Dla Tych utalentowanych – rusza realizacja projektów!

Mozaiki z przesłaniem, kontynuacja opowieści o zbóju, muzyka z pejzażami w tle i album fotograficzny ukazujący życie działkowca, ale też relacje i pasje – realizację tych projektów wesprze Miejskie Centrum Kultury w Tychach w ramach XI edycji TBK.

Celem Tyskiego Banku Kultury jest rozwój oferty kulturalnej, zwiększenie uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta, ale też wsparcie artystów i ich działalności. Warunkiem udziału w projekcie jest premierowy charakter dzieła, a zgłoszenie do programu daje niepowtarzalną szansę na spełnienie swoich artystyczno-kulturalnych marzeń.

Co roku uczestnicy zaskakują organizatorów kreatywnością i pomysłowością. Nie inaczej było i tym razem. Podczas XI edycji wpłynęła rekordowa liczba wniosków. Komisja – w składzie: Małgorzata Król (Dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury w Tychach), Dominika Porwit (Kierowniczka Działu Produkcji i Promocji Teatru Małego w Tychach) oraz Tomasz Giedwiłło (Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach) – pochyliła się nad dwudziestoma sześcioma wnioskami, by wybrać te, które zakwalifikują się do realizacji w ramach Tyskiego Banku Kultury.

Wytypowany został pomysł Mozaiki SŁOWOmoce, którego autorką jest Aneta Mlaś. To projekt artystyczno-edukacyjny, który ma za zadanie promować ideę self-care wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Mowa tu o szacunku wobec siebie, akceptowaniu nie tylko mocnych, ale i swoich słabych stron, wzmacnianiu poczucia wartości, ale również uważność na to, jak o sobie myślimy, jaki obraz swojej osoby kreujemy we własnych oczach – mówi o koncepcji autorka. W ramach projektu powstanie pięć mozaik z hasłami: JESTEM OK, LUBIĘ, AKCEPTUJĘ, DOCENIAM, SZANUJĘ. Znajdą się one w pięciu wytypowanych tyskich placówkach. Wybór tej techniki zdobniczej, jaką jest mozaika, nie jest przypadkowy, bowiem nawiązuje do licznych ceramicznych kompozycji, istniejących w naszej przestrzeni miejskiej – dodaje artystka.

Wsparcie zyska także wniosek złożony przez Bartłomieja Szymczyka. Powrót Barubara jest kontynuacją projektu realizowanego w 2018 roku w ramach Tyskiego Banku Kultury. Opowieść o losach budzącego niemałe zamieszanie zbója skradła serca nie tylko najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W tym roku zostanie wydana kolejna książka, której bohaterem jest zbój Barubar. Książka jest już napisana. Jest to kontynuacja „Przygód zbója Barubara” książeczki wydanej również staraniem Miejskiego Centrum Kultury. Zachowana w podobnej konwencji łączy wątki bajkowe i fantastyczne osadzone w realiach  Tychów. Czytelnik rozpozna tu znane sobie miejsca, zdarzenia, a nawet …osoby. Czeka nas teraz proces wydawniczy – redakcja, przygotowanie ilustracji, druk i oddanie książki do rąk czytelników. Bardzo jestem ciekawy ich opinii i recenzji – opowiada Bartłomiej Szymczyk o swojej pracy.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach wesprze także projekt Muzyka natury – realizacja autorskich kompozycji integrujących muzykę z pejzażami dźwiękowymi przyrody, którego wnioskodawcą jest Przemysław Scheller. Celem przedsięwzięcia, oprócz przekazywania istotnych walorów muzycznych, jest promocja ekologii i zdrowego stylu życia, a także zwiększenie świadomości dotyczącej bogactwa naturalnego Tychów, które otaczają licznie lasy. Inicjatywa zakłada skomponowanie i nagranie trzech kompozycji dla duetu wraz z klipem wideo. Co istotne, nagranie zostanie wykonane w technologii ambisonicznej trzeciego rzędu i zakodowane w formacie binauralnym. Pozwoli to na uchwycenie trójwymiarowego dźwięku, niedostępnego dla odbiorcy w przypadku zapisu tradycyjnymi metodami. W ten sposób muzyka przyrody jak śpiew ptaków, czy szum drzew nie będą jedynie tłem, a integralną częścią dzieła.

ROoD, czyli Rodzinna Opowieść o Działce to tytuł wniosku złożonego przez Michała Janusińskiego. W ramach Tyskiego Banku Kultury wydany zostanie album fotograficzny ukazujący relacje międzyludzkie i życie działkowca w otoczeniu ogrodu, gdzie pory roku potraktowano jako symbole przemijania. Zdjęcia wzbogacone zostaną o skany oryginalnych notatek (powstałych w latach 1991–2016) nieżyjącego już dziadka fotografa. Jaki jest cel? Pokazanie ważnej roli ogródków działkowych dla mieszkańców miasta Tychy, w szczególności ludzi starszych, a także ukazanie pasji i życia społeczności Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Wybrane projekty stanowią przekrój rozmaitej twórczości, jaką mogą poszczycić się tyszanie. Liczba wniosków, jaka wpłynęła do tegorocznej edycji, świadczy o tym, że to właśnie w Tychach mieszkają i tworzą wyjątkowi artyści, a miasto można śmiało określić kolebką kultury. O postępach w realizacji inicjatyw będziemy na bieżąco informować.

Oliwia Dopierała
Miejskie Centrum Kultury w Tychach

GALERIA


Share