BO w Tychach to Ty decydujesz!

Startuje X edycja Budżetu Obywatelskiego! W minionych latach zostały złożone rekordowe liczby wniosków. Czy tak też będzie tym razem? Na realizację pomysłów w 2024 r. zaplanowano 5 mln zł.

Czym właściwie jest Budżet Obywatelski? To wydzielona część budżetu miasta, o której decydują mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to corocznie aż 5 mln złotych! Jest to instrument, pozwalający na współdecydowanie o tym, jak zmieni się nasze osiedle czy miasto. W ramach wszystkich edycji BO dzięki kreatywności tyszan powstało wiele projektów m.in. place zabaw dla dzieci, chodniki, oświetlenia, nasadzenia zieleni, budki lęgowe dla ptaków oraz spotkania i warsztaty dla dzieci czy seniorów.

Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, wystarczy zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym (do pobrania poniżej).

Formularze do BO można składać w dwóch kategoriach:

1. całe miasto – 500 000 zł
– wnioski kierowane są do ogółu mieszkańców; zadania realizowane na terenie parków, Jeziora Paprocańskiego, wybiegi dla psów lub obejmujące co najmniej 2 okręgi konsultacyjne lub dotyczące placówek oświatowych;
– wymagana liczba osób popierających wniosek to 40.

2. części miasta, zwane okręgami konsultacyjnymi – 4 500 000 zł
– usytuowane na terenie jednego z okręgów konsultacyjnych;
– wniosek musi popierać minimum piętnaście osób, zamieszkujących w okolicy proponowanego projektu.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie do 23 lutego 2023 r. w trzech wariantach:

– osobiście w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta lub w Głównym Punkcie Konsultacyjnym,
– listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
– elektronicznie: zeskanowany wysłać na adres: kontakt@razemtychy.pl, a oryginały dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (ul. Barona 30, pokój 209) w terminie siedmiu dni.

Więcej informacji na stronie razemtychy.pl.

Oświadczenie dot. spółdzielni mieszkaniowej 2024
Oświadczenie dot. placówki oświatowej 2024
Zgoda rodzica pdf edytowalny
Zgoda rodzica / opiekuna 2024
Formularz edytowalny
Dodatkowe podpisy całe miasto
Formularz całe miasto i okrąg konsultacyjny

To od Ciebie zależy przyszłość naszego miasta!

GALERIA


Share