10051

Muzeum Miejskie w Tychach utworzone zostało w listopadzie 2004 roku. Muzeum posiada trzy siedziby: zabytkowy budynek dawnej suszarni młóta w kompleksie zabudowań Tyskich Browarów Książęcych, w sąsiedztwie Tyskiego Browarium oraz  od lipca 2012 roku siedzibę główną w budynku po dawnym magistracie przy placu Wolności 1.

Jako Oddział Muzeum powstała Tyska Galeria Sportu, której siedzibę ulokowano na Stadionie Miejskim. Galeria otwarta została 29 lipca 2016 roku wraz z wystawą stałą „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie”.
Jest nie tylko przestrzenią ekspozycyjną, ale także miejscem spotkań mieszkańców miasta z ważnymi dla tyskiego sportu postaciami, centrum edukacji o tyskim sporcie dla dzieci
i młodzieży, a przez to miejscem promocji sportowego stylu życia wśród najmłodszych tyszan.

Zwiedzającym Muzeum Miejskie udostępnione zostało w kwietniu 2005 roku wraz z pierwszą wystawą „Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie w XX wieku”. Muzeum gromadzi zbiory w czterech działach merytorycznych: Dziale Historii Miasta, Dziale Fotografii, Dziale Sztuki, Dziale Etnologii.

Prócz realizacji wystaw czasowych w obu siedzibach Muzeum oraz ekspozycji plenerowych prezentowanych w przestrzeni miasta,  instytucja prowadzi działalność edukacyjną, organizując  prelekcje, wykłady autorskie, seminaria, sympozja, oprowadzania kuratorskie etc. Organizuje spacery zapoznające tyszan z historią miasta i ważnymi dla miasta obiektami, we współpracy z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” realizuje wycieczki autokarowe Szlakiem Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.
Zespół Muzeum prowadzi lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, wycieczki edukacyjne, organizują gry terenowe, warsztaty plastyczne. Realizowane są cykle dodatkowych zajęć
w ramach wakacji letnich i ferii zimowych.

Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.

Muzeum Miejskie w Tychach posiada trzy siedziby

Stary Magistrat
pl. Wolności 1
tel. +48 32 327 18 20-22
e-mail: promocja@muzeum.tychy.pl

Dawna Młótownia
ul. Katowicka 9
tel. +48 32 327 18 23
e-mail: a.wawrzynowicz@muzeum.tychy.pl

Rezerwacja zwiedzania grupowego: tel. +48 32 327 18 23

www.muzeum.tychy.pl

 

Oddział Muzeum Miejskiego w Tychach
Tyska Galeria Sportu
Stadion Miejski
ul. Edukacji 7

www.tgs.tychy.pl