spotkanie

Golf – sport dla każdego
spotkanie z Wiktorem Widerą i Pawłem Dudzikiem z Tyskiego Klubu Golfowego
Kolejne spotkanie w Tyskiej Galerii Sportu to rozmowa z trenerami działającego od 2009 r. Tyskiego Klubu Golfowego o światowym fenomenie tej dyscypliny oraz prawdach i mitach z nią związanych.

Golf jako dyscyplina ma już kilkaset lat, jednak w Polsce dopiero zdobywa sobie popularność. Wystarczy choćby przypomnieć, jakie emocje wzbudziła obecność golfisty Adriana Meronka w dziesiątce najlepszych sportowców 2022 r. w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Powodów postrzegania w ten sposób golfa jest kilka, z pewnością jednym z nich była postawa władz Polski Ludowej, która niechętnie odnosiła się do rzekomo „arystokratycznego” golfa.

Wiktor Widera i Paweł Dudzik, trenerzy Tyskiego Klubu Golfowego, opowiedzą o tym, dlaczego tak łatwo wciągnąć się w tę dyscyplinę i co należy zrobić, by zacząć uprawiać ten sport.

Tyski Klub Golfowy działa od 2009 r. i zajmuje się popularyzacją oraz treningami golfa. Jego siedziba mieści się przy ul. gen. Wł. Sikorskiego, tuż obok driving range, gdzie można ćwiczyć uderzenia i poznać ten sport.

Wiktor Widera jest prezesem Tyskiego Klubu Golfowego, a także instruktorem golfa, m.in. w Akademickim Związku Sportowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest doktorem nauk społecznych i adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Trzykrotny drużynowy mistrz akademicki w golfa międzynarodowego turnieju organizowanego przez słowacki Uniwersytet Cyryla i Metodego i FMK w Trnawie. Posiada certyfikaty TPI level 1 i TPI Golf level 2.

Paweł Dudzik jest od kilkunastu lat związany z Tyskim Klubem Golfowym – najpierw jako junior, a obecnie jako Head Pro. Jeden z czołowych polskich golfistów (w 2022 r. sklasyfikowany na 11. miejscu), uczestnik europejskiej Ligi Pro Golf Tour. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także trzyletni kurs trenerski Professional Golfers’ Assocation w Warszawie, a także kursy TPI level 1 i TPI Golf level 2, Trackman University, kurs Mizuno Fitting, Swing Catalyst level 1 oraz Earn Your Edge.

 

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach