Stand up

Antoni Syrek-Dąbrowski
Support: Łukasz Kowalski z programem „I tak się powoli żyje”
„Życie” to mój piąty pełny program stand-upowy. Szczerze, nie wiem, czy „umiem w to życie”. Nadal wiele nie rozumiem, dużo rzeczy mnie wnerwia, ale generalnie staram się udawać, że wiem o co chodzi.”

Uwaga! Wydarzenie dla dorosłych.
* Brak zgody na nagrywanie audio/video.
** Osoby, które będą przeszkadzać podczas wydarzenia zostaną wyproszone. Bez zwrotu pieniędzy za bilet.
*** Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Uczestnik:
– Kupując bilet online, oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
– Zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej mające służyć zasłanianiu ust i nosa. Osoby nieposiadające ww. materiałów nie będą wpuszczane na teren imprezy;
– Jeśli u Uczestnika imprezy wystąpią objawy choroby, jest zobowiązany do przerwania udziału w wydarzeniu i poinformowania o tym Organizatora.

GALERIA


ORGANIZATOR:

Underground Pub