spotkanie

Europejska Stolica Kultury 2029 dla Metropolii GZM
konsultacje metropolitalne w podregionie tyskim
Miasta należące do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli 41 gmin, wspólnie ubiegają się o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, który ma powstać do 15 września 2023 roku, zajmuje się Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Pomogą temu spotkania konsultacyjne w podregionach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dotyczące podregionu tyskiego to ważna informacja też dla przedstawicielek i przedstawicieli szeroko rozumianego sektora kultury z Bierunia, Bojszów, Chełma Śląskiego, Imielina, Kobióra, Lędzin, Łazisk Górnych, Mikołowa i Wyr.
Zależy nam na głosie środowiska wpływającego na oblicze sektora kultury. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy, poznanie opinii środowisk kreatywnych i próba zaprojektowania modelu aktywnej współpracy na linii podregiony – GZM dla kultury, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w części programowej aplikacji do konkursu o tytuł ESK. To także szansa na bliższą współpracę i zsieciowanie, również poza kontekstem ESK.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w aplikacji do konkursu ESK, ale przede wszystkim mają służyć przez kolejne lata szerokiemu gronu interesariuszy: instytucjom kultury, animatorkom i animatorom kultury czy decydentkom i decydentom do podejmowania decyzji w zakresie polityk kulturalnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ten dialog to zarazem pierwszy z elementów procesu, jakim jest przygotowanie wniosku w konkursie o tytuł ESK 2029. Bo kluczowym założeniem na każdym etapie jego tworzenia i realizacji jest partycypacyjność.

Drugim elementem procesu będą pogłębione badania wśród mieszkanek i mieszkańców, które będą trwały do końca 2023 roku. Swoim zasięgiem badanie to ma obejmować takie kwestie jak:

● uczestnictwo i nie uczestnictwo w kulturze,
● kondycja sektora kultury,
● kultura w dobie cyfrowej,
● kulturalna lokalna i kultura centralna.

W ten sposób nie tylko będzie można poznać potrzeby tych, którzy biorą udział w życiu kulturalnym lub je tworzą. Równie ważni będą ci, którzy w nim nie uczestniczą.

Kandydatura w wymiarze artystycznym ma w pełni wykorzystać regionalny potencjał. Ale obok wymiaru artystycznego kandydatura będzie miała równie silny aspekt społeczny. Będzie oparta o przekonanie, że poprzez działania kulturalne możemy pogłębiać spójność społeczną.

Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

zapisy (liczba uczestniczek i uczestników ograniczona): bit.ly/metro_konsultacje
więcej informacji: badania@miasto-ogrodow.eu

organizatorzy:
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów
Muzeum Miejskie w Tychach

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach