konferencja

Ikona na nowy wiek
Jerzy Nowosielski w świątyniach Śląska i Małopolski. Przed 100. rocznicą urodzin
Zbliżająca się 100. urodzin Jerzego Nowosielskiego – jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XX wieku – to okazja, aby w gronie ekspertek i ekspertów przypomnieć jego postać i twórczość.
Rok 2023 został ustanowiony uchwałą Sejmu RP Rokiem Jerzego Nowosielskiego. Zbliżająca się 100. urodzin Jerzego Nowosielskiego – jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XX wieku – to okazja, aby w gronie ekspertek i ekspertów, historyczek i historyków sztuki oraz artystek i artystów, a także miłośniczek i miłośników twórczości mistrza, przypomnieć jego postać i twórczość.

Jerzy Nowosielski jest autorem polichromii i wystroju wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Ducha Świętego w Tychach. Zaś sam kościół to jeden z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce, wpisany w 2020 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego. Historia powstawania i dokumentacja wielkiego, spójnego dzieła twórcy, są istotną częścią książki Krystyny Czerni „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna” (wyd. Muzeum Miejskie w Tychach i Szpalanka Lab).

Wśród prelegentów:
dr Krystyna Czerni – krytyczka i historyczka sztuki, wnikliwa badaczka życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego, autorka współwydanego przez Muzeum Miejskie w Tychach albumu „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”, ale i m.in. biografii artysty „Nietoperz w świątyni”, która trafiła do finału Nagrody Literackiej Nike – z prezentacją „>>Nowosielski na Śląsku<< i kolejne planowane tomy Katalogu Sztuki Sakralnej Jerzego Nowosielskiego”,
prof. Leon Tarasewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) przedstawi „Fenomen malarski Jerzego Nowosielskiego”,
prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz (Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) w prezentacji „Misterium przestrzeni Jerzego Nowosielskiego” zaprezentuje świadectwo wspólnej pracy z Jerzym Nowosielskim w Tychach,
Natalia Binda-Kiszczak (
Pracownia Ikon Najświętszej Maryi Panny w Tychach) opowie o fenomenie współczesnych szkół i warsztatów malowania ikon w prezentacji „Renesans malarstwa ikonowego w Polsce”,
oraz Andrzej Szczepaniak (Galeria Starmach w Krakowie), który przybliży malarstwo świeckie w prezentacji „Wpływ tradycji ikony na wizję malarską Jerzego Nowosielskiego”.

więcej o książce „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”

fot. Artur Pławski

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące