Poszukiwani spadkobiercy

Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje spadkobierców autorskich praw majątkowych do fotografii wykonanych przez Henryka Rączkowskiego (daty urodzenia i śmierci nieznane).

W 2021 roku Muzeum Miejskie w Tychach przyjęło do zbiorów w formie daru fotografie autorstwa Henryka Rączkowskiego, który na przełomie lat 70. i 80. XX wieku był członkiem Tyskiego Klubu Fotograficznego KRON. Są to czarno–białe odbitki fotograficzne przedstawiające śląskie podwórka, jak również portrety mieszkańców familoków. Aby móc z nich w pełni korzystać, tj. prezentować na wystawach, publikować w wydawnictwach muzealnych czy też przedstawiać ich odwzorowania cyfrowe w Internecie, konieczne jest uregulowanie kwestii związanych z autorskimi prawami majątkowymi.

Celem Muzeum jest szerzenie wiedzy o sztuce i historii Tychów poprzez prezentowanie i udostępnianie swojej kolekcji. Prosimy o kontakt spadkobierców lub osoby mogące pomóc w nawiązaniu kontaktu z powyższymi, aby móc prezentować zbiory muzealne w zgodzie z obowiązującym prawem.

kontakt:
Ewelina Lasota:
tel. 32 327 18 20–21, wew. 31, e–mail: e.lasota@muzeum.tychy.pl

data publikacji ogłoszenia: 11 lutego 2022 roku

fot. Henryk Rączkowski „Przyjaciele“, Śląsk (ok. 1978–1979), ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

GALERIA


Share