25 lat parafii św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach

wykład

O historii klasztoru franciszkańskiego w Tychach opowiada Maria Lipok-Bierwiaczonek

Tyscy franciszkanie świętują srebrny jubileusz swojej obecności w naszym mieście. Dla parafian to także 25. rocznica poświęcenia tymczasowej kaplicy i utworzenia parafii.

Dawna siedziba gminy Paprocany, stan ok. 1985
fot. K. Pilecki, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

Starania o utworzenie klasztoru franciszkańskiego w Tychach rozpoczęły się w 1991 roku. Zyskały aprobatę ówczesnego arcybiskupa Damiana Zimonia, a z drugiej strony – przychylność władz miasta. Prezydent Franciszek Kotulski wspierał te starania i zaproponował na siedzibę klasztoru i kaplicy obiekt w Paprocanach. Był to budynek o szczególnej historii, ważny dla rodowitych mieszkańców Paprocan. Wzniesiono go ok. 1938 r. z przeznaczeniem na siedzibę urzędu gminy Paprocany (do końca 1950 r. była to gmina samodzielna). Grunt pod budowę tamtego obiektu podarowała rodzina Czardybonów. Nazywano go strażnicą, bo mieściła się tam też remiza. Po włączeniu Paprocan w granice Tychów w 1951 r. znajdowały się tu mieszkania, przychodnia lekarska, przez jakiś czas także klubo-kawiarnia. Za budynkiem był stawek, własność rodziny Czardybonów.

Starania o klasztor franciszkanów Tychach – pierwszy wpis w kronice parafii.

 

Po 1985 r. władze miasta przekazały obiekt harcerzom. Staw zasypano i na jego miejscu rozpoczęto budowę piętrowej harcówki. Około 1990 r. prace przerwano z braku funduszy.

W 1994 r., po konsultacji z mieszkańcami Paprocan, zaakceptowano przekazanie franciszkanom działki przy ul. Paprocańskiej, obejmującej starszy budynek dawnej gminy oraz nieukończony budynek Domu Harcerza. Z końcem 1995 r. wprowadzili się tu franciszkanie. Poza pracą duszpasterską musieli zająć się także budową – trzeba było dostosować niedokończony obiekt do nowej, sakralnej funkcji. Prace adaptacyjne trwały kilka lat.

Budynek domu harcerza adaptowany na kaplicę – stan z 1996 r.

Nie czekając na ich ukończenie 23 kwietnia 1996 r., dokonano poświęcenia tymczasowej kaplicy (wówczas mieściła się tylko na parterze budynku, bo na piętrze trwały prace budowlane), a 16 maja tego roku erygowano parafię.

Kaplica tymczasowa parafii św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach
fot. M. Lipok-Bierwiaczonek.

Ciasnota kaplicy była powodem uznania jej za rozwiązanie tymczasowe – parafianom potrzebny był kościół. W 1999 r. Grzegorz Czardybon podarował franciszkanom działkę u zbiegu ulic Paprocańskiej i Przemysłowej z przeznaczeniem na budowę kościoła. O zaprojektowanie świątyni i klasztoru poproszono architekta Stanisława Niemczyka. Odpowiedzialnym za budowę został o. Wawrzyniec Jaworski.

Budowa rozpoczęła się w 2000 r., trwa do dziś. Obiekt wznoszony z jasnego kamienia, dolomitu z Libiąża, zna każdy tyszanin, bo ukończone już cztery wieże kościoła górują nad okolicą. Piąta wieża, wg projektu najwyższa, czeka na dokończenie montażu.

Budowa kościoła 2004 r.
fot. M. Lipok-Bierwiaczonek

Franciszkanie prowadzą swoją pracę duszpasterską, ale także mocno wpisują się w życie społeczne środowiska. Przez wiele lat organizowali letnie Festyny Franciszkańskie, prowadzą półkolonie dla dzieci w wakacje letnie i zimowe, w czasie świąt Bożego Narodzenia organizują tzw. żywe szopki i wspólne kolędowanie z udziałem różnych artystów – od solistów, jak np. Halina Frąckowiak, po zespoły regionalne z Beskidu Żywieckiego.

Budowa kościoła, 2009 r.,
fot. M. Lipok-Bierwiaczonek

Budowa kościoła, 2014 r.
fot. M. Lipok-Bierwiaczonek

Kościół franciszkański w budowie, 2020 r.
fot. M. Lipok-Bierwiaczonek

W niedzielę, 25 kwietnia, przed wejściem do tymczasowej kaplicy otwarta została plenerowa wystawa, która przypomina najważniejsze wydarzenia z 25 lat życia parafii. Zdjęcia pochodzą z kroniki parafii, ze zbiorów rodzinnych parafian, dwa najstarsze – ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach. Zdjęcia dokumentujące wydarzenia parafialne z ostatnich kilku lat wykonał Paweł Latos, etapy budowy nowego kościoła fotografowała Maria Lipok-Bierwiaczonek. Ekspozycję zmontowała firma Kolart.

Żywa szopka, Boże Narodzenie 2015,
fot. P. Latos

Wigilia Paschalna, 2016 r.
fot. P. Latos

Festyn Franciszkański, 2009 r.
fot. M. Lipok-Bierwiaczonek

Półkolonie u franciszkanów, wycieczka do kościoła św. Marii Magdaleny, 2017 r.

Półkolonie zimowe u franciszkanów, wycieczka do Planetarium, 2018 r.

Chór parafialny Pax et Bonum, 15-lecie chóru

Autor tekstu: Maria Lipok-Bierwiaczonek

Spis fotografii:

1. Zanim przyszli franciszkanie. Dawna siedziba gminy Paprocany, stan ok. 1985, fot. K. Pilecki, zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach
2. Starania o klasztor franciszkanów Tychach, pierwszy wpis w kronice parafii
3. Budynek domu harcerza adaptowany na kaplicę, stan z 1996 r.
4. Kaplica tymczasowa parafii św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach, fot. M. Lipok-Bierwiaczonek
5. Budowa kościoła, 2004 r., fot. M. Lipok-Bierwiaczonek
6. Budowa kościoła, 2009 r., fot. M. Lipok-Bierwiaczonek
7. Budowa kościoła, 2014 r. fot. M. Lipok-Bierwiaczonek
8. Kościół  franciszkański w budowie, 2020 r., fot. M. Lipok-Bierwiaczonek
9. Żywa szopka, Boże Narodzenie 2015 r., fot. P. Latos
10. Wigilia Paschalna, 2016 r., fot. P. Latos
11. Festyn Franciszkański, 2009 r., fot. M. Lipok-Bierwiaczonek
12. Półkolonie u franciszkanów, wycieczka do kościoła św. Marii Magdaleny, 2017 r.
13. Półkolonie zimowe u franciszkanów, wycieczka do Planetarium, 2018 r.
14. Chór parafialny Pax et Bonum, 15-lecie chóru