – skrzypce
Joanna Urbańska-Mikszta – wiolonczela
Jakub Mietła – akordeon

GALERIA


ORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach