Zasłużeni dla tyskiej kultury

Podczas gali, która odbyła się w Mediatece 21 kwietnia, Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba wręczył Nagrody w dziedzinie kultury. W tym roku uhonorowano czworo laureatów.

Główne wyróżnienie i tytuł Tyskiego Ambasadora Kultury, a także nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł, otrzymał Mateusz Krzyżowski – wybitnie uzdolniony pianista, który w zeszłym roku znalazł się w gronie półfinalistów Konkursu Chopinowskiego. Warto podkreślić, że Mateusz odebrał Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury po raz drugi – został jej laureatem już w 2019 roku, po sukcesie na IV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Turznie. Trzy pozostałe, równorzędne nagrody wysokości 7500 zł, otrzymali: Grupa Artystyczna Teatr T.C.R., aktorka Kamilla Baar i dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach Aleksandra Matuszczyk.

Teatr T.C.R. powstał 10 lat temu i od tego czasu produkuje średnio jeden spektakl rocznie. Ich przedstawienia „Knienie” czy „Disco Mori” (niedawno obsypany nagrodami na XXXIX Proscenium w Nysie), oczarowały publiczność i gromadziły (lub nadal gromadzą) komplety publiczności. Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy grupa otrzymała za „stworzenie własnego niepowtarzalnego języka wypowiedzi artystycznej, który twórczo wpisuje się w społeczność lokalną”.

Kamilla Baar jest aktorką teatralną i filmową na stałe związaną z Teatrem Narodowym w Warszawie. Popularność przyniosła jej niezapomniana rola w Vinci Juliusza Machulskiego. W 2021 r. zaangażowała się w projekt Zapiski z zamknięcia realizowany przez Teatr Mały w Tychach. Projekt był twórczą odpowiedzią na sytuację izolacji spowodowanej pandemią. Aktorka wykorzystała to jako pretekst do podjęcia tematu sztuki jako przedmiotu handlu. Uzasadnieniem dla przyznania Kamilli Baar tegorocznej nagrody były „kreacje aktorskie w ramach projektu „Zapiski z zamknięcia” oraz twórcze utożsamianie się z miejscem, z którego się wywodzi”.

Aleksandra Matuszczyk objęła stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach w 2016 roku. Zrealizowała szereg projektów wystawienniczych i wydawniczych, współpracując z instytucjami kultury i ośrodkami badawczymi z innych regionów Polski. Stawia na współpracę z młodymi twórcami. Rolę placówki muzealnej widzi nie tylko w pielęgnowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa, ale także w inicjowaniu nawiązań i podejmowaniu dialogu z przeszłością. Nagroda dla Aleksandry Matuszczyk została przyznana za „budowanie szerokich partnerstw w obszarze dziedzictwa kulturowego Tychów”.

Sylwia Witman

GALERIA


Share