warsztaty

Kulturalna Środa
Badanie fotosyntezy
Laboratorium Pana Korka
Zapraszamy do wspólnego badania życiodajnego procesu fotosyntezy.

Badanie fotosyntezy
Źródłem energii na Ziemi jest Słońce. Dzięki procesowi fotosyntezy energia słoneczna zostaje zmagazynowana w cząsteczkach cukrów.
Gdyby 3,5 miliarda lat temu na Ziemi nie pojawiły się bakterie fotosyntetyzujące, nie byłoby nas tutaj.
To dzięki nim zmieniło się życie na naszej planecie. Bakterie stopniowo uwalniały tlen do atmosfery, co umożliwiło ewolucję organizmów wykorzystujących tlen do oddychania komórkowego.

Uczestnicy warsztatów przygotują specjalny roztwór, który ujawni obecność tlenu. Następnie, wykorzystując żywe rośliny, probówki i światło, wyprodukują tlen.

Zapraszamy do wspólnego badania życiodajnego procesu fotosyntezy.

I grupa (6-8 lat): godz. 17.00
II grupa (9-14 lat): godz. 18.30

Obowiązują zapisy, które przyjmujemy od 25 października od godziny 14.00.
Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci, które uczestniczyły w pierwszym cyklu zajęć, ponieważ jest to kontynuacja.

tel. 726 261 375
urbanowice@mck.tychy.pl

Wstęp wolny!

GALERIA


ORGANIZATOR:

Klub Urbanowice MCK