warsztaty

Forum Praktyki Muzealnej
Digitalizacja. Jak zbudować proces, jak zaplanować projekt
spotkanie dla muzealniczek i muzealników
To rozwinięcie konferencji naukowo-technicznej „Życie muzealne wśród wystaw”, zorganizowanej w październiku 2022 roku przez Muzeum Miejskie w Tychach.

Spotkanie służy wzmocnieniu kompetencji dotyczących przemyślanego i dostępnego planowania i wdrożenia sprawnie działającego procesu digitalizacji (od magazynów po gotowe pliki do udostępniania, np. na stronach internetowych) z omówieniem najważniejszych elementów procesu, zależności między nimi, ich organizacji i kontroli jakości tworzonych odwzorowań cyfrowych. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się też, jak zaplanować projekt digitalizacyjny finansowany z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub funduszy Unii Europejskiej, mając na uwadze fazy projektu, zasoby (czas, ludzi wraz z ich kompetencjami, technologię czy możliwości instytucji), analizę potencjalnych zagrożeń.

Dla chętnych możliwość kontynuacji podczas drugiej, warsztatowej części spotkania w innym, wcześniej wspólnie ustalonym terminie. Uczestniczki i uczestnicy będą mogli pracować ze sprzętem (skanerem i stanowiskiem digitalizacyjnym opartym na aparacie cyfrowym). Wśród tematów poruszanych podczas warsztatów:

  • metodologie digitalizacyjne (w tym dobór sprzętu i rozwiązań technicznych),
  • instrukcja digitalizacyjna,
  • jakość odwzorowań cyfrowych (w tym narzędzia i metody pomiaru jakości odwzorowań cyfrowych),
  • digitalizacja obiektów płaskich, najczęściej papierowych (w tym ustawianie stanowiska do fotografowania obiektów płaskich papierowych),
  • digitalizacja obiektów przestrzennych (w tym ustawianie stanowiska do fotografowania obiektów przestrzennych, np. numizmatów),
  • kalibracja urządzeń stosowanych w digitalizacji,
  • profilowanie ICC (w tym samodzielne wykonywanie profili ICC).

prowadzi: Andrzej Daniluk – od wielu lat specjalizuje się w digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Współtworzył wystawę główną Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pracował w projektach digitalizacyjnych w m. in. Bibliotece Narodowej, Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jako ekspert prowadzi też warsztaty i szkolenia z zakresu technik digitalizacji, obrazowania cyfrowego, metodologii digitalizacyjnych i norm jakości odwzorowań cyfrowych.

fot. Barbara Kubska

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach