Konkurs na mural – znamy wyniki

Budynek Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach waz z rozpoczęciem roku szkolnego, zyska nowe barwy. Wszystko to za sprawą konkursu na opracowanie projektu graficznego muralu.

Tychy zmieniają się na dobre! W przestrzeni miejskiej z łatwością można dostrzec coraz więcej kolorów. Jeszcze w ubiegłym roku powstał mural przedstawiający Zofię Nałkowską autorstwa duetu Czary-Mury (Marta Piróg i Marek Grela), później kolorowe malowidła blisko 30 artystów wypełniły dwa tunele przy DK-1. Każde z tych działań spotkało się z żywą reakcją mieszkańców. Pozytywne głosy pozwoliły na to, aby zacząć myśleć o innych przestrzeniach miejskich. Zapadła więc decyzja o ogłoszeniu konkursu na kolejną pracę w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy, którego celem nadrzędnym jest ożywianie obszaru rewitalizacji.

Tym razem na warsztat wzięto ścianę Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach im. Rafała Pomorskiego. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich pełnoletnich praktyków sztuki muralu. Jury konkursowe oceniało nadesłane prace pod kątem wymogów określonych w regulaminie konkursu, ale również ogólnych cech projektu, takich jak: estetyka wizualna, oryginalność, pomysłowość oraz poziom artystyczny pracy. Miejskie Centrum Kultury w Tychach nie określiło zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki artyście. Ważne, aby tematyka była spójna z otoczeniem, w jakim powstanie dzieło. Treści przedstawione na muralu miały być odpowiednie dla osób niepełnoletnich. Oczywiście, mile widziane było, aby projekt odnosił się do patrona szkoły – Rafała Pomorskiego i jego twórczości artystycznej lub historii Tychów. Rafał Pomorski to twórca nowego kierunku w malarstwie – pejzażu przemysłowego. Śląski industrialny pejzaż, uporządkowany, pełen ładu i harmonii, proste geometryczne formy rodem z kubistycznej wizji świata. W swoich motywach pejzażowych często nawiązywał do tematów śląskich. Jego malarstwo to bogactwo faktur i postkubistycznych rozwiązań, w których przeważa precyzyjna, geometryczna konstrukcja.

Brzmi ambitnie? Równie ambitnie podeszli do tematu twórcy niemal z całej Polski. Łącznie wpłynęło aż 20 projektów (5 z nich nie spełniło wymogów formalnych, przez co ocenie zostało poddanych 15). Choć wybór nie był prosty, jury w składzie: Michał Kubieniec (kulturoznawca, kurator Street Art Festival w Katowicach), Anna Syska (historyczka i popularyzatorka architektury, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach), dr Patryk Oczko (historyk sztuki, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych Muzeum Miejskiego w Tychach), Magdalena Łuka (magister sztuki, naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy) oraz Aldona Iwaniuk (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Tychach), zakończyło obrady.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, omówieniu oraz ocenie merytorycznej prac pod względem wskazanych w regulaminie kryteriów, Komisja Konkursowa przyznała nagrodę w wysokości 5 tys. zł. brutto Danielowi Kalińskiemu (Chazme 718) z Warszawy. W uzasadnieniu decyzji czytamy:

Projekt przedstawiony przez p. Daniela Kalińskiego prezentuje wysoki poziom artystyczny. Autor w zaproponowanej pracy nawiązuje do twórczości Rafała Pomorskiego. Doświadczenie laureata gwarantuje należyty poziom realizacji muralu. Projekt posiada potencjał edukacyjny. Praca stonowana kolorystycznie, modernistyczna w formie, geometryczna, nawiązuje do otoczenia.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zainteresowanie, a zwycięzcy gratulujemy i wprost nie możemy doczekać się efektów pracy. Te zobaczymy już pod koniec września!

GALERIA


Share

Aktualności powiązane


Wydarzenia towarzyszące