koncert

Dla Ukrainy // Для України
W tym trudnym czasie wojny, która dotknęła naszych sąsiadów, pragniemy pomóc i okazać wsparcie oraz solidarność z naszym bratnim narodem, dlatego chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa w charytatywnym koncercie Dla Ukrainy.

Koncert organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych w Tychach im. Feliksa Rybickiego oraz Miejskie Centrum Kultury w Tychach i będzie transmitowany na na żywo na kanale YouTube ZSM oraz na profilu Facebook ZSM oraz MCK. Koncert niewątpliwie jest również pretekstem do ofiarowania pomocy, dlatego zachęcamy do przekazywania darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy.
dane: Gmina Miasta Tychy
nr rachunku: 58 1240 3464 1111 0011 1188 6750

Zachęcamy także do zapoznania się z programem, który przygotowany został również w języku ukraińskim (poniżej).

Program wydarzenia:

Modlitwa o pokój – Norbert Blacha
Połączone Chóry ZSM pod dyrygenturą Tomasza Giedwiłło
Jakub Mariańczyk – Fortepian

Contredanse nr3 – Ludwig van Beethoven
Interpretacja ruchowa utworu: klasa 2 PSM/6
Przygotowanie: Justyna Fenczyszyn-Ćmiel

Oj litaje sokolonko (ukraińska pieśń narodowa)
Olgha Ahaponova – skrzypce
Maryna Zhuikova – fortepian

Romans – František Kramar
Marlena Gliniany z klasy klarnetu Jacka Dobrzańskiego
Akompaniament: Justyna Sagan

Lento con gran espressione cis-moll – Fryderyk Chopin
Mikołaj Kaczmarek z klasy fortepianu Bożeny Furmańskiej

Walc – Tatiana Stachak
Zyta Kowalewska z klasy gitary Mirosława Franczaka

Taniec hiszpański – Carl Bohm
Jagoda Giedwiłło z klasy skrzypiec Kaliny Szczyrby
Akompaniament: Anna Chruściel-Grabczyńska

Preludium op.37 nr 1 – Roman Statkowski
Maciej Ścierski z klasy fortepianu Joanny Nowakowskiej

Petite Suite Latine cz. I i III – Jerome Naulais
Albert Kopciara z klasy saksofonu Roberta Czmoka
Akompaniament: Justyna Sagan

Pszczółka – Franciszek Schubert
Natalia Józwiak z klasy skrzypiec Sebastiana Malona
Akompaniament: Anna Chruściel-Grabczyńska

Sonatina z kantaty – Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (oprac. na 4 ręce) – Jan Sebastian Bach
Jakub Derej oraz nauczyciel Magdalena Minor

Osseo – Ernst Williams
Beniamin Banaś z klasy trąbki Grzegorza Szczyrby
Akompaniament: Justyna Sagan

Trommel Quartett – Siegfried Fink
Zespół perkusyjny w składzie Michał Książek, Szymon Olech, Tomasz Rosikowski, Antoni Woch
Przygotowanie: Mateusz Misiak

Symfonia C dur cz I Allegro assai – Carl Philipp Emanuel Bach
Opracowała: Aleksandra Kruż
Taniec niemiecki G-dur – Ludwig van Beethoven
Marsz Trolli z Suity Lirycznej – Edward Grieg
Orkiestra ZSM pod dyrygenturą Aleksandry Kruż

Wystąpi również:

Zespół Śpiewu Tradycyjnego Kuczeryki
Jest to grupa przyjaciół zainspirowanych śpiewem tradycyjnym, słowiańskim folklorem i pięknem ludowego repertuaru. Zespół wykonuje pieśni tzw. „białym głosem”, czyli tradycyjną techniką wydobywania dźwięków w sposób naturalny, jednocześnie głośny, przy szeroko otwartym gardle.

 

Молитва за мир Норберт Бляха
Обєданані хори ZSM під керівництвом Toмаша Гедвило
Фортепіано – Якуб Марянчик

Контерданс 3. Людвіг Ван  Бетховен
Інтерпретація – 2 клас PSM/6
Підготувала – Юстина Феньчишин-Чмель

“Ой літає соколонько”українська народна пісня
Скрипка-Ольга Агапонова
фортепіано – МаринаЗуйкора

Романс. Франц Крамар
Марлена Глініани
Клас кларнета  Яцка Добжанского
Акомпанемент – Юстина Саган

Ленто.cis-moll Фрідерік Шопен
Міколай Качмарек
Клас фортепіано Божени    Фурманськей

Вальс. Тетяна Стахак
Зита Коалевска
Клас гітари Мирослава Франчака.

Іспанський танок. Карл Бохм.
Ягода Гіедвіло.
Клас скрипки Каліни Щирби
Акомпанемент Анна Хрустель-Грабчинська

Прелюдія op.37 nr 1 Роман
Статковский
Матей  Сцерский  клас фортепіано Йоанни Новаковскої.

Petite Suite Latine cz. I i  III Jerome Naulais
Альберт Коптяра
Клас саксофону  Роберта Чмока
Акомпанемент – Юстина  Саган

Бджілка. Франс Шуберт
Наталія Цозвяк.
Клас скрипки Себастьяна Малона.
Акомпанемент – Анна Хрустель-Грабчинська

Сонатіна з кантати„Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (переклад на 4 руки) Йоган Себастьян Бах.
Якуб Дерей та викладач Магдалена Мінор

Osseo Ernst Williams
Беніамін Банаш.
Клас труби  Грегоша Щирби
Акомпанемент – Юстина Саган

Trommel Quartett Siegfried Fink
Ансамбль ударних інструментів у скліді:
Міхал  Ксіьожек, Шимон Олех, Томаш  Росіковский, Антоні Вох
Підготував – Матеуш Місяк

Симфонія  C dur cz I Allegro assai. Карл Філіпп Емануіл Бах
(обробка Олександра Круж)
Німецький танець G-dur Людвіг Ван Бетховен
Марш тролів з сюїти Едвард Гріг
Оркестр ZSM під керівництвом Олександри Круж.
Ансамбль народного співу “Кучерики”

 

 

GALERIA


ORGANIZATOR:

Miejskie Centrum Kultury w Tychach