warsztaty

Digitalizacja. Jak zbudować proces, jak zaplanować projekt
warsztaty dla muzealniczek i muzealników
Warsztaty są rozwinięciem konferencji naukowo-technicznej „Życie muzealne wśród wystaw”, zorganizowanej w październiku 2022 roku przez Muzeum Miejskie w Tychach.
To też warsztatowa kontynuacja spotkania z Andrzejem Danilukiem wprowadzającego do tematu digitalizacji, które odbyło się w październiku 2023 roku.

Uczestniczki i uczestnicy będą mogli pracować ze sprzętem (skanerem i stanowiskiem digitalizacyjnym opartym na aparacie cyfrowym). Wśród tematów poruszanych podczas warsztatów:

  • metodologie digitalizacyjne (w tym dobór sprzętu i rozwiązań technicznych),
  • instrukcja digitalizacyjna,
  • jakość odwzorowań cyfrowych (w tym narzędzia i metody pomiaru jakości odwzorowań cyfrowych),
  • digitalizacja obiektów płaskich, najczęściej papierowych (w tym ustawianie stanowiska do fotografowania obiektów płaskich papierowych),
  • digitalizacja obiektów przestrzennych (w tym ustawianie stanowiska do fotografowania obiektów przestrzennych, np. numizmatów),
  • kalibracja urządzeń stosowanych w digitalizacji,
  • profilowanie ICC (w tym samodzielne wykonywanie profili ICC).

prowadzi: Andrzej Daniluk – od wielu lat specjalizuje się w digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Współtworzył wystawę główną Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pracował w projektach digitalizacyjnych w m. in. Bibliotece Narodowej, Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jako ekspert prowadzi też warsztaty i szkolenia z zakresu technik digitalizacji, obrazowania cyfrowego, metodologii digitalizacyjnych i norm jakości odwzorowań cyfrowych.

fot. Barbara Kubska

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach