Postać sceniczna aktora-tancerza – Michał Misza Czorny

Niewątpliwie znany tyszanom Michał Misza Czorny, który od lat występuje w tyskim Teatrze OdRuchu, tym razem chce podzielić się z entuzjastami teatru nie spektaklem i kreacją sceniczną, a swoją autorską ksiażką na temat ruchu w aktorstwie.

Książka jest zwieńczeniem jego wieloletniej praktyki, nauki i wiedzy zdobytej na Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Jest również próbą zapisu oraz klasyfikacji czegoś tak ulotnego, jak ruch. Przedstawia metody, jakimi kreuje się postaci sceniczne, a także opowiada o indywidualnych ścieżkach aktorów-tancerzy.

Publikację rekomenduje sam profesor dr hab. Jerzy Święch:

Jako promotor byłem niebywale rad, gdy zgodnie z moimi oczekiwaniami praca Michała Czornego „Proces kreowania postaci scenicznej u aktora-tancerza, na przykładzie wybranych przedstawień Wydziału Teatru Tańca” oraz obrona tej pracy została oceniona przez członków Komisji Egzaminacyjnej jako praca celująca, godna publikacji. Nadarza się możliwość spełnienia zaleceń Komisji – upowszechnienia dokonań unikatowego w skali światowej Wydziału Teatru Tańca (tylko na tym Wydziale można poznać i studiować Polską Technikę Tańca Współczesnego w połączeniu z technikami gry aktorskiej powszechnej w teatrze dramatycznym). Publikacja cenna i z tego względu, że droga dochodzenia do spektaklu opisywana jest przez kończącego studia bardzo uzdolnionego adepta, wprawnie korzystającego z dorobku naukowego opisującego zjawisko jakim jest TEATR; autora posługującego się dobrym językiem, uciekającego od suchej narracji. Ta publikacja powinna zainteresować nie tylko specjalistów, ale szerokie grono ludzi zainteresowanych sztuką.

Książkę można nabyć na stronie wydawnictwa Convivo Anna Matysiak.

Redakcja: Anna Matysiak
Skład: Piotr Molski
ISBN: 978-83-961367-4-9
Warszawa 2021
Druk i oprawa: Fabryka druku
Wydawca: Convivo Anna Matysiak
www.convivo.com.pl
wydawnictwo.convivo@gmail.com

GALERIA


Share