wykład

Czas na architekturę
Architektura dla edukacji, czyli rzecz o tyskich szkołach
wykład historyczki i popularyzatorki architektury Anny Syski
Gościem szóstego spotkania z cyklu „Czas na architekturę” będzie Anna Syska – historyczka i popularyzatorka architektury.

Ważnym elementem budowy nowego miasta Tychy, oprócz inwestycji w mieszkalnictwo, sieci lub obiekty handlowe i usługowe, była także budowa szkół. Tychy stały się w tej materii niejako poligonem doświadczalnym. Opracowano tutaj projekty, które uwzględniały narażenie budynków na szkody górnicze. Realizowano także pomysły unikatowe, które stały w opozycji do typowych budynków, które wraz z hasłem „1000 szkół na tysiąclecie” zalały niemalże całą Polskę.

Architektura otacza nas nieustannie – zaspokaja nie tylko potrzeby materialne, ale i duchowe. Traktujemy ją w naturalny sposób użytkowo, częstokroć nie doceniając wielości jej znaczeń oraz roli, jaką odgrywa w kształtowaniu naszego poczucia estetyki. „Czas na architekturę” to cykl spotkań traktujących o sztuce projektowania, organizowania i kształtowania szeroko pojętej przestrzeni. Wspólny mianownik kolejnych odsłon cyklu stanowią wątki tyskie.

Anna Syska – historyczka i popularyzatorka architektury. Autorka książki „Spodek w Zenicie. Przewodnik po architekturze lat 1945–1989 w województwie śląskim”. Zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego i zachodniej Małopolski, a zwłaszcza architekturą XX wieku. Pracuje jako Miejska Konserwator Zabytków w Tychach. Prowadzi popularny profil na Instagramie @to_tylko_architektura.

 

fot. Szkoła Podstawowa nr 18, fot. Zygmunt Kubski, 1968

GALERIA


ORGANIZATOR:

Muzeum Miejskie w Tychach